Nio hot mot demokratin som du bör ha koll på

Publicerad 2016-04-07 13:00

Demokratiministern om samhällsutvecklingen: "Något håller på att spåra ur".

 

"Vi har länge haft en stabil demokrati i Sverige. Men nu är det något som händer. Något håller på att spåra ur". Men den inledningen sparkade demokratiminister Alice Bah Kuhnke igång Demokratidagen 2016 – en konferens där 350 politiker och tjänstemän från Sveriges kommuner samlades för att diskutera det som kanske är den absolut hetaste politiska frågan just nu – hoten mot demokratin.

 

Mobile Stories listar här nio hot, eller utmaningar, som diskuterades. 

 

UTMANING 1: Polariseringen och hatet i sociala medier

 

"Förra året såg vi ett stort antal anlagda bränder mot planerade flyktingboenden. Säpo gjorde bedömningen att en stor del av dessa var rasistiskt motiverade (...) Både på 90-talet och i dag så hyllas de här anlagda bränderna av högerextrema krafter. Så även om hatet är detsamma som på 90-talet, så skiljer hatet sig på det sätt det sprids och frodas. "

 

"I oktober förra året gick Anton Lundin Pettersson in på Kronans skola i Trollhättan med avsikten att döda personer med annan hudfärg än han själv är ett exempel på hur unga män kan radikaliseras i sin ensamhet. Fienden finns inte bara i Göteborg, Stockholm eller Malmö. Den kan finnas överallt där det finns en uppkoppling."

Alice Bah Kuhnke, demokratiminister

 

"Att samhället slits isär är den största utmaningen. Vi måste i stället slita tillsammans. Vi måste börja sätta ord på saker och bryta en tystnadskultur som har rådit i så många år. Vi måste hitta ett gemensamt språk."

Rebecka Prentell, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

 

UTMANING 2: Färre journalister

 

"Vi märker att fler och fler av lokaltidningar försvinner och då försvinner ju också den lokala bevakningen. Det är en jätteviktig del av demokratin att vi hela tiden blir granskade och ifrågasatta i kommunen. Vad händer med vårt land när helt plötsligt granskande journalistiken försvinner bort för lägger samman i allt större mediakonstellationer?"

Ulf Bingsgård, moderat oppositionsråd i Trelleborg

 

UTMANING 3 : Informationsbubblor
 

"Plötsligt skapas parallella samhällen i och med att jag kan välja  vilken media jag vill. Den som bara följer moderata människor på Facebook och bara läser borgerliga ledarskribenter får en viss bild av världen."

 

  Man får ingen helhetsbild – blir inte påtvingad andras åsikter utan kan leva kvar i sin bubbla, vilket leder fram till det här att man bara utgår från att det är fusk och fejk det som medierna säger för jag läste ju att det här på nätet.

 

"Följer man i stället Avpixlat eller bara läser vad fackförbundet LO säger då blir ens världsbild väldigt färgad.  Man får ingen helhetsbild – blir inte påtvingad andras åsikter utan kan leva kvar i sin bubbla, vilket leder fram till det här att man bara utgår från att det är fusk och fejk det som medierna säger för jag läste ju att det här på nätet. Men jag förstår inte vem som stod bakom det jag läste, jag bara accepterar det som en sanning. Där säger jag, det är en stor utmaning."

Ulf Bingsgård, moderat oppositionsråd i Trelleborg

 

UTMANING 4: Integrationen
 

"Det handlar kanske inte så mycket som integration i den klassiska bemärkelsen som att skapa möjligheter för människor att känna samhörighet, att tillvarata de nyanlända medborgare som de resurser de är istället för att se dem som tärande offer. Det är viktigt för människan att känna att man gör rätt för sig i ett samhället. Vi är rätt dåliga på det. Vi har ett förmyndarsamhälle där vi vill lösa problemen med social ingenjörskonst. Våra flyktingar som gått till fots och över Medelhavet tror vi inte ens kan bre sina mackor och bädda sina sängar själva när de kommer till flyktingmottagandet. Hur välmenande vi än är så känner de som kommer inte att de får någon samhörighet. Där är en stor utmaning för mig. Alla människor vill somna och känna att man bidragit till samhällsutvecklingen."

Hans Abrahamsson freds- och utvecklingsforskare, Göteborgs universitet

 

 Våra flyktingar som gått till fots och över Medelhavet tror vi inte ens kan bre sina mackor och bädda sina sängar själva när de kommer till flyktingmottagande.

 

"I internationella jämförelser är Sverige bäst att ta emot flyktingar per 1000 invånare. Men skillnaden på hur många vi tar emot i olika kommuner, med 231 personer per 1000 invånare som mest och 1,3 per 1000 invånare som minst, är oerhört stor. Vi pratar bara om hur vi ska ta emot, men vi måste också diskutera vad vi vill ha för samhälle och hur vi ska leva tillsammans. Det är en utmaning som vi behöver ta oss an relativt snart."

Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting 

 

UTMANING 5: Hat och hot mot förtroendevalda
 

"Vi har fått tydliga rapporter det senaste året. Tre av tio förtroendevalda utsattes för hot våld eller trakasserier när de utförde sitt jobb som förtroendevalt under supervalhåret 2015. Det är oerhört allvarligt."

Alice Bah Kuhnke, demokratiminister

 

"Det här hotar vår demokrati om något om inga unga orkar bära ett uppdrag i politiken. Vi behöver mentorskap och skydd för alla, men inte minst för de unga så att de orkar bära det här centrala uppdraget i vårt demokratiska system."

Alice Bah Kuhnke, demokratiminister

 

UTMANING 6: Ökad ojämlikhet
 

"Sverige har ett högt valdeltagande, men ett ojämlikt politiskt deltagande. Vi ser att unga är underrepresenterade i högre utsträckning än övriga befolkningen. Vi ser också att utrikes födda deltar i mindre utsträckning."

Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting 

 

UTMANING 7: Unga känner sig maktlösa
 

"Unga vill prata politik och samhällsutveckling, men vill inte identifiera sig med ett parti. Unga är underrepresenterade i fullmäktige. Vi ser att de deltar i mindre utsträckning än övriga befolkningen in politiken. Vi ser också att de unga som varit förtroendevalda hoppar av – 44 procent den senaste mandatperioden. 60 procent känner inte att de har inflytande över politiska beslut, över det samhälle de lever i. Och vi ser väldigt tydligt att föräldrarnas utbildningsnivå spelar roll. Ju mer lågutbildade desto mindre upplever man att man har inflytande."

Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting

 

60 procent känner inte att de har inflytande över politiska beslut, över det samhälle de lever i.

 

UTMANING 8: Terrorismen
 

"I vårt land har cirka 300 personer valt att åka till Irak eller Syrien och ansluta sig till Islamiska staten. I förhållande till vår folkmängd är det här en väldigt stor mängd människor. Det här är ett hot som kommer att kräva fortsatt mycket stora insatser."

Alice Bah Kuhnke, demokratiminister

 

Vi är absolut inte beskyddade från terrorism i vårt land.

 

"Vi är absolut inte beskyddade från terrorism i vårt land. Vi har drabbats av en terroristattack. Han misslyckades med sitt uppsåt. Det finns ingenting som säger att detta inte kan ske igen. Jag vill verkligen uppmana alla att prioritera det förebyggande arbetet.Det förebyggande arbetet som förhindrar att unga åker ner, det är ett skydd mot en ny terroristattack här. "

Alice Bah Kuhnke, demokratiminister

 

UTMANING 9: "Medborgargarden"
 

"Vi måste prata om våldsmonopolet när vi faktiskt har medborgargarden som går på stan. Soldiers of Odin gör inga olagligheter, men de håller på att underminera monopolet för våld. Jag hoppas att vi tar tag i den utmaningen."

Agneta Blom, socialdemokratiskt fullmäktigeordförande i Örebro

Dela

Elevartikel

Hodon Dahir
26 jun
Elevartikel
15 jun
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Privat
19 maj
Elevartikel
.
16 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
Okänd.
07 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
28 apr
Elevartikel
Wilma Olsson
27 apr
Elevartikel
21 apr
Elevartikel
16 apr
Elevartikel
16 apr
Elevartikel

Redaktionen

17 okt
Professional
05 maj
Professional
20 mar
Professional
26 jan
Professional
26 jan
Professional