Vänsterpartiet vill ge ungdomarna en framtid

Publicerad 2022-09-08 14:15

Dagens ungdomar är Sveriges framtid. Därför vill Vänsterpartiet satsa på ungdomarna och lösa ungdomsbrottsligheten som existerar idag. Valet 2022 är snart här och detta är Vänsterpartiets tankar och lösningar till ungdomsbrottsligheten. I samhällsdebatten talas det mycket om skärpta straff detta är något som Vänsterpartiet inte står för. De står för en andra chans i människan och tror att längre och skärpta straff endast kommer leda till fler grovt kriminella. 

 

Enligt BRÅ, Brottförebyggande rådet, så är det vanligt med att både ungdomar blir utsatta för brott samt att de har utför något slags brott i sina liv. Dock är det en väldigt liten del av den allmänna brottsligheten i samhället som är utförd av ungdomar. De skriver även att det är 52% av ungdomarna som gick årskurs 9 år 2019 som har varit delaktig i någon typ av ungdomsbrott. Detta kan vara allt från att konsumera alkohol eller tobak , skolka till att ha begått något slags våldsbrott. Även fast det är en sån stor del av ungdomarna är detta inget att oroa sig för menar många eftersom det kan ses som vanligt ungdoms beteende. Det är dock viktigt att reagera om det sker ofta olika typer av brott eftersom detta kan leda till en framtid som kriminell.

Vänsterpartiet tror på att man ska arbeta med barn och ungdomar redan från början. Starta redan på förskolan att få in dem på rätt spår i livet. De säger ofta att de vill att man ska se till att ungdomarna tror på en framtid, en framtid med ett bra jobb och helt utanför kriminaliteten. Jobben ska ha mer driv en kriminaliteten, jobb ska vara lika lätt att få som att börja med ett kriminellt liv. Både i skolor och förskolor vill de ha mer personal, utöver läraren i klassrummet ska det finnas en extrapersonal som kan ge extra stöd vill Vänsterpartiet utföra. Personalen ska kunna hjälpa till extra mycket speciellt de barn som har det svårare i skolan än andra. Fler personal i skolan gör det också enklare och se om det är någon som hade det svårt med skolan och kan ge den extra hjälp som kanske inte hade kunnat ges om det är så få lärare som det är idag. Ungdomarna i skolan ska känna hopp och trygghet.

Extrapersonalen på skolorna ska också hjälpa till med att få ungdomarna komma in i samhället. Med detta menas att man ska få ungdomarna komma in i arbetslivet. Just nu är det svårt som ungdom att få ett jobb vilket kan leda till att man väljer kriminaliteten som ett enkelt val menar Vänsterpartiet. De ungdomar som också är skoltrötta ska få en möjlighet att få en arbetspraktik under en period. De elever som inte heller har betyg för att komma in på gymnasiet ska beredas en plats på en yrkesförberenade linje där de är mycket praktik och mindre framför skolbänken. Vänsterpartiet menar att även fast man är skoltrött och inte har ett driv till skolan ska man få en bra möjlighet att kunna gå gymnasiet för att då enklare för jobb efter det.

Vänsterpartiet vill också att man ska införa mycket fler poliser så att samhället blir tryggare och att ungdomar blir tryggare för att dom anser att otrygga ungdomar skapar otrygghet. Som  nämndes innan så vill dom tillföra mera resurser för unga och att dom börjar redan i förskolan och att Vänsterpartiet inte ska acceptera att barnfattigdom och långtidsarbetslösheten breder ut sig mer så att dom får sikt på tryggare barn, ungdomar och vuxna. Att kommunen ska erbjuda ungdomar som redan är skoltrötta efter 9:an att få komma ut i arbetslivet och att ungdomar ska få chans att ta sig vidare till gymnasiet även fast det saknas betyg, menar Vänsterpartiet. Dom vill att kommunen ska bli bättre på att ta hand om ungdomar som redan är arbetslösa. 

Dom menar att arbetslösheten skapar ett otryggt samhälle på grund av att ungdomarna är otrygga, för att samhället då ska bli tryggare vill dom ge fler ungdomar chansen till att komma ut i arbetslivet så att dom inte går en väg som gör dom kriminella för att kunna få in pengar. Detta är redan ett stort problem anser Vänsterpartiet och därför vill dom skaffa flera poliser så att ungdomar känner sig tryggare i samhället och att ungdomar som blir tillfångatagna inte ska sitta i fängelset länge, för att dom anser att ungdomar är våran framtid och dom ska få korta fängelsestraff så att dom kan komma ut från fängelset tidigt för att dom ska kunna få en andra chans att ställa livet till rätta och bilda en stabilare framtid.

Vänsterpartiet står mycket för att man ska ge ungdomar en andra chans när det gäller fängelsestraff. T.ex. om en ungdom har blivit straffade och ska sitta i fängelse en viss tid så säger Vänsterpartiet att dem ska få möjlighet att lära sig viktiga saker som sedan kan hjälpa dem när ungdomarna kommer ut ur fängelset och ska söka jobb och få en andra chans. Partiet säger att det är en rehab och en ny möjlighet. Eftersom dagens ungdomar är Sveriges framtid så tyder Vänsterpartiet att ungdomarna ska få en andra chans och rehab som ska ge en positiv effekt och lärorikt. Den andra chansen menar Vänsterpartiet att ungdomar lätt ska kunna få jobb efter deras tid så de kan kommer ut ur den kriminella kretsen. 

Källor: (1) Vänsterpartiet. se, (2) Brottsförebyggande rådet
Skribent
Ljud
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

14 aug
Elevartikel
28 jun
Elevartikel
27 jun
Elevartikel
21 jun
Elevartikel
21 jun
Elevartikel
15 jun
Elevartikel
14 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
Viaplay Clipsource AB
10 jun
Elevartikel
-
09 jun
Elevartikel
Bilden är tagen av Medina Rashid från Lindängenskolan.
09 jun
Elevartikel
Foto: Itgel
09 jun
Elevartikel
08 jun
Elevartikel
07 jun
Elevartikel
02 jun
Elevartikel
Foto: Tolin Alaqrabawi
02 jun
Elevartikel
Adam Suleiman
02 jun
Elevartikel
Vadim Ghairda
02 jun
Elevartikel
Jag.
02 jun
Elevartikel
Malak Azizi och Valeria Gjoka.
02 jun
Elevartikel

 

Redaktionen

14 mar
Professional
06 feb
Professional
12 sep
Professional
15 mar
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional