Vänsterpartiet politik

Publicerad 2022-09-12 09:25
Vänsterpartiet

Idag så har vi intervjuat riksdagsledamoten Daniel Riazat (v). Vi ställde ett par frågor om hur Vänsterpartiet tänker om jämlikhet, kriminalitet, Nato och varför unga ska rösta på dem.. Daniel tog sig tid och svarade på våra frågeställningar och det var från hela partiets allmän synpunkt. 

Hur tänker ni bekämpa ojämlikheten mellan kvinnor och män i samhället?

- Dels så handlar det om att arbeta med frågan om jämlikhet mellan kvinnor och män i skolan från tidig ålder, detta görs till en viss del men vi tycker att det behövs göras mycket mer. Alltså satsning på skolan och även när man senare kommer in till arbetslivet så tjänar kvinnor mindre än män och kvinnor jobbar oftast i yrken som har låga löner vilket gör att de inte har samma ekonomiska makt som män när de gifter sig och där menar vi att det ska vara samma lön för samma arbete och de yrken som kvinnor dominerade som ofta är ganska svåra jobb som tex, förskolor, vården eller äldreomsorgen där vill vi höja lönen, säger Daniel Riazat.

Varför vill ni inte gå med i NATO?

- Dels för att Sverige har gynnats av att stå utanför såna här militära allianser i 200 år, Sverige har inte haft krig på 200 år och vi tycker det är fel att ändra på det, och dels för att länder som tex USA och Turkiet är de två största militärerna som är involverade i massa olika krig själva och även om vi också är emot det Ryssland gör i Ukraina så är det inte skäl att gå med i NATO som själva också har invaderat och krigat i flera länder. Det är de främsta anledningarna, tex vi säger om Turkiet fortsätter attackera mot kurderna så tycker vi att Sverige inte ska vara med och hjälpa till i det, och är man tex med i NATO har man vissa skyldigheter att hjälpa varan och man kommer även kunna ha kärnvapen i Sverige utan att vi vet om det och detta är ganska farligt eftersom vi riskerar att hamna i krig om vi är med i NATO. 

Vad är det viktigaste i Vänsterpartiets politik?

- Jag skulle säga att det är tre saker främst. Det ena handlar om att få bort en hel del av privatiseringarna inom välfärden, rättare sagt att få bort att företag tjänar pengar på skolor och sjukhus osv. för att det är saker människor behöver, och när det kommer in massa företag kan de öppna sjukhus i Sverige utan att ha något inom sjukvården att göra och tjäna miljarder på detta varje år och detta menar vi är fel. Pengarna ska gå till vården, till personalen inte till att göra vinster. Det andra är att öka den ekonomiska jämlikheten, dvs vi vill inte ha mer ökade klyftor, Sverige har gått från att vara det mest jämlika land när det kommer till ekonomin till att vara det landet där klyftorna ökar som mest, det ökar mer än i USA och Ryssland och detta tycker vi inte är bra därför vill vi omfördela så det inte bara är de rika som får ta del av alla satsningar som det är nu. Det tredje är klimat hoten, eftersom klimatförändringarna är väldigt farliga, översvämningar, skogsbränder, torka det är allt möjligt runt om världen och nu är det miljontals människor som ha flyttat från sina hem pga. detta, så miljö frågorna måste tas på mycket större allvar och vi måste satsa mer på att ställa om vårt samhälle så vi kan bromsa eller stroppa detta på sikt. Sedan med tanke på att nu när alla partier tävlar om vilka som är mer rasistiska och lägger fram flera rasistiska förslag så är anti rasismen även väldigt viktig för oss. 

Vad vill ni göra för att minska kriminaliteten i samhället?

- Forskningen är väldigt tydlig och rätt, att bara skicka in fler poliser och vakter och höga straff hjälper inte, man har testat detta i 20 år och det har inte hjälpt, självklart ska de som begått brott bli arresterade och få straff men vi menar att man måste satsa mer på skolan, de flesta som är kriminella har inte klarat av skolan, man måste satsa mer på att skapa arbete för unga människor så att man har en sysselsättning och att ha något att kunna försörja sig själv på. I många förortsområden har man tagit bort fritidsgårdar, skolan har försämrats, och det är inte alla som har råd med att gå på en sport osv. man ger inte något alternativ för unga. Folk lever även i fattigdom, då är det lättare att dra sig med i det eftersom man inte känner att man har något hopp om framtiden så det största jag skulle säga är skolan och att ha flera elevhälsa och kuratorer som kan fånga upp baren innan de hamnar där. Även ge mer pengar till tullen som är vid gränsen för att stoppa vapen och droger vid gränsen eftersom många dödar varandra pga. vem som ska kunna sölja droger. Då måste man stoppa droger och vapen vid gränsen istället för att t.ex. stoppa flyktingar lägg de pengarna på att stoppa droger och vapen. 

Varför som ung ska man rösta på Vänsterpartiet?

- Det finns många anledningar, tex vill Vänsterpartiet öka CSN så att man får mer ersättning som studerande. Senaste gången man höjde CSN var det Vänsterpartiet som drev igenom det i riksdagen. Vi vill ha lägre hyror på lägenheter så ungdomar kan flytta hemifrån om de ska studera och att man ska kunna ha möjligheten till att flytta ut om man vill det. Utöver det vill vi också ge mer resurser till skolan så att alla ska ha en bra skolgång som ung och att alla ska ha en möjlighet att kunna studera vidare, vi vill ha gratis kurslitteratur och även gratis kollektiv trafik, avslutar Daniel Riazat. 

Källor: (1) Daniel Riazat
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

31 jan
Elevartikel
31 jan
Elevartikel
20 jan
Elevartikel
Delia Anderle
20 jan
Elevartikel
Felix Wallin
20 jan
Elevartikel
Isak Andersson Sundblom
20 jan
Elevartikel
Jonas Lindén
20 jan
Elevartikel
ARNE
19 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Alla som vill
18 jan
Elevartikel
Jag
18 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Charlie S. Ormsmarck
16 jan
Elevartikel
Foto: Sara Eklind
20 dec
Elevartikel
20 dec
Elevartikel
Cenita Welander
15 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
Marie wingh
12 dec
Elevartikel
Marie Franzén
12 dec
Elevartikel
Allan Sterner
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

06 feb
Professional
12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional