07 jun
Etiketter:
07 jun
Etiketter:
06 jun
Etiketter:
06 jun

 

Det har varit lika många skjutningar som dagar 2022. Varför är det så många skjutningar just nu?

- Otrygghet och ojämlikhet är grunderna till skjutningarna. Men det är inte jag utan polisen som har kompetensen att svara på den frågan.

Alejandra Halldén

Hur ska vi göra för att minska skjutningarna?

- Först och främst är det viktigt att arbeta förebyggande. Idag behöver man betyg i alla ämnen för att sedan ha möjlighet att gå vidare till högskola eller arbetsliv och man har också sett att en gymnasieexamen är väldigt viktigt – de som har en gymnasieexamen löper mindre risk att gå med i ett kriminellt gäng. Vi behöver därför ha fler lärare i skolorna så att man kan identifiera elever som halkar efter och ge dem den hjälp och de resurser de behöver. Skolan måste kompensera för de elever som inte har föräldrar med en bra utbildning, för att alla ska få samma förutsättningar. Vi behöver också stärka socialtjänsten och samarbetet mellan socialtjänst, polis och skola. 

– Att öka straffen för att förebygga kriminalitet är däremot inte lika effektivt. Det spelar nästan ingen roll om man fängslar gängmedlemmarna eftersom någon annan kommer att ta deras plats.

Sverige har lägsta polistätheten i Europa. Hur ska vi ändra på det?

– Det måste bli bättre på många sätt. Vi måste bygga ut polisstationer rekrytera mer och göra polisyrket mer attraktiv. Det gör vi genom att höja lönerna, skapa bättre arbetsvillkor och miljö och fler kollegor så att vi kan avlasta dem som redan arbetar som poliser. Det har blivit bättre under tiden Socialdemokraterna varit vid makten. Polisen har byggts ut och antalet som vill bli poliser ökar varje år. 

Sverige har den fjärde största arbetslösheten i EU. Hur ska vi göra för att minska den, med tanke på att ert parti utlovade den lägsta arbetslösheten i Europa 2014?

– Det finns över 100 000 lediga jobb, men det är svårt att hitta rätt personer och här spelar utbildning en stor roll. Det finns inte rätt kompetens. Därför behöver vi satsa på utbildning och se till att folk får den kompetens som efterfrågas. 

Sverige är ju ett av världens mest jämlika länder, men fortfarande finns skillnader mellan män och kvinnors lön. Hur kan man snabba på jämställdhetsarbetet?

– Politiker har lite svårt att bestämma över lönerna. För framtiden behövs det sunda värderingar som ska läras ut i skolan, om att alla är lika värda och att alla har samma rättigheter. De som sedan blir företagsledare och arbetsgivare ska kunna ha kvar de värderingarna från skolan och göra så att det blir mer jämställt, genom att ge samma lön och lika villkor. 

Ni vill bygga ut kollektivtrafiken i hela Sverige – menar ni alla samhällen i Sverige?

- Vi vill att så många som det bara går ska ha tillgång till kollektivtrafiken i sitt relativa närområde. Det handlar dels om att öka turtätheten när vi redan har trafikerade linjer. Sedan är det så idag att regionerna inte tycker att det är lönsamt att sätta in turtrafik på vissa sträcker, men då säger vi att man bara måste våga investera mer så att pengar finns, men det är ju inom rimliga gränser. Men alla kommer inte att ha en busshållplats utanför dörren.

Varför är just kollektivtrafiken så viktig för Socialdemokraterna i er klimatpolitik?

– Det är ett ganska enkelt verktyg att använda. Det är redan många unga som åker kollektivtrafik idag, så att bara öka den graden gör en stor skillnad. Forskning pekar också på att om vi åker kollektivt när vi är unga är sannolikheten högre att vi fortsätter med det när vi kommer in i bilåldern. Så det handlar om att jobba in resemönster, att få folk att tycka att det både är bra och normalt att välja bussen i stället för bilen. Men det är också en frihetsreform. Alla tar inte körkort eller har råd att köpa egen bil och då är det viktigt att kollektivtrafiken finns där. Det vidgar utbudet av fritidsaktiviteter men öppnar också arbetsmarknaden för oss unga. 

Du skriver också i din debattartikel på Mobile Stories att ni vill att kollektivtrafiken ska vara gratis för ungdomar. Men blir det inte väldigt dyrt?

- Absolut. Politik kostar. Men vi är redo att investera i det, vi tycker att det är värt det, vi har en klimatkris som är här och nu. De som ska stå för notan är inte vi unga eller människor som har vanliga löner utan de allra, allra rikaste. Vi vet att det försvinner väldigt massa pengar i vinstuttag i skolan i dag. Hade man begränsat det hade man haft väldigt mycket pengar till förfogande som man skulle kunna använda för att göra kollektivtrafiken avgiftsfri för oss unga, så det finns ju medel att ta till, det är jag helt övertygad om.

Till sist en helt annan fråga – hur tycker du att Morgan Johansson skött sitt uppdrag som justitieminister?

– Jag känner ett väldigt starkt förtroende för Morgan. Och det man ska ha med sig i den här frågan är att det pågår ett krig här i Europa just nu. Vi befinner oss just nu i ett otroligt känsligt läge. Vi är i processen med att ansöka om ett Nato-medlemskap. Att då vara redo att skapa politiskt kaos och osäkerhet är faktiskt oansvarigt. Vi behöver vara enade nu.   

Etiketter:
06 jun

 

Vad var det som fick dig att söka jobbet på YouTube?

– Det finns något väldigt vackert och rättvist i att YouTube är av folket, för folket. En plattform som inte har någon gatekeeper utan låter alla ha en röst. Mångfald på riktigt där du kan bli underhållen, lära dig eller skapa innehåll själv. Sen är att arbeta med en tjänst som har 2 miljarder inloggade användare varje månad extremt intressant!

Hur ser en vardag på YouTube ut för dig?

– En vanlig dag har jag möten med kollegor, både på plats eller via video. Ofta har jag också möten med YouTubers, artister eller partners. Resten av tiden sitter jag vid min dator och skriver mail eller kikar på statistik. En höjdpunkt är också vår lunchrestaurang som är riktigt bra!

Är YouTube en plats för yttrandefrihet eller underhållning?

– YouTube är en plats för yttrandefrihet och underhållning. Ibland både och samtidigt.

Varför så mycket reklam på YouTube? Det blir bara mer och mer!

– Vi belönar kreatörer som lägger upp videos på YouTube, det vill säga att de får betalt. Betalningen sker via annonserna. Vi arbetar kontinuerligt på användarupplevelsen och hur tittaren upplever mängden annonser, så det blir rätt balans. Man kan som tittare köpa en Premium-upplevelse av YouTube och då har man inga annonser alls.

När ska man som tittare anmäla en film på YouTube?

– När man upplever att en video innehåller något olagligt eller att videon innehåller vilseledande information.

Vem är det som bestämmer om en video ska bort? Är det en människa eller en robot?

– Vissa videos upptäcks av våra avancerade system och vissa videos rapporteras in och gås igenom av människor. Det är ett kombinerat arbete.

02 jun
Etiketter:
02 jun
Etiketter:
01 jun
Etiketter:
01 jun
Etiketter:
01 jun

 

 

Etiketter:

Elevartikel

16 jun
Elevartikel
14 jun
Elevartikel
Leo Rönnlund
08 jun
Elevartikel
BILD: Andrzej Rembowski/Pixabay
08 jun
Elevartikel
07 jun
Elevartikel
07 jun
Elevartikel
06 jun
Elevartikel
06 jun
Elevartikel
06 jun
Elevartikel
02 jun
Elevartikel
02 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
Minna Häggkvist
01 jun
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
Väktarboken, Bya
30 maj
Elevartikel

Mobile Stories poll

Redaktionen

04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
08 apr
Professional
07 apr
Professional
06 apr
Professional
04 apr
Professional