Ungdomsbrottsligheten ökar - när ska det ske en förändring?

Publicerad 2022-09-09 12:30

I dagens samhälle ser man en ökad kurva gällande ungdomsbrott. Anledningen till varför ungdomar begår brott kan variera, men vad som är säkert är att det behöver ske en förändring! Politikerna har olika syn på hur man kan motverka ungdomsbrottsligheten och nyrekrytering, men det har ännu inte skett en utveckling mot ett tryggare samhälle. Vad tycker egentligen politikerna om detta och hur ska vi lösa ungdomarnas tillit till samhället?

 

Brottsligheten i Sverige har blivit ett större problem nu under de senaste åren. Man kan se en stor ökning hos yngre och siffrorna stiger hela tiden. Vi intervjuade Centerpartiet och Socialdemokraterna för att se hur deras syn på ungdomsbrottslighet är och hur de tänker motverka ökningen. Lisa Edwards (C) anser att skolan har en viktig uppgift för att få ungdomar att inte begå brott. Föräldramöten i skolor ger chans för föräldrar att lära känna ungdomar och vuxna för att sedan vara mer uppmärksamma på omgivningen. De vill även att skolor ska lära ut och undervisa föräldrar om droger och tillsammans med polisen, veta om ens barn begår narkotikabrott. Centerpartiet vill att fritidsgårdarna ska finnas kvar men med en bättre anknytning till skolor och fler aktiviteter. 

Christopher Lindvall (SSU) vill att det ska vara hårdare straff mot kriminella men samtidigt satsa på skolor. Han anser att kriminaliteten och resultaten i skolan har ett samband mellan varandra, därför vill de att man ska tillsätta mer pengar till skolor i utsatta områden samt fler lärare och skolkuratorer. Socialdemokraternas Ungdomsförbund vill satsa på fler eftermiddag och kvällsaktiviteter, främst i utsatta områden. Det finns många familjer i utsatta områden som inte har råd med fritidsaktiviteter till sina barn, och vill därför underlätta detta problem med gratisaktiviteter. 

Både Lisa Edwards (C) och Christopher Lindvall (SSU) vill båda underlätta för unga att få jobb. Centerpartiet vill satsa på sommarjobb, då det är en lätt väg in i arbetslivet och sänka skatteprocenten så att ungdomar får en större inkomst. Socialdemokraternas Ungdomsförbund vill göra det lättare att utbilda sig till framtida jobb. 

Politikerna ser båda ungdomsbrottslighet på ett allvarligt sätt, men har olika förslag kring förbättringar. Centerpartiet vill fokusera mer på att hjälpa till i arbetslivet så de lätt kommer in i arbete, medan Socialdemokraternas Ungdomsförbund vill satsa mer på skolan och resurser samt mer kurser för föräldrar. 

Källor: (1) Lisa Edwards, (2) Christopher indvall
Skribent
Fotograf
Tags: 

Dela

Elevartikel

09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
Hanna Högvall
12 sep
Elevartikel
Märta Sandfeldt
12 sep
Elevartikel
.
12 sep
Elevartikel
Vänsterpartiet
12 sep
Elevartikel
10 sep
Elevartikel
Elias Gripler
10 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel

 

Redaktionen

04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
12 sep
Professional
08 apr
Professional
07 apr
Professional