Har du ett självskadebeteende?

Självskadebeteende hos ungdomar

Publicerad 2019-09-26 10:30

Varför väljer ungdomar smärta som en väg till att dämpa den psykiska ohälsan? Självskadebeteende är ett väldigt speciellt fenomen med många olika anledningar. Ett beteende där man utsätter sig själv för smärta som t.ex. att skära sig, riva sig eller att slå sig. Finns det något som leder en på rätt väg, eller är smärta den ända utvägen?

På bokmässan 2019, höll Jonas Bjärehed ett seminarium om självskadebeteende. Det absolut första som Jonas besvarade var, vad är egentligen självskadebeteende?

– Jo, oftast handlar det om att skada sig själv när man mår dåligt. Genom att skada sig själv så blir det ett sätt att försöka stå ut med svåra känslor och tankar, man lindrar alltså ångesten med en annan typ av smärta. Den kroppsliga smärtan kan kännas lättare att uthärda än det som känns jobbigt inuti. Men självskadebeteendet gör bara att det känns bättre i stunden – på sikt mår man ännu sämre säger Jonas Bjärehed, forskare och författare för boken Självskadebeteende.

Varför man väljer att skada sig själv är något som Jonas hade olika svar på, det finns två stycken huvudanledningar till detta. Oftast handlar det om att man upplever det som att det lindrar smärtan psykiskt, det är ett sätt att hantera sina känslor. Det kan även handla om att man vill göra sig illa så att människor bryr sig, och visar uppmärksamhet. Det kan göra att folk i sin omgivning blir oroliga och vill hjälpa till.

Självskadebeteende är ett väldigt stort problem i världen, även här i Sverige. Jonas menar att andelen som skadar sig själva bara ökar med tiden. 

- För ungefär 10 – 20 år sedan var det anorexi som man kopplade till självskadebeteende. I nuläget är det mer vanligt att skada sig själv på andra sätt, till exempel att skära sig, slå sig och ibland kan man även skada sig själv på sexuella sätt.

Hur man ska bli fri från sitt självskadebeteende är upp till än själv och sin omgivning. Det mesta handlar om att man ska kunna bemöta människorna med uppfattningar om hur dem mår. Kunskapen är alltså en viktig del i processen till en bättre hälsa. Tips på detta kan man få i en bok skriven av Jonas Bjärehed och Johan Bjureberg som heter “Självskadebeteende - upptäcka, förstå och behandla”. Här tas det upp kunskap om ämnet och en vägledning för att skapa en hjälpsam behandling och relation vid självnedrivande handlingar. Enligt Jonas Bjärehed är självskadebeteende något som världen borde börja uppmärksamma mer.

- Hur vi ska uppmärksamma ämnet, gör vi genom att skaffa mer kunskap, och visa empati.

Källor: (1) Jonas Bjärehed
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

26 jun
Elevartikel
15 jun
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Privat
19 maj
Elevartikel
.
16 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
Okänd.
07 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
28 apr
Elevartikel
Wilma Olsson
27 apr
Elevartikel
21 apr
Elevartikel
16 apr
Elevartikel
16 apr
Elevartikel

Redaktionen

17 okt
Professional
05 maj
Professional
20 mar
Professional
26 jan
Professional
26 jan
Professional