Gratis Mensskydd

Publicerad 2021-02-24 10:17
iirliinnaa

Gratis mensskydd Varje livmoderbärare genomgår mensen ca 1 vecka per månad. Halva befolkningen behöver betala mer pengar för att de föddes med livmoder och för ett val de inte kan styra över. Enligt SVT.se lägger kvinnor runt 40 000kr på mensskydd under sin livstid men vissa kan även betala ända upp till 70 000kr för sin mens. Utöver mensskydd behöver man även bl a i vissa fall betala för värktabletter, anti-depression tabletter, extra tvätt och frånvaro från skola och arbete.

Det är inte möjligt att bedriva en gratis verksamhet och detta är därav inte ett alternativ. Däremot är den höga momsen en bidragande faktor att mensskydd har ett högt pris. Enligt verksamhet.se ligger momsen på mensskydd på ca 25% i jämförelse med livsmedel som ligger på ca 12%. Detta skulle kunna bli möjligt att sänka till åtminstone samma moms som livsmedel ifall skatten höjs för både kvinnor och män eftersom menstruation är en biologisk process som inte är självvald. Att finansiera detta skulle kosta ungefär 55kr per person om året vilket är mindre än en privat person spenderar på en månad på mensskydd. Ett annat förslag är även att om man föder en flicka höjs barnbidraget. Samt är ett annat alternativ att gratis mensskydd finns på alla skolor. Mensskydd bör åtminstone vara gratis tills man är 21 år eftersom man därefter har man oftast en bättre ekonomi med fast inkomst. Allt detta bygger på att skatten höjs och att alla kön betalar eftersom detta inte är självvalt.

För det första anser fuf.se att man inte har råd med mensskydd en stor anledning till varför livmoderbärare missar skolan varje månad. Plan International utförde en studie om kopplingen mellan mensfattigdom och frånvaro i skolan i Storbritannien. Av de 1000 flickor (14-21 år) som deltog i studien var det 49% som stannade hemma under första dagen av mensen och 64% går miste om sin idrottsundervisning. I New Delhi, Indien utfördes en liknande studie som visade att av de 600 flickor (12-18 år) stannade 40% hemma vid hela sin menstruation. Enligt en annan studie av studie Plan International visar det att 28% stannar hemma i Uganda under menstruationen.

För det andra ökar stressen under menstruationen över att blöda igenom eller att få sin menstruation och inte vara förberedd. Detta gör det svårare att fokusera på skolarbetet och lära sig ny information. Detta resulterar i att skolarbetet utförs ett sämre sätt och vi lägger en ostadig grund till vidareutbildning till ämnen i skolan.

Att använda sig utav menskopp minskar kostnaderna och är miljövänligare. Detta är däremot inte en lösning på problemet eftersom många livmoder bärare inte känner sig bekväma med detta och inte bör tvingas att använda det. Många påstår även att om mensskydd ska vara gratis bör även rakprodukter vara gratis. Skillnaden med detta är att det inte finns ett behov utav att raka sig utan det är ett val som inte livmoderbärare har.

Dessutom är mensskydd en hygien artikel som många livmoderbärare inte har råd med och tvingas då använda t ex löv, lera, toalettpapper och använda trasor. Det kan skapa infektioner och kan därmed skada individen och är inte hälsosamt.

Avslutningsvis bör mensskydd vara gratis åtminstone till ålder 21 och skatten bör höjas för alla kön eftersom detta är något man föds med och inte är självvalt. Detta kommer leda till att skolnärvaron ökar, livmoderbärare presterar bättre i skolan, hälsan ökar och livmoderbärare känner sig bekvämare i sina kroppar. Gratis mensskydd bör vara en självklarhet!

Källor: (1) SVT.se, (2) Föreningen för utvecklingsfrågor, (3) Gratis mensskydd borde vara en självklarhet
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
Hanna Högvall
12 sep
Elevartikel
Märta Sandfeldt
12 sep
Elevartikel
.
12 sep
Elevartikel
Vänsterpartiet
12 sep
Elevartikel
10 sep
Elevartikel
Elias Gripler
10 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel

 

Redaktionen

04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
12 sep
Professional
08 apr
Professional
07 apr
Professional