Swexit eller inte?

Publicerad 2020-03-12 11:45

I år firar Sverige 25 år som medlemmar i Europeiska unionen. Men hur länge kommer detta att vara? Många undrar om politikernas syn på EU efter Storbritanniens utgång. Vi har intervjuat ett par riksdagsledamöter om vad dom egentligen tycker om EU, vill dom att Sverige ska lämna ?
 

Vi fick i uppgift att åka till Riksdagen i Stockholm för att intervjua några av Sveriges politiker och vi valde att fråga om EU, Brexit men även om en eventuell Swexit (Sveriges utgång ur EU). Vi fick intervjua två riksdagsledamöter, Noria Manouchi från Moderaterna och Tuve Skånberg från Kristdemokraterna.

Det är en regnig dag i Stockholm, när vi kommer in blir vi och ett tjugotal andra ungdomar hänvisade till ett stort rum med högt i tak. Politikerna kommer sedan in i rummet. De presenterar sig och sedan är intervjuerna igång. Det är högljutt då allas intervjuer är igång samtidigt. Vi börjar med att intervjua Tuve Skånberg (KD). Tuve är van vid att bli intervjuad och har många bra svar. Han har lång erfarenhet och kan mycket. Vi går sedan vidare med att intervjua Noria Manouchi (M). Trots Norias unga ålder kan hon mycket och även hon har många bra svar.

Europeiska unionen eller EU som det förkortas är en union vars mål är att behålla freden mellan Europas länder.

Lotta Bergseth

EU skapades efter att andra världskrigets onda hand skakat om världen.

– EU har en historia som kom från andra världskriget och efter det så sa man att vi måste försöka samarbeta i Europa i stället för att kriga, säger Tuve Skånberg (KD) när vi frågar honom.

– EU växte fram efter andra världskriget för att göra det omöjligt för Tyskland och Frankrike att var och en rösta och göra ett nytt krig.

 

Tuve berättar också om Kol-och-stålunionen som skapades strax efter andra världskriget för att göra det svårare för länder som Tyskland och Frankrike att göra vapen och på så sätt starta nya krig, för att det som framför allt behövs för att skapa vapen är just kol och stål.

Alla länder är dock inte med i det europeiska samarbetet och nu har även Storbritannien valt att lämna EU. 

– Jag tycker det är väldigt tråkigt att ett stort land som England vill lämna, men samtidigt måste det vara upp till det egna landet, säger Noria Manouchi (M).

Den 23 juni 2016 hade Storbritannien en folkomröstning om ifall de skulle gå ut ur EU eller inte. David Cameron var premiärminister under tiden, men lämnade över styret till Theresa May efter att resultatet hade kommit in. Syftet med omröstningen var att David Cameron skulle bevisa att det brittiska folket inte ville gå ut, men det gick inte som han hade väntat sig. Enligt den brittiska hemsidan BBC så var det 51,9% som röstade att lämna och 48,1% röstade för att stanna kvar. Utgången har tagit mycket lång tid och den blev inte klar förrän i slutet av januari detta året. Storbritanniens medlemskap i EU har länge varit en stor fråga inom politiken, ända sedan de gick med 1973. 1975 hade de en omröstning om deras fortsatta medlemskap och så 67% för och 32% emot. Mycket har alltså hänt under de senaste 45 åren.

Nu när “Brexit” är slutfört så har många svenskar börjat fundera om Sverige någon gång skulle lämna EU. Vi tog därför tillfället i akt att fråga när vi fick möjligheten att intervjua.

När vi frågar politikerna Noria Manouchi (M) och Tuve Skånberg (KD) om de tror att Sverige någonsin ska gå ut ur EU är de eniga om svaret. De säger att ifall Sverige någonsin skulle gå ur EU så hoppas dom båda att det är långt fram i framtiden. 

– Jag tycker att det är väldigt viktigt för Sverige att vara med i det europeiska samarbetet och det baserar jag rätt mycket på att EU från början är ett fredsprojekt som handlar om att vi ska ha fred i Europa,  säger Noria Manouchi (M).
 

Cecilia Lind

Både Moderaterna och Kristdemokraterna är överens om att det EU gör är väldigt viktigt för freden i Europa. De ska dock inte ha mer inflytande på Sverige än vad de har nu.

– Jag tycker inte man ska gå in och detaljstyra hur gurkor ska få se ut till exempel eller hur bussgolvet ska luta, säger Noria Manouchi om frågan.

På Kristdemokraternas hemsida står det att “För Kristdemokraterna är det viktigt att EU används på rätt sätt”. Vi undrar om Tuve Skånberg kan utveckla vad Kristdemokraterna menar med det här citatet?
– Kristdemokraterna säger att det är självständiga länder som samarbetar och det gör de bra, men det ska inte gå över till att det blir en federation eller ett nytt rike, så att säga.
Tuve menar då att EU inte ska gå över till att vara något annat än vad det är i dagens läge.

– Det EU var bra på och är bra på är att få Europa att samarbeta och att få ett tryggt Europa. KD och flera andra partier tycker att de här delarna var bra men inte mer.

Noria Manouchi (M) håller med.

– Jag tycker att EU ska vara just ett freds-och-handelssamarbete, säger hon.

Alltså är Noria Manouchi (M) och Tuve Skånberg (KD) eniga om att EU inte borde få ha mer påverkan på Sverige än vad de har idag.

Under åren som Sverige varit medlemmar i EU har det kommit upp många rykten om vilka lagar EU tänkt införa i Sverige. Förslag på sådana lagar som det ryktats om att EU skall införa i medlemsländer är till exempel att förbjuda ostkaka och julmust. Ett annat exempel är att det skulle bli förbjudet att servera bullar till kyrkkaffet i kyrkan. Trots dessa myter så har många lagar faktiskt införts. Några exempel är att EUs medlemsländer har gemensamma klimatmål, snus är förbjudet i alla EUs medlemsländer förutom Sverige. Varför Sverige inte har snusförbud är på grund av vår långa snustradition. EU har velat reglera vargjakten. EUs lagar går alltid över svensk lag.

Noria tar även upp att EU är viktigt på många sätt för Sverige.

– Jag tycker att det är viktigt att man upprättar långsiktiga samarbeten och handelsavtal för att inte haverera den handel och liknande som övriga länder i EU har.

Efter dessa intervjuer så drar vi slutsatsen att Sverige under de närmsta åren inte kommer att lämna EU. Men som tidigare nämnt så kommer Sverige observera konsekvenserna av Storbritanniens utgång.

Sorlet från intervjuerna runtom i rummet avtar gradvis. Vi avslutar med att ställa våra sista frågor och ta våra sista foton. Vi rör oss sakta men säkert mot utgången. Vi kliver nöjda ut på Stockholms gator där det fortfarande regnar. Vilken upplevelse!

Källor: (1) BBC, (2) Wikipedia, (3) Tuve Skånberg (KD), (4) Noria Manouchi (M), (5) Europeiska Kommissionen , (6) Europeiska Unionen
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

31 jul
Elevartikel
31 jul
Elevartikel
26 jun
Elevartikel
15 jun
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Privat
19 maj
Elevartikel
.
16 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
Okänd.
07 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
28 apr
Elevartikel
Wilma Olsson
27 apr
Elevartikel
21 apr
Elevartikel

Redaktionen

17 okt
Professional
05 maj
Professional
20 mar
Professional
26 jan
Professional
26 jan
Professional