Idrott varje dag borde vara en självklarhet

Publicerad 2021-02-15 10:45

Endast en av fem ungdomar rör sig tillräckligt mycket visar en studie från WHO (Världshälsoorganisationen). Mer idrott på schemat borde därför inte vara en fråga utan en självklarhet. Idrott en gång varje dag borde anses som normalt. Studien från WHO har gjorts runt om i hela världen där man har frågat 1,6 miljoner ungdomar hur mycket de rör på sig. Många ungdomar tycker att det är svårt att hinna med att motionera varje dag eftersom läxor tar mycket tid, då skulle mer idrott på schemat vara en lösning till det problemet.

 

Barn och ungdomar i åldrarna 5-17 bör vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter varje dag säger en studie från WHO, endast 20 procent av barn och ungdomar följer dessa råd och det är alldeles för lite. Fysisk aktivitet hjälper mot bland annat stress. En studie från Folkhälsomyndigheten visar att en av fyra ungdomar lider av stress i vardagen. Främst så kommer stressen från skolarbete så som läxor, prov och inlämningsuppgifter. Stress leder i vissa fall till psykisk ohälsa och vissa upplever att de inte orkar gå till skolan pågrund av sitt dåliga mående. Det är bevisat att fysisk aktivitet hjälper mot psykisk ohälsa och att ungdomar som idrottar varje dag har bättre chans till höga betyg. Många ungdomar känner att de inte har tid med en fysisk aktivitet vid sidan av skolan, och jag är övertygad om att det är många som har svårt att hitta den sport som passar för dom. Inte alla har föräldrar som ger stöd i det. Idrotten i skolan är en bra lösning på de problemen eftersom det är på skoltid och ger eleverna chans att testa många olika sporter. Idrotten ska vara anpassad för alla oavsett fysisk nivå eftersom alla ska orka igenom en hel lektion. En idrottslektion är ungefär 60 minuter vilket betyder att om man skulle ha en idrottslektion varje dag skulle det uppfylla kraven för hur mycket motion en ungdom behöver varje dag.

För mig personligen är fysisk rörelse och träning varje dag en avgörande orsak till att jag ska orka vara koncentrerad hela skoldagen och sedan läsa läxor på eftermiddagen. Jag märker stor skillnad mellan den ork jag har idag och hur det var förra våren då jag var skadad och ej kunde träna.

Det främsta motargumentet för mer idrott på schemat är att det skulle ta tid från kärnämnen så som matte och svenska. Men en studie från Lunds Universitet motbevisar dessa argument. Den jämförde ungdomar som hade idrott varje dag i årskurs 1-9 och ungdomar som hade idrott två gånger i veckan. De elever med idrott varje dag hade ett snitt på 13 meritpoäng högre än dem som endast hade idrott två gånger i veckan. Det resulterade i att 7 procent fler kom in på sin valda gymnasieskola. Samma studier utfördes i andra skolor runt om i Malmö, resultaten av idrott varje dag var att 96 procent av pojkarna blev behöriga till gymnasiet jämfört med pojkarna som hade idrott två gånger i veckan där endast 84 procent blev behöriga till gymnasiet. Flickornas skillnad var inte lika stor men det var en ökning. De med idrott två gånger i veckan hade 95 procent behörighet till gymnasiet i jämförelse med dem som hade en idrottslektion varje dag där behörigheten låg på 97 procent.

Resultatet av dålig motion är också fetma och övervikt. En undersökning från Folkhälsomyndigheten visar att en av fyra ungdomar lider av fetma eller övervikt. Övervikt och fetma kan leda till en rad konsekvenser, som typ 2-diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdomar. En undersökning från Institutet för hälsa och välfärd visar att överviktiga ungdomar och barn har större chans att bli sexuellt trakasserade, mobbade och utfrysta i skolan men även på nätet och i samhället generellt. Övervikt och fetma är ett resultat av flera olika saker där dålig motion och för lite träning är en av dem. Alla har inte råd med ett gymkort eller att gå på någon aktivitet vid sidan av skolan och undersökningen visade att övervikt har ett samband med flera olika faktorer kopplade till ungdomarnas bakgrund och familj, till exempel familjens socioekonomiska ställning. Pojkar och flickor var oftare överviktiga i familjer vars ekonomiska situation upplevs som dålig. Idrott varje dag hade varit en enkel men också effektiv lösning.

Det finns egentligen ingen anledning att inte ha idrott varje dag, däremot finns det många anledningar att ha idrott varje dag. Alla skolor borde införa idrott varje dag. Det skulle bli många positiva konsekvenser så som högre betyg, hälsosammare ungdomar och barn, det skulle hjälpa för dem med övervikt och fetma och dem som inte har tid eller råd att träna på fritiden. Det skulle även vara positivt för dem som har svårt att hitta motivation att träna utanför skolan, eftersom man får betyg i idrott så skulle de motivera dem att aktivt delta på idrottslektionerna. Med alla de fördelar som har bevisats med att ha idrott varje dag, så tycker jag att de är konstigt att skolorna inte tagit sitt ansvar och redan infört detta.

Källor: (1) Världshälsoorganisationen , (2) Folkhälsomyndigehetn , (3) Lunds Universitet
Skribent

Dela

Elevartikel

Johan Sköld
28 jun
Elevartikel
23 jun
Elevartikel
Johan Sköld
22 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
Hatice EROL
10 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
09 jun
Elevartikel
Simon/Pixabay
09 jun
Elevartikel
Wokandpix
09 jun
Elevartikel
08 jun
Elevartikel
08 jun
Elevartikel
08 jun
Elevartikel
08 jun
Elevartikel
07 jun
Elevartikel
07 jun
Elevartikel
04 jun
Elevartikel
Emilia Westerberg
03 jun
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
Alvin Landström
31 maj
Elevartikel

Redaktionen

04 feb
Professional
17 okt
Professional
05 jul
Professional
06 maj
Professional
02 feb
Professional