Mp vill ha fler anställda i skolan

Publicerad 2022-09-08 14:15

–Borgerliga partier som pratar om lugn och studiero, det går bara att få det om det finns tillräckligt med vuxna, säger miljöpartisten Sara Ridderstedt när hon diskuterar skolproblemen. 

 

En av Miljöpartiets huvudfrågor är skolan. Miljöpartisten Sara Ridderstedt anger att de största problemen inom skolan är att det är för låg vuxentäthet på skolorna. Ridderstedt betonar hur viktigt det är att eleverna känner att de har ett stöd på skolan, att de kan få förtroende för de vuxna på skolan och att de vuxna ska ha tiden att bemöta eleverna. Ridderstedt menar att för att uppnå detta krävs det anställning av flera som kan jobba med det på varje skola och att en förbättring inom det området i sin tur skulle ge ökade prestationer och bättre skolmiljö. 

I budgeten för det här året har alliansen sänkt skatten med 20 öre, detta kritiserar Ridderstedt: 

–14 miljoner rakt ur systemet det är ett 20-tal vuxna i skolan.

Hennes uppfattning är att de pengarna hade behövts för resurser på skolorna. Hon tar en tydlig ställning i skattefrågan, Miljöpartiet vill inte sänka skatterna. Miljöpartiet anser att resurser kräver pengar och skolor behöver resurser. 

– Vi behöver ett större utbud lokalt och vi behöver en säkrare vårdrekrytering, säger Sara Ridderstedt. 

Ridderstedt jobbar i Upplands-Bro kommun och ser ett problem i att ungdomar i kommunen väljer att studera i andra kommuner. Om Miljöpartiet skulle få bestämma så skulle det lokala gymnasiet Upplands-Bro gymnasium öppnat ett vård och omsorgs program med förhoppningen om att ökade valmöjligheter ska locka fler elever. Utöver detta anser hon att det är viktigt då det finns en brist på vårdarbetare inom kommunen. 

Ridderstedt tycker inte bara att man ska fokusera på resurserna utan även på fortbildningen, undervisningskvalitén och rekryteringen av lärare. De är också områden som Miljöpartiet vill förbättra som helhet. Om Miljöpartiet får inflytande och möjlighet så vill de införa en maxgräns på tolv barn per förskolegrupp, införa gratis frukost på grundskolor och de vill ha flexiblare morgonstart för gymnasieelever. 

Källor: (1) Sara Ridderstedt, (2) mp.se, (3) Sara Ridderstedt
Skribent
Fotograf
Research
Tags: 

Dela

Elevartikel

09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
Hanna Högvall
12 sep
Elevartikel
Märta Sandfeldt
12 sep
Elevartikel
.
12 sep
Elevartikel
Vänsterpartiet
12 sep
Elevartikel
10 sep
Elevartikel
Elias Gripler
10 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel

 

Redaktionen

04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
12 sep
Professional
08 apr
Professional
07 apr
Professional