Lägre skatt

Publicerad 2020-11-10 14:45
Stina Persson

Skattebetalarna i Sverige är med och finansierar skola, sjukvård, äldreomsorg och socialbidrag. Skatten är en viktig del i det svenska samhället och är grunden för ett fungerande samhälle precis som i andra demokratiska länder. Men Sverige har högst skatt i Europa och ligger på topp fem i världen. Sverige betalar mycket mer i skatt än vad medelvärdet i Europa är och därför så borde skatterna i Sverige sänkas. 

Om vi skulle sänka skatten så skulle det leda till att flera personer skulle söka sig till jobb för att få en inkomst. Under september månad 2019 så fanns det 331 500 arbetslösa i Sverige varav 43 300 hade någon sjukdom eller annan funktionsnedsättning som gör dem inkapabla till att jobba. Dessa personer ska så klart få socialbidrag som kompensation för att de inte kan jobba, men de som inte orkar jobba och inte vill ska inte kunna leva på socialbidrag. Om fler personer skulle börja arbeta så skulle även Sverige få in mer skatt som man skulle kunna lägga på andra saker så som skola eller sjukvård. 

Det skulle även bli större jobbmöjligheter i landet om man skulle sänka skatterna då stora företag skulle välja att stanna kvar i Sverige och inte flytta för att undvika skatt. Chansen för att nya företag kommer att etablera sig här kommer att öka då de inte behöver oroa sig för så höga skatter och behöver då inte etablera sig i andra länder med lägre skatter. 

De som är emot att sänka skatterna säger att skatter är grunden för ett fungerande samhälle och att de ser till att och om vi skulle sänka skatterna så skulle Sverige inte få in lika mycket pengar för att finansiera välfärden. Vissa tycker till och med att skatterna borde höjas så att man får in mer skatt till staten, men detta skulle inte funka då företag troligtvis skulle välja att etablera sig i andra länder än Sverige.

Om vi skulle sänka skatten skulle det leda till att färre personer jobbar svart och istället skulle välja att jobba och betala in skatt. Det skulle också leda till en mer säker arbetsmiljö för arbetare och även vara säkrare för konsumenterna. Många som jobbar svart inte har samma förmåner som de som jobbar vitt, man har till exempel inte rätt till a-kassa om man skulle bli arbetslös och man har heller inte rätt till sjukpenning och föräldraledighet. Konsumenterna riskerar också att inte få ersättning om något går fel vid arbetet om man har anlitat svart arbetskraft. Man kan även bli återbetalningsskyldig om någon av arbetarna skadar sig och inte har försäkring som täcker skadorna. 

Sammanfattningsvis anser jag att både staten, företagen, arbetarna och konsumenterna skulle tjäna på att skatten sänks. Så sänk skatten!

Källor: (1) ekonomi fakta, (2) skatteverket, (3) landstyrelsen.se
Skribent
Research
Tags: 

Dela

Elevartikel

8 sidor.se
12 maj
Elevartikel
OrnaW
12 maj
Elevartikel
Pexels.com
10 maj
Elevartikel
10 maj
Elevartikel
Nedzad Dzonlic
06 maj
Elevartikel
Anisa Farah
06 maj
Elevartikel
"CC-32" by Trausti Evans is licensed under CC BY 2.0
06 maj
Elevartikel
06 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
bild: sara fallenius
03 maj
Elevartikel
BILD: www.pexels.com
30 apr
Elevartikel
BILD: Joshua
29 apr
Elevartikel
29 apr
Elevartikel
29 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel

Redaktionen

04 feb
Professional
17 okt
Professional
06 maj
Professional
02 feb
Professional
29 jan
Professional