Lyssna på oss!

Publicerad 2022-04-05 20:30

“De två kommande åren kantas av bråk, hot, trakasserier, polisutryckningar, knarkförsäljning runt skolans område och falska brandlarm. Avstängda elever hänger kvar i korridorerna och en dag jagas en elev med kniv”. Detta är citatet som vi möter en söndagsmorgon när vi läser Sydsvenskan. Detta citat ska alltså beskriva vår skola, som fram till idag har varit en trygg plats för oss. Många tankar och funderingar uppstår, samtidigt växer en obekväm klump i magen. Klassens snapchatgrupp börjar plinga och oron sprider sig vidare snabbt bland klasskamraterna. “ Värner Rydenskolan är med i tidningen? Är vår skola dålig? Är vi dåliga? Visste ni om detta?” Stämningen bland eleverna i årskurs 6 blev oroligt och irritation skapades.

 

Skolan är en viktig plats för varje elev, det är där vi utvecklas och inhämtar nya kunskaper. I skolan skapar man goda men även mindre goda minnen, som kommer att följa med en livet ut. Vi upplever att vi varje dag går till Värner Rydenskolan med glädje och hopp om att bli något bra i framtiden.

När vi läser en artikel som tar upp negativa saker som har hänt för nästan 10 år sen blir man väldigt besviken samt arg. Vi håller inte med det som skrivs i tidningen. Det är vår skola och vår trygga plats som de skriver om. Något vi också reagerade väldigt starkt på är hur man i tidningen skriver att elever på en skola andra sidan stan presterar mycket bättre och lyckas bättre med sina studier än vad vi gör. Detta framstår som att vi på Värner Rydenskolan inte presterar eller har ens drömmar om vår framtid.

Det stämmer att Värner Rydenskolan har idag och de senaste åren visat väldigt låga måluppfyllelsen. Men detta betyder inte att vi på Värner Rydenskolan inte kämpar med våra studier. Här finns elever som presterar bra och studerar dag och natt för att klara sina studier. Det finns även elever som har det kämpigt men även dessa elever har hopp om sin framtid. Tillsammans gör vi små steg som vi själva kan följa men tydligen ser inte alla detta.

Även vi som går på Värner Rydenskolan har drömmar om att lyckas i skolan. Istället för att prata om de låga måluppfyllelsen så kan man väl jobba tillsammans för en förbättring. Enligt artikel 2 i barnkonventionen så är vi alla barn lika värda oavsett vart i Malmö vi bor eller vilken skola vi går på.

Det är den tredje helgen i rad som vi har kunnat läsa och ta del av Sydsvenskans granskning kring vår underbara skola. Blandade känslor har kommit fram allt från att vara ledsen till att bli jättearg. Vi känner absolut inte igen skolan man beskriver i tidningen, det är händelser som har skett för ungefär 10 år sedan.

Som vi tidigare har nämnt jobbar vi fullt upp med att öka våra måluppfyllelsen men tyvärr påverkas vi negativt när vi läser om hur man ser på oss och vår skola. Vår motivation i skolarbeten sjunker och vi har ju redan blivit stämplat för att misslyckas med våra studier. Redan där motarbetar man våra drömmar om att lyckas med våra studier. Återigen vill vi lyfta upp att vi blir upprörda när man talar dåligt om Rosengård där vår skola ligger bland dem höga samt låga bostäderna. Är inte våra känslor och mående värdefullt?

Vi tycker att Sydsvenskan har kunnat lägga upp sin granskning annorlunda och ta hänsyn till eleverna som går på Värner Rydenskolan.

Sydsvenskan lyfter enbart upp nackdelarna om oss elever och vår skola och utesluter fördelarna.

Visst kan det bli lite konstigt ibland, eller beror det på att Värner Rydenskolan ligger i ett bostadsområde, Rosengård, där det uppstår en hel del kriminalitet. Rosengårds invånare består av individer med olika etniska och kulturella bakgrunder, varav endast en bråkdel av dessa personer skapar problem.

Med utgångspunkt från artikel 2 ur barnkonventionen tycker vi att det är viktigt att journalisterna visar hänsyn till alla elever som går i skolan och hör vad de tycker och känner. Varför inte skriva om något av de bra vi gör på skolan? Här lär vi oss en massa samtidigt som vi trivs och har det roligt.

Avslutningsvis vill vi därför bjuda in Sydsvenskan till vår teaterföreställning där vi kan förmedla vår verkliga uppfattning om vår skola. Vi är redo att motbevisa fördomarna som finns om vår skola. Är ni vuxna redo att lyfta Värner Rydenskolan?

 

 

Artikeln är skapad i ett projekt med Grundskolefotboll mot rasismer i Malmö, för att lyfta barn och ungas perspektiv i Malmö och sprida kunskap om Barnkonventionens artikel 2.
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Källor: (1) , (2)
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

HBO max
14 mar
Elevartikel
15 feb
Elevartikel
08 feb
Elevartikel
Dreamworks
07 feb
Elevartikel
31 jan
Elevartikel
31 jan
Elevartikel
20 jan
Elevartikel
Delia Anderle
20 jan
Elevartikel
Felix Wallin
20 jan
Elevartikel
Isak Andersson Sundblom
20 jan
Elevartikel
Jonas Lindén
20 jan
Elevartikel
ARNE
19 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Alla som vill
18 jan
Elevartikel
Jag
18 jan
Elevartikel
18 jan
Elevartikel
Charlie S. Ormsmarck
16 jan
Elevartikel
Foto: Sara Eklind
20 dec
Elevartikel
20 dec
Elevartikel
Cenita Welander
15 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

14 mar
Professional
06 feb
Professional
12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional