Hur ska politikerna agera mot hedersförtrycket

Publicerad 2020-04-16 11:15

Det krävs inte mer än att en flicka umgås med en av motsatta könet för att familjens heder ska vara hotad. Ca 240 000 ungdomar i Sverige beräknas leva under hederns förtryck, enligt rapporter från Aftonbladet, men mörkertalet är stort. Vad tänker politikerna gällande hedersförtrycket? Hur ser de på den aktuella frågan, att göra hedersrelaterat våld till en enskild brottsrubricering? Vem ligger egentligen ansvaret på? Vi begav oss till Stockholm tillsammans med Mobile Stories för att ta reda på svar.

 

Vi i Sverige lever i ett utav världens mest jämställda länder men fortfarande finns det mycket kvar att göra. Ingen ska behöva leva under hederns kontroll och makt. Politikerna har ett stort ansvar gällande att motverka hedersförtryck och verka för jämställdheten. Därför tog vi tillfället i akt på riksdagsbesöket att intervjua två riksdagsledamöter, Ida Drougge (M) och Vasiliki Tsouplaki (V) för att få svar på våra frågor.

Vi sätter oss ner framför Ida Drougge, förväntansfulla med anteckningsblock och penna redo i handen. Vi har en halvtimme med varje riksdagsledamot och vi sätter därför igång direkt.

Cecilia Lind

Vad gör ni för att motverka hedersförtryck?

- Vi sitter tyvärr inte i regering just nu men vi har såklart en rad reformer som vi vill att regeringen genomför. Som att göra hedersrelaterat våld till en enskild brottsrubricering. Att motverka hedersförtrycket knyter även an till socialtjänst och kommunanställda som möter främst unga kvinnor, flickor, men även pojkar och personer med annan sexuell läggning som utsätts särskilt, personerna som då kommer i kommer i kontakt med dessa individer behöver ha kunskap för att kunna agera och agera på rätt sätt.

Hur tycker ni att vi ska sprida den kunskapen till allmänheten?

- Det kan man göra delvis genom våra lärosäten som utbildar personal, via kompetensutveckling. Det finns en rad samarbetsorgan för kommuner. Dessutom vet vi att lagstiftning har en dominerande effekt, sprider information och skapar debatt. Polisen och åklagare behöver också kunskap för att veta hur man ska ställa frågor i ett misstänkt hedersrelaterat brott. 

Efter denna lärorika intervju med Ida Drougge fortsätter vi vidare för att intervjua nästa riksdagsledamot, Vasiliki Tsouplaki (V) som är vice ordförande i kulturutskottet samt suppleant i trafikutskottet. Det skulle bli spännande att få höra Vänsterpartiets syn på frågorna i jämförelse med Moderaternas. Eftersom partierna ideologiskt sett ligger långt ifrån varandra förväntar vi oss olika svar och perspektiv på många utav frågorna.

Vi inleder med att fråga Tsouplaki (V) vad Vänsterpartiet tycker om hedersförtryck eftersom att dem inte har några särskilda reformer angående ämnet i sitt partiprogram. Tsouplaki svarar att det finns flera olika typer av program och att partiprogrammet inte säger allt t.ex. finns det ett jämställdhetsprogram.

Härnäst frågar vi henne om vad partiet tycker om att göra hedersrelaterat våld till en enskild brottsrubricering.

- Det här är inte mina frågor, men jag vet att det här är något som varit uppe i diskussion. Detta måste jag i så fall ta reda på med den som sitter i det utskottet som har koll på frågorna. 

Vasiliki Tsouplaki återkopplade sedan med ett mail angående detta.

- regeringen bör återkomma med förslag till lagstiftning som innebär att självmord som misstänks ha genomförts efter hot och påtryckningar i en hedersrelaterad kontext ska omfattas av utredningsförfarandet.

- regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor, samkönat partnervåld och hedersrelaterat våld.

-regeringen bör komma med förslag på långsiktiga och hållbara strukturer när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.

Slutligen frågar vi vad hon anser måste göras.

Hon svarar att samhället tillsammans måste stoppa det genom specialutbildningar kring ämnet för skolpersonal och polis, då hedersvåldet fungerar lite annorlunda om man jämför med mäns våld mot kvinnor. Det krävs även satsningar till tjejjourer, socialtjänsten och hjälptelefoner så att man som utsatt och anhörig ska kunna vända sig till flera ställen. Hon hävdar även att det gjorts mycket saker men frågan är om det gjorts rätt saker.

Efter de lärorika intervjuerna och de många givande diskussionerna drar vi slutsatsen att vi som samhälle måste samarbeta för att uppnå en förändring inom hederskulturen samt att en satsning med pengar måste tillföras till organisationer inom området.

Vi tackar för de trevliga intervjuerna och går nöjda och klokare för att äta lunchen som serveras, wraps med olika innehåll. Ida Drougge leder oss sedan på en rundvandring genom riksdagen, lokalerna präglas av högt tak, mäktiga stuckaturer och vackra utsmyckningar.

Efter den spännande rundvandringen tackar vi Lotta Bergseth och Jenny Sköld för att vi fick denna möjlighet, det har gett oss mycket, vi tackar även Ida Drougge som ledde detta projekt. Sedan beger vi oss ut på Stockholms gator för att ta tåget hem till Göteborg. Detta är en dag vi sent kommer glömma.

Källor: (1) Aftonbladet
Bildtexter till Reportagebilder: (1) , (2)
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

8 sidor.se
12 maj
Elevartikel
OrnaW
12 maj
Elevartikel
Pexels.com
10 maj
Elevartikel
10 maj
Elevartikel
Nedzad Dzonlic
06 maj
Elevartikel
Anisa Farah
06 maj
Elevartikel
"CC-32" by Trausti Evans is licensed under CC BY 2.0
06 maj
Elevartikel
06 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
bild: sara fallenius
03 maj
Elevartikel
BILD: www.pexels.com
30 apr
Elevartikel
BILD: Joshua
29 apr
Elevartikel
29 apr
Elevartikel
29 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel
23 apr
Elevartikel

Redaktionen

04 feb
Professional
17 okt
Professional
06 maj
Professional
02 feb
Professional
29 jan
Professional