Hans app hjälper unga att motverka mobbning

Publicerad 2017-03-01 11:45

Var fjärde elev i årskurs nio tycker att skolan inte lever upp till de lagar och regler som finns om att motverka kränkningar mot elever, enligt en ny undersökning. Det vill Tobias Wernius ändra på med sin app ”Speak up”.     

 

Nästan var fjärde elev i årskurs nio tycker inte att vuxna på skolan reagerar om en elev blivit kränkt. En av fem vet inte vart de ska vända sig om någon varit elak mot en annan elev. Det framgår av en rapport från Skolinspektionen, där niondeklassare i hela landet svarat på enkätfrågor om tryggheten i skolan. Var fjärde upplevde dessutom att skolan inte arbetade aktivt för att förebygga kränkningar, något som skolor är skyldiga att göra enligt skollagen.
 

Den som tycker att vuxna i skolan inte tar tag i kränkningar på ett bra sätt kan vända sig till Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud vid Skolinspektionen. Hon ser allvarligt på att så många elever tycker att de vuxna på skolan inte lyssnar. 

 

– För att nå hela vägen till en trygg skola är det viktigt att ta in eleverna i arbetet med tryggheten. Det är de som har mest kunskap om hur de funkar på skolan. Vi ser att skolor ganska ofta missar att fråga eleverna hur de uppfattar situationen. Här ser vi en tendens till försämring. Det är fler elever som känner att de inte är delaktiga, vilket de har rätt till enligt skollagen. 

 

Entreprenören Tobias Wernius utvecklar en app som hjälper elever att själva rapportera om kränkningar eller mobbning i skolan direkt när det händer. 

 

– Om någon ser något på nätet när man åker hem från skolan eller på skolgården måste det gå att rapportera med en gång och inte behöva vänta till den dagen i veckan när kuratorn är på skolan. Då har det hänt tusen andra saker i livet och man har glömt bort det där som hände, säger Tobias.

 

I appen, Speak Up, kan den som rapporterar vara helt anonymt, och fylla i uppgifter i olika steg. Först väljer man var händelsen har skett – är det på nätet, bakom skolan eller i omklädningsrummet? Sedan beskriver anmälaren kort vad det är som har hänt. Meddelandet skickas då till en administratör på skolan – det kan vara till exempel kuratorn eller någon annan ur elevhälsoteamet om det finns ett sådant. Administratören väljer därefter en åtgärd – som att ta upp det på ett föräldramöte, att prata i klassen, ta kontakt med en förälder eller begära mer information från den elev som rapporterat. Först när händelsen är utredd markeras ärendet som avklarat. 

 

Appen fylls efterhand med massor av information om hur många ärenden som kommer in, vilka typer av kränkningar som sker och vilka platser de sker på. Den informationen hoppas Tobias att skolorna kan använda för att hitta lösningar för deras specifika problem. 

 

– Man skulle kunna sätta upp ett elevteam som går ut i klasserna och berättar om statistiken. Om det till exempel är mycket mobbning på idrotten eller om det finns problem med rasism på skolgården så kan eleverna fundera själva i klassrummet och hitta lösningar på problemen. Det är bara eleverna själva som kan göra de stora förändringarna eftersom bara de vet vad som händer. Det är mycket bättre än att lärarna bestämmer att man sätter upp en teater om rasism eller fikar med varandra en gång i veckan. Det kommer inte att fungera om inte eleverna själva tycker att det är bra.  

 

Till undersökningen: Fler än var tionde känner sig inte trygg i skolan

Här hittar du Barn- och elevombudsmannen Caroline Dyrefors Grufman (Skolinspektionens hemsida)

 

Tags: 

Dela

Elevartikel

Guuled Mohamed
20 nov
Elevartikel
16 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Foto: Frankie Fouganthin
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Ester Costa
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
10 nov
Elevartikel
Penny Jordö
10 nov
Elevartikel
09 nov
Elevartikel
30 okt
Elevartikel
04 okt
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional