Hur är det att jobba med grafisk design?

Publicerad 2019-09-16 20:34
Molly Stugemo Tampöld

Under min praotid lärde jag mig hur yrket grafisk desig fungerar och detta gjorde jag hos företaget Lastradastudios. Jag fick med mig nya och förbättrade kunskaper om bland annat hur olika arbetsplatser ser ut, vad det finns för olika uppdrag från kunder och hur det är att jobba som frilans.

Praktiken varade i två veckor. Av att praoa hos Lastradastudios som jobbar med just grafisk design fick jag med mig ett flertal nya kunskaper, men jag fick även förbättra de som jag redan erhöll.

Grafisk design är ett yrke som jag tidigare trott var mer simpelt än jag nu fått lära mig att det är. Arbetet som läggs ned på skapandet är mycket större och komplicerat än vad man tror. Man måste få med varenda liten detalj för att helheten ska bli bra. Men jag har även lärt mig att grafisk design är ett väldigt roligt yrke.

Jag praktiserade på Lastradastudio vilket är en designbyrå.

Där fick jag vägledande av min handledare Eleonora Bergendal som visade mig hur olika arbetsplatser och miljöer kan se ut då vi förflyttade oss under veckan samt hur olika uppdrag kan skilja sig beroende på vad kunden vill köpa. Det kan vara allt från skyltar till reklamfilmer osv.

Eleonora Bergendal har jobbat som frilans i ca femton år, vilket är när man inte jobbar i skift utan man kan bestämma sina arbetstider lite mer själv.

Varför hon började som frilans istället för att sätta sig på en byrå berodde på att byrån hon tidigare jobbat på lades ned och då började hon jobba som frilans medans hon sökte jobb. Men sedan förblev det så att hon fortsatte arbeta som frilans.

Under de senaste två åren har Eleonora arbetat tillsammans med designbyrån” Öppet” och detta gör hon i ungefär två till tre dagar per vecka. Men hon hyr även en plats på “Alma” där hon kan vara hur mycket som helst. Det är då som ett mer “avslappnat” kontor där man antingen hyr en fast arbetsplats eller tar en plats som är ledig och jobbar där för stunden.

Eleonora arbetar alltså med att idemässigt göra kommunikation för sina kunder då hon sedan tar ut det på olika sätt i grafiskt material.

För att arbeta med just grafisk design bör man ha någon form av grafisk utbildning vilket Eleonora Bergendal har då hon utbildat sig på Beckman School of Design. En skola som tidigare befann sig i huset där Alma nu ligger.

Hon började arbeta inom just detta yrke då hon alltid varit intresserad av kreativitet och skapande.

Inom grafisk design finns det flera olika arbetsroller vilket kan vara en grafisk designer, art director, copy (vilket är en person som skriver), webbdesigner som är inriktad på det digitala och så finns det produktionsledare och projektledare. Eleonora jobbar själv som grafisk designer och art director.

När jag frågade min handledare Eleonora Bergendal om hon ansåg att detta var ett framtidsyrke svarade hon mig: “Nja, jag vet inte. Det är nog lite tveksamt”.

När jag sedan frågade varför hon tyckte det svarade hon:

“För att det känns som att just det jag gör är ju inte digitalt och väldigt mycket blir digitalt. Så därför skulle jag kanske säga att det kommer krympa, det jag håller på med och sen så verkar det inte som att företag är lika intresserade av kommunikation. Att köpa in dom tjänsterna, skulle jag säga”

Av detta har jag fått en bild av att Eleonora Bergendal trivs i sitt arbete och detta har gjort att jag under mina praoveckor hände mig väldigt välkommen och det blev även roligare att lära mig då jag hade roligt under tiden samt att hon själv hade en väldigt glad utstrålning även om hon var noggrann och professionell i arbetet.

Min prao tid har även visat mig hur alla människor inom yrket har olika arbetsroller. Vad jag menar med detta är att jag nu fått veta att personerna inom yrket har olika delar av arbetet som de arbetar med, alla gör alltså inte samma arbete. Men jag har inte bara lärt mig om hur processen ser ut i ett projekt eller vad som händer på arbetsplatsen och i yrket, utan jag har även fått se hur olika kontor och arbetsplatser ser ut. Detta eftersom att vi under dessa två veckor böt kontor.

Från detta lärde jag mig att det kan se olika ut beroende på vad man gör och vad man väljer att jobba med.

De arbetsplatser som jag fick vara med och uppleva under min prao skiljde sig enligt mig något enormt då det var en mycket mer “vänskaplig” stämning på designbyrån Öppet då alla där kände varandra och kunde därför diskutera med varandra.

Jag fick däremot en annan uppfattning om stämningen på Alma som vi satt den sista tiden av de två veckorna.

Där var det en blandning av människor som inte kände varandra och detta beror på att alla inte arbetar på samma jobb utan hyr en plats för att få komma dit och arbeta i en annan miljö. Alma var även mycket större än designbyrån öppet vilket också var en anledning till att arbetsplatserna skiljde sig åt. Båda lokalerna hade sina egna stämningar som gav olika känslor.

Det gemensamma som de båda hade var att jag uppfattade det som att vara en lugn, glädje spridd miljö där man respekterar varandra vilket gjorde att det kändes väldigt bra när jag befann mig där.

Källor: (1) Intervju och upplevelser
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

Hodon Dahir
26 jun
Elevartikel
15 jun
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Privat
19 maj
Elevartikel
.
16 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
Okänd.
07 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
28 apr
Elevartikel
Wilma Olsson
27 apr
Elevartikel
21 apr
Elevartikel
16 apr
Elevartikel
16 apr
Elevartikel

Redaktionen

17 okt
Professional
05 maj
Professional
20 mar
Professional
26 jan
Professional
26 jan
Professional