Gängkriminalitet bör stoppas

Publicerad 2022-09-09 13:00

Gängkriminaliteten ökar ständigt i de utsatta områdena runt om i Sverige, vi måste sätta stopp. Unga dras in i gängkriminalitet allt för tidigt. Dessa utsatta områden bör sättas i högsta prioritet. Staten borde satsa på högre kapital i dessa områden för en minskad gängkriminalitet i Sverige. 

 

I detta arbete kommer det finnas information, fakta samt intervju med ungdomsförbundspartiet till två av Sveriges stora partier. Arbetet ska alltså ge information om hur vi ska förebygga att unga dras in i gängkriminalitet. Detta arbete kommer innehålla Internetkällor samt muntliga källor.

 I många kommuner i Sverige så har gängkriminalitet undersökts. Statistiken visar ett ökat problem bland barn som dras in i gängkriminalitet. Med barn inkluderar det 9-10 åringar som dras in i gängkriminalitet. Detta sker främst i de desorganiserade områdena. I 26 kommuner i Sverige så har socialtjänsten fått in fler orosanmälningar idag än 5 år sedan som berör barn och unga som är misstänkta för att vara involverade i gängkriminalitet. Socialtjänsten vill bryta den hemska utvecklingen och vill tvinga vårdnadshavarna till dem utsatta barnen till familjebehandling. Socialtjänsten är ofta tvungna att avbryta dessa typer av behandlingar på grund av brist på samtycke. Socialtjänsten kan inte använda sig av tvång då allvarligheten inte är tillräckligt omfattande.

Albin Togerö, från Moderaterna ungdomsförbundet i Stockholm, representerade hur Moderaterna vill förebygga att unga hamnar i gängkriminalitet. Deras första prioritering är att satsa på skolan. De menar att dem som klarar av skolan bättre är mindre benägna för det kriminella livet. Moderaterna vill satsa på betyg redan från årskurs 4.

- Ingen tjänar på att inte veta vart ens barn ligger redan i tidig ålder, säger Albin Togerö.

- Lärarna behöver en bättre befogenhet så att det blir ordning i skolan.

Därefter vill de, som nästan alla andra partier, att man höjer straffen och ungdomsrabatt tas bort. Detta rör ej de unga barnen, men det rör förebilderna som barnen har (de kriminella förebilderna).

- De ska bli avskräckta och inte följa förebildens spår, säger Albin Togerö.

Ebba Lauren Altvall representerade Socialdemokraternas ungdomsförbund. Deras åtgärder som de har genomfört är 2 nya polishögskolor, för att utbilda fler poliser för att det i sin tur förebygger gängkriminaliteten i desorganiserade områden. De vill att segregationen ska försvinna, och istället bygga fritidsgårdar för att underhålla de unga och istället undgå kriminaliteten, som lätt kan dra in de sysslolösa unga. De har även skärpt straffen på 70 olika brott. Ebba pratade även om att de vill införa så kallade "gårdspoliser", det vill säga poliser som går runt olika områden för att bilda relation med unga. På detta sätt tror de att unga människor kommer få en bättre bild av poliser, då de lär känna dem och skapar en sorts kontakt.

Dessa två ungdomspartier vill få ett stopp på gängkriminaliteten, men de satsar på olika metoder. Undersökningen har visat hur oavsett parti, vill vi alla få en förändring i samhället, särskilt bland våra unga. Det är dags för en förändring, det måste få ett stopp. 

 

 

 

Källor: (1) Socialstyrelsen.se, (2) Moderaternas Ungdomsförbund, (3) Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund
Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

02 jun
Elevartikel
Foto: Tolin Alaqrabawi
02 jun
Elevartikel
Adam Suleiman
02 jun
Elevartikel
Vadim Ghairda
02 jun
Elevartikel
Jag.
02 jun
Elevartikel
Malak Azizi och Valeria Gjoka.
02 jun
Elevartikel
Omeira Hunganei
02 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
01 jun
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
Av: Jag
31 maj
Elevartikel
30 maj
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Skribenten
29 maj
Elevartikel
Emma Johansson
26 maj
Elevartikel
Adrian Vestin
26 maj
Elevartikel

 

Redaktionen

14 mar
Professional
06 feb
Professional
12 sep
Professional
15 mar
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional