Självcensur vs Statlig Censur

Publicerad 2021-03-22 14:30

Censur är motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. Massmedia och tidningar kan censurera sig själva, kallad självcensur. Oftast när man pratar om censur pratar man om statlig censur. Statlig censur förekommer t.ex i diktaturer där man inte får uttrycka sig fritt.  Men vad betyder censur på djupet och vad har begreppet för historia?

 

Censur, eller förhandsgranskning som det heter i lagen, är ett sätt av stat eller myndigheter att inskränka medborgarnas yttrandefrihet. I lagen framgår att ingen "myndighet eller annat allmänt organ" får förhandsgranska, förbjuda eller hindra medborgarnas åsikter innan de offentliggörs eller sprids. Det sker ofta i litteratur, film, teater, brev etcetera.Det finns dock undantag. En välkänt exempel på statlig censur är den svenska filmcensuren. Fram till 2011 hade Statens biografbyrå till uppgift att förhandsgranska filmer för att avgöra om de skulle få visas på svenska biografer, och om några scener måste klippas bort. Än idag förhandsgranskar Statens medieråd filmer som ska visas på biograf för barn under 15 år, för att fastställa åldersgränser. 

 

Censur innebär motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. Om det råder censur, som till exempel i en diktatur, får man INTE uttrycka sig fritt inom de områden som är censurerade. Det är alla publikationer och informationen som antingen är politisk inkorrekta eller där staten ser över allt som ska publiceras. Om dem hittar något som inte är passande, censurerar de en viss del av innehållet. Vissa anser dock att detta är ett hot mot demokratin och hot mot yttrandefriheten.

 

Självcensur

Självcensur är censur där den person som skapar information begränsar den utan direkt tvång från någon myndighet. Självcensur sker på en rent personlig nivå eftersom individer begränsar vad de säger eller skriver, särskilt på sociala medier på Internet. 

 

 

Källor: (1) Internetkunskap
Skribent

Dela

Elevartikel

22 apr
Elevartikel
Sixten Törlind
22 apr
Elevartikel
Foto: Pixabay
22 apr
Elevartikel
Bild: Pixabay
22 apr
Elevartikel
Elin Olofsson Bogren
22 apr
Elevartikel
Pixabay
21 apr
Elevartikel
Foto:Creative commonc
21 apr
Elevartikel
20 apr
Elevartikel
20 apr
Elevartikel
20 apr
Elevartikel
20 apr
Elevartikel
Elvira Grimm
20 apr
Elevartikel
20 apr
Elevartikel
19 apr
Elevartikel
19 apr
Elevartikel
19 apr
Elevartikel
Edita Meskoniene
19 apr
Elevartikel
Tony Holmgren
19 apr
Elevartikel
Vattenfall AB
19 apr
Elevartikel
Thea Jansson
19 apr
Elevartikel

Redaktionen

04 feb
Professional
17 okt
Professional
02 feb
Professional
29 jan
Professional
29 jan
Professional