Miljöpartiets Sara Ridderstedt vill ha 6 timmars arbetsdag

Publicerad 2022-09-09 12:45

Idag 2022-09-05 besökte jag Sara Ridderstedt, som är ledamot för Miljöpartiet i kommunfullmäktige, Upplands-Bro gymnasiet. Jag höll en intervju med henne och frågade henne om 6 timmars arbetsdag. 

 

På eftermiddagen 2022-09-05 frågade jag Sara Ridderstedt om 6 timmars arbetsdag. Sara var på besök på Upplands-Bro gymnasium och svarade på frågor från elever. 

Sara sa att en 6 timmars arbetes dag skulle vara bra för både den mentala hälsan av arbetare och bra för ekonomin. Hon menar att om folk behöver jobba mindre speciellt på intensiva jobb, så kommer fler vilja jobba där och färre skulle behöva sjukskriva sig för att det får problem med mental ohälsa. Hon vill också att skoldagarna ska vara kortare, Sara vill ta bort håltimmar så att för att nå detta mål. 

På Miljöpartiets hemsida kan man läsa om "6 timmars arbetsdag med bibehållen lön". Detta handlar om ett sorts "experiment" som innebär att "delar av verksamheten på central sjukhuset i Karlstad kommer att beröras".

Enligt Sara Ridderstedt är det viktigaste att de med de tunga kvinnodominerade jobben som sjuksköterska får kortare arbetsdagar. Därför stöder hon dessa initiativ och hon vill se att dessa experiment sker i flera sektorer. För att eventuellt expandera till andra delar av samhället.

6 timmars arbetsdag har omdiskuterats länge. År 1975 presenterade Nils Hörberg en motion om: 

"att förbereda lagstiftning m. m. för ett snart och successivt
genomförande av allmän arbetstidsförkortning från 40 timmar
per vecka till 30 timmar, fördelade på fem dagar med sex
timmar per dag"

Nils Hörberg (fp) den 22 januari 1975

Av de partier som sitter i riksdagen är det bara Vänsterpartiet som vill införa 6 timmars arbetsdagar medan andra partier är emot idén eller vill som Miljöpartiet att det ska gälla för de arbetarna med tunga jobb, som till exempel sjuksköterskor. Om detta fungerar bra ska man titta på att expandera detta till andra delar av samhället. 

I en studie där 57 stycken arbetare på Östersundhem fick en arbetstidsförkortning till 6 timmar per dag så resulterade det i att arbetarna kände sig mindre stressade kunde återhämta sig bättre och kände att de hade mer tid för fritid.

Så varför sätter sig de flesta partierna emot en arbetstidsförkortning?

De flesta som argumenterar emot arbetstidsförkortning menar att kostnaden skulle vara för stor. De som är för arbetstidsförkortningen menar att det faktiskt kommer vara ekonomiskt positivt att göra en arbetstidsförkortning. De säger att folk kommer att sjukskriva sig mindre på grund av problem med psykisk ohälsa. Om folk sjukskriver sig så jobbar de inte alls vilket är mindre än 6 timmar per dag. Motståndare till arbetstidsförkortning säger att det är en oprövad idé och att vi inte vet vilka konsekvenser det kommer att ha. Detta stämmer, men det har gjorts studier på detta ämnet och den allmänna debatten om detta ämne har pågått länge.

 

Källor: (1) ARBETSTIDSFÖRKORTNING SEX TIMMARS ARBETSDAG EN VÄG TILL BÅDE HÄLSA OCH EFFEKTIVITET? RESULTATRAPPORT, (2) Riksdagen.se, (3) Timbro.se, (4) Sara Ridderstetdt
Skribent

Dela

Elevartikel

09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
Hanna Högvall
12 sep
Elevartikel
Märta Sandfeldt
12 sep
Elevartikel
.
12 sep
Elevartikel
Vänsterpartiet
12 sep
Elevartikel
10 sep
Elevartikel
Elias Gripler
10 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel

 

Redaktionen

04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
12 sep
Professional
08 apr
Professional
07 apr
Professional