Med tanke på dagens komplexa informationslandskap är det viktigare än någonsin att få unga att känna sig delaktiga. Det har också blivit särskilt tydligt under rådande pandemi att tillgången till korrekt information och förmågan att hitta den har blivit en fråga som faktiskt kan handla om liv eller död.

Skolinspektionen såg i sin granskning av skolors undervisning i källkritiskt förhållningssätt 2018 att skolor behöver uppdatera undervisningen i källkritik så att den även gäller elevernas digitala vardag.

Tyvärr upplever över 80 procent mellan 13 och 25 att de inte kan påverka lokalt, enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Mobile Stories erbjuder ett nytt sätt att stärka demokratin bland morgondagens väljare. 

En ny form av medborgardialog

Med Mobile Stories verktyg  kan unga utifrån sitt eget perspektiv undersöka frågor som är aktuella i kommunen och sedan berätta och förklara för andra. Mobile Stories plattform blir en ny kanal mellan unga och vuxna i kommunen. I skolan finns resurser för att ge alla grupper av elever det stöd som krävs för att uttrycka sig, i text, bild, film eller podd. Det ligger i linje med skolans demokratiuppdrag och kan kopplas till läroplanen. Mobile Stories kommer också att kunna erbjuda en undersökningstjänst där kommunen kan få hjälp att ställa frågor till unga invånare. 

Så funkar Mobile Stories

I Mobile Stories verktyg lotsas eleverna genom den publicistiska processen med hjälp av mallar, hjälptexter och checkfrågor. På elevernas publiceringsplattform har varje ansluten skola sin egen profilsida och är samtidigt en del av ett nätverk tillsammans med medlemsskolor i hela landet. Artiklarna kan också visas på kommunens egna webbplats i ett block. 

Kommunens roll

Mobile Stories är ett sätt att stärka demokratin bland unga i kommunen. För att detta ska fungera optimalt krävs förstås ett engagemang inte bara från eleverna utan också från kommunens politiker och tjänstemän. Vi hoppas att de kommuner som abonnerar på Mobile Stories ska och göra sig redo för en givande dialog med unga. Vi vill att politiker ska göra sig tillgängliga för intervjuer och tjänstemän för att lämna ut allmänna handlingar. Här har kommunen chansen att skicka ut pressmeddelanden till skolor när det är något på gång. På så sätt kan informationen spridas av unga till andra unga.

Med Mobile Stories kan kommunerna:

• Stärka ungas källkritiska tänkande.
• Minska polariseringen genom att skapa nya kontaktytor mellan elever med olika bakgrund.
• Lyfta unga röster på kommunens egna webbplats.
• Låta unga ta del av och granska kommunala handlingar och på så vis lära sig om demokratins funktionssätt.
• Få insyn i ungas verklighet och en barometer för värderingar hos unga i kommunen. Med lärarnas hjälp kan alla unga göra sig hörda.
• Motverka misstro mot det svenska samhället och konspirationsteorier, som enligt Ungdomsbarometern fått får fäste bland unga.
• Inspirera och engagera unga till att sätta sig in i lokala frågor.

Hoppas att vi får tillfälle att samarbeta!

Jenny Sköld och Lotta Bergseth

lotta@mobilestories.se, 070 741 48 33
jenny@mobilestories.se, 070 477 16 88

 

Dela

Elevartikel

09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
Hanna Högvall
12 sep
Elevartikel
Märta Sandfeldt
12 sep
Elevartikel
.
12 sep
Elevartikel
Vänsterpartiet
12 sep
Elevartikel
10 sep
Elevartikel
Elias Gripler
10 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel

 

Redaktionen

04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
12 sep
Professional
08 apr
Professional
07 apr
Professional