Studion

Den nya verksamheten på Järvsö skola

Publicerad 2022-06-01 11:06

Läsåret 21/22 förändrades upplägget på Järvsö skola. Eleverna började läsa vissa lektioner i block och dessutom öppnades en ny verksamhet som kallas för Studion, det är en plats på skolan där elever kan få extrastöd. Här är det lugnt och tyst, säger eleverna. Speciallärare Lisa Norén presenterar Studions upplägg, vision och hur arbetet med verksamheter blivit till en framgångssaga.

På Järvsö skola går ca 120 elever på högstadiet. På skolan finns det något nytt som kallas "Studion," det är en plats där elever kan få extrastöd samt lugn och ro för sina studier. I Studion arbetar två lärare, en speciallärare samt en resurslärare. Men även många av de vanliga lärarna turas om att vara i studion. 

När jag öppnar dörren in till det röda huset där studion ligger möts jag av en stor hall med runda sittbänkar med bord. Väggarna är ljusa och golvet är täckt av ett mosaikliknande mönster. Studion har två större rum samt tre mindre grupprum att befoga över. Ett av rummen är ett kök med ovalt bord i mitten med stolar. Här finns även ett kylskåp där eleverna kan lämna in sina mellanmål eller hämta kallt vatten. 

Alexander Löfgren

Det andra rummet är mer som ett klassrum. Där enskilda bord med stolar är placerade längs med väggarna. I mitten av rummet finns två soffor som är populära bland eleverna. I studion finns även ett akvarium med fiskar i som kan ha en lugnande effekt på eleverna. Här finns även hörlurar, hörselkåpor, bollar, klossar och annat material som kan vara till stöd av något slag. 

Lisa som har jobbat länge som speciallärare på Järvsö skola beskriver att hon tidigare inte varit helt tillfreds med arbetssättet. Jag frågade Lisa hur det var tidigare och om det var svårt att få till studion.  

- Under en vecka hann jag tidigare bara träffa ett visst antal elever, och jag visste att behovet var större. Något måste förändras. Elevhälsan i Järvsö besökte därför andra verksamheter för att få inspiration till utvecklingen på Järvsö skola. Lisa beskriver att de kunde se både för-/nackdelar i de andra verksamheterna som de sedan kunde utvärdera när de skulle utforma den egna verksamheten, det som idag kallas för Studio.  

Lisa framhäver att en av de allra största fördelarna är att de nu är två, om inte fler, vuxna på plats i Studio. 

- Det gör att vi hinner hjälpa många fler elever vid samma tidpunkt. Om jag tidigare träffade 10 personer under en vecka kan Studion idag möta upp emot drygt 40 elever per vecka. 

Alexander Löfgren

Till studion kommer exempelvis elever som har anpassad studiegång och enligt åtgärdsprogram enbart ska komma till Studion. Andra elever kan vara i Studion under en period för att behöva arbeta med ett specifikt ämne och andra elever kommer till Studion i "Drop-in" när de behöver lugn och ro eller stöd i ett särskilt moment. 

Nackdelen blir dock att när det blir för många elever i studion så kan Lisa & Kerstin bli otillräckliga, anser Lisa. Hon upplever även mer stress nu än tidigare. Här kan elever vid ett bord arbeta med matte och vid ett annat bord pratar de engelska. Det gör att vi som lärare också måste ha många bollar i luften.

När jag ändå var i Studion passade jag också på att fråga några elever, Tindra, Leo och Daniella, som ofta är i studion, vad dom tycker om Studion. Både Tindra och Leo samt Daniella anser att studion är en tyst och lugn plats. Här får de arbetsro och har större möjlighet till att fokusera. 

Lisa tycker att hon har världens bästa jobb och att Studion är toppen. Hon tror att det här är något som Järvsö skola kommer fortsätta ha och vidareutveckla för att utöka möjligheterna. 

 

 

Källor: (1) Lisa Norén, (2) Leo, Tindra och Daniella
Bildtexter till Reportagebilder: (1)
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

29 nov
Elevartikel
Tradera
29 nov
Elevartikel
Michelle Maria/Pixaby
29 nov
Elevartikel
Stella eklund
29 nov
Elevartikel
Alice Hammarlund
29 nov
Elevartikel
Bonniercarlsen.se
29 nov
Elevartikel
Theo Dahlgren
29 nov
Elevartikel
Julia Lokind
29 nov
Elevartikel
09 nov
Elevartikel
09 nov
Elevartikel
08 nov
Elevartikel
08 nov
Elevartikel
Wikipedia
28 okt
Elevartikel
16 okt
Elevartikel
BILD: Jonathan Jonsson
16 okt
Elevartikel
12 okt
Elevartikel
12 sep
Elevartikel
Märta Sandfeldt
12 sep
Elevartikel
.
12 sep
Elevartikel
Vänsterpartiet
12 sep
Elevartikel

 

Redaktionen

12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
08 apr
Professional