På pappret men inte i verkligheten

Publicerad 2019-12-05 10:45

Det är nog många som väntar på att någon ska förändra världen, men om vi alla bara fortsätter att vänta på någon, kommer ingenting att hända.

 

I dag dör barn på grund av krig och svält och hundratals människor fängslas och dödas för att de kämpar för sina mänskliga rättigheter. Folk blir även trakasserade på grund av sin nationalitet eller tro. Varför följs inte de mänskliga rättigheterna i dessa situationer?

De Förenta Nationerna (FN) var de som accepterade dem mänskliga rättigheterna ett par år efter andra världskriget. De skapades för att se till att det inte ska uppstå fler konflikter i världen och att alla ska få chansen till ett vanligt liv.

Vi som lever i dem “rika” länderna tänker inte så mycket på att det finns andra barn och vuxna som har det svårare än oss. Ett talesätt jag har fått höra sen jag var liten var “ ät upp din mat, det finns barn i andra länder som svälter”, men varje gång jag hör någon säga det tänker jag att brist på mat måste väl vara det minsta problemet. Det jag menar är att vi ser krig, svält och våldsamma protester varje dag runt om i världen, vilket jag tycker är ett större problem än att människor inte äter upp sin mat.

De mänskliga rättigheterna blev officiella inom FN år 1948. Tyvärr anser jag att vi inte tar dem seriöst. De finns nedskrivna på papper men jag kan inte se att de följs ofta nog ute i världen. Varje dag ser jag människor som sover ute på gatan eller letar mat i soporna. Vad hände med rätten till den sociala tryggheten där alla människor ska få bo under ett tak och få äta sig mätta? De ekonomiska resurserna är tillräckliga men prioriteringen av dessa är skev.

Jag kommer ihåg när jag och min mamma satt i köket och hon berättade om hur hennes familj hade det innan de flyttade till Sverige. Min mamma berättade hur hon blev iakttagen och förföljd på grund av sin nationalitet och religion och även hur folk behandlade dem på ett inhumant sätt. Detta för att de inte blev accepterade för vilka de var.

Som jag sade i början, det är nog vanligt att man tror att någon annan kommer att förändra världen åt oss. Jag tror dock, att om vi slutar med att bara vänta och istället börjar göra någonting åt saken är det mer troligt att saker kan förbättras. FN säger mycket om de mänskliga rättigheterna men gör inte alltid tillräckligt mycket åt saken. Det är dags att skärpa sig och visa världen att vi som människor-oavsett vilken etnicitet du är eller vilken religion du har-har en talan på vår jord. Går vi ihop och hjälper varandra, kan den förändring som vi alla har väntat på ske. Om det är något vi alla har gemensamt, är det att vi alla är människor och jorden är vårt hem. Alla är kapabla till att göra något gott i sitt liv, exempelvis att skänka sina kläder till dem behövande när man inte har något behov av dem längre gör en stor skillnad. En förändring kan ske, men bara om vi vill och den kan börja just med DIG.

Källor: (1) Svenska FN- förbundet

Dela

Elevartikel

29 nov
Elevartikel
Tradera
29 nov
Elevartikel
Michelle Maria/Pixaby
29 nov
Elevartikel
Stella eklund
29 nov
Elevartikel
Alice Hammarlund
29 nov
Elevartikel
Bonniercarlsen.se
29 nov
Elevartikel
Theo Dahlgren
29 nov
Elevartikel
Julia Lokind
29 nov
Elevartikel
09 nov
Elevartikel
09 nov
Elevartikel
08 nov
Elevartikel
08 nov
Elevartikel
Wikipedia
28 okt
Elevartikel
16 okt
Elevartikel
BILD: Jonathan Jonsson
16 okt
Elevartikel
12 okt
Elevartikel
12 sep
Elevartikel
Märta Sandfeldt
12 sep
Elevartikel
.
12 sep
Elevartikel
Vänsterpartiet
12 sep
Elevartikel

 

Redaktionen

12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
08 apr
Professional