Kommer läsningen bli helt digital?

Publicerad 2018-09-27 13:45

I Sverige var den allmänna läskunnigheten mycket tidig. Idag väljer allt fler bort den fysiska boken för digital läsning. Hur påverkar detta den fysiska bokens öde och vad händer om den försvinner?  

 

De första böckerna var handskrivna, vilket gjorde framställningen av dem långvarig. Jämfört med idag var de äldre böckerna mycket dyrare.Men att kunna ha en bra läsförmåga har länge varit en viktig faktor för människors kommunikation med varandra. Den allmänna läskunnigheten i Sverige var därav mycket tidig. När vi läser stimuleras vår hjärna. Två personer kan läsa samma berättelse och visualiseras på två helt olika sätt. Man kan säga att en bra läsupplevelsen kan ändra läsarens perspektiv av tid och rum.

Utvecklingen går framåt hela tiden och stora delar av vår vardag digitaliseras allt mer och mer, detta gäller även läsningen, som har blivit rimligen digital. Böckerna går från den fysiska bokens pappersformat till exempelvis E-böcker. Detta kan ses ur både negativa och positiva synvinklar. Som ett resultat av denna utvecklingen läser allt fler och fler digitalt på skärmar och lyssnar på berättelser istället för att läsa. Därför är det inte konstigt att undra om hur bokens öde kommer se ut. Vad spelar boken för roll i vår vardag egentligen, och hur kommer det sig att fler och fler väljer bort den fysiska boken allt mer? E-böcker har flera fördelar. Digitaliseringen gör böckerna mer lättillgängliga då de når ut till en bredare massa människor. Det gör att alla, inte bara utbildade får tillgång till dagens litteratur.Skolor har börjat använda sig av dem som hjälpmedel för elever med lässvårigheter. Andra vill njuta av en bra berättelse med både öronen och ögonen.

Alla uppmanas nästan dagligen till att läsa mer. Varför är det så märkvärdigt egentligen? För att kunna förstå instruktioner, anvisningar, tidningsartiklar och liknande är det uppskattat att vi ska behöva kunna cirka 50 000 ord. Det utökar även vårt ordförråd, som spelar stor roll när det kommer till förståelse av texter, men även vardagen. Eftersom att läsförståelsen är grunden i alla skolämnen är ett bra påfyllt ordförråd en bra merit för att lyckas bra i skolan. Läsningen blir allt mer och mer digital ju längre vi kommer i utvecklingen. Men spelar den fysiska bokens öde så stor stor roll om den försvinner?

Nackdelar med E-böcker är att det stärker beroendet av att sitta framför en skärm. Forskning har även visat att läsare av E-böcker har en sämre förmåga av att kunna ta emot och kunna återberätta informationen de just har tagit in än de som läser pappersböcker. När man läser på en skärm så har det en negativ påverkan på det kognitiva och emotionella aspekterna av läsningen. Med hjälp av fortsatt forskning så ska man få reda vilka texter som lämpar sig bäst för digital publicering.
 

Källor: (1) svd.se , (2) svd.se, (3) Bokens framtid
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Privat
09 sep
Elevartikel
31 jul
Elevartikel
31 jul
Elevartikel
26 jun
Elevartikel
15 jun
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Privat
19 maj
Elevartikel
.
16 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
Okänd.
07 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
28 apr
Elevartikel
Wilma Olsson
27 apr
Elevartikel

Redaktionen

17 okt
Professional
24 aug
Professional
13 aug
Professional
05 maj
Professional
20 mar
Professional