Hur jobbar en elevkoordinator?

Publicerad 2022-04-05 14:00

Yehya och Alba har intervjuat en av Kungshögsskolans elevkoordinatorer. Hon hjälper till när man har problem och behöver stöd under skoldagen.

 

Vi är två elever på Kungshögsskolan i årkus 6 som har intervjuat Sheila Kronquist som är var elevkoordinator. Vi bestämde en intervju med henne på torsdagen den 31 mars i ett klassrum på skolan. Vi ville intervjua henne för att hon jobbar med elevens hälsa så hon vet mycket om detta.

 

Vem är du?

– Jag har en utbildad socionom inom socialt arbete. Just nu jobbar jag med olika uppdrag framför allt i skolan. En stor del av mitt arbete handlar om att jobba förebyggande och främjande. Jag ingår i elevhälsan där mycket fokuset läggs på att eleverna ska ha det bra.

Vad är det viktigaste du lärt dig genom att jobba med barn och unga?

– Att alla är olika och det gäller att skapa relationer på rätt sätt. Ibland kan det vara utmanande men utmaningarna leder till att man alltid lär sig nya saker vilket är väldigt lärorikt. Det är även viktigt att vara uppmärksam och beredd på att hantera det som händer för det händer alltid nya saker hela tiden. Det är viktigt att ha en tydlig och bra kommunikation med elever och kollegor och ha kul tillsammans.

Hur tycker du att vi i Sverige lever upp till artikel 2 i barnkonventionen.

– Barn konventionen har uppmärksammats mer nu när den har blivit lag i Sverige, men det är fortfarande mycket som behöver uppmärksammas utifrån artikel 2 som berör alla barn rättigheter och lika värde.

Hur gör du för att barn och unga ska våga ta plats och visa vad det tycker och känner?

– Va inlyssnande, bjuda in och låta eleven vara delaktig i olika sammanhang till exempel i klassrummet eller på elevråd och ge extra tid för viktiga samtal.

Har du några tips till andra vuxna som vill veta mer om vad barn och unga känner och tänker?

– Skapa utrymme för extra tid och våga tänka utanför boxen. Våga ställa frågor och va nyfikna och bry er. Lova aldrig något som ni inte kan hålla.

 

Artikeln är skapad i ett samarbete med Grundskolefotboll mot rasismer i Malmö, för att lyfta barn och ungas perspektiv i Malmö och sprida kunskap om Barnkonventionens artikel 2.
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Källor: (1) Sheila Kronquist
Skribent

Dela

Elevartikel

09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
Hanna Högvall
12 sep
Elevartikel
Märta Sandfeldt
12 sep
Elevartikel
.
12 sep
Elevartikel
Vänsterpartiet
12 sep
Elevartikel
10 sep
Elevartikel
Elias Gripler
10 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel

 

Redaktionen

04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
12 sep
Professional
08 apr
Professional
07 apr
Professional