Fri aborträtt bör vara en självklarhet för alla

Publicerad 2021-02-17 09:30

Året är 2021 och abortfrågan är fortfarande inte en självklarhet. Enligt WHO genomförs nästan 20 miljoner osäkra aborter varje år, detta beror på att kvinnorna inte har rätten att genomgå en abort. Osäkra aborter kan leda till allvarliga komplikationer eller i allvarligare fall döden. Detta beror på att de oftast genomförs sent i graviditeten och av människor som inte har rätt kunskap för ingreppet. För att skapa en trygghet hos kvinnorna bör abort alltid vara tillgängligt för de som behöver då det är en mänsklig rättighet att få bestämma över sin egen kropp.

 

Hårda och restriktiva lagstiftningar mot abort minskar inte antal aborter som genomförs. Studier genomförda från WHO tyder på att strikta abortlagar inte betyder lägre abort tal jämfört med de länder abort är lagligt. Dessutom innebär detta att flera osäkra aborter genomförs istället. Som tidigare skrivet kan osäkra aborter leda till allvarliga komplikationer eller i vissa fall döden, detta beror ju exempelvis på att ingreppet införs sent i graviditeten eller av personer med fel kunskaper. Aborter som genomförs under säkra omständigheter tyder på att inte utsätta kvinnan för någon medicinsk risk. Det är även väldigt ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort och chansen att inte kunna få barn efter en abort är minimal, mindre än en på tusen.

I dagens samhälle blir oönskade graviditeter i ung ålder allt vanligare. Flertal unga kvinnor tvingas föda barn redan i 15 års ålder för att abort inte är ett alternativ, detta beror ofta på att man har oskyddat samlag eller att man blir utsatt för sexuellatrakasserier. I en artikel från SVT så beskrivs problemet med tonårsgraviditeter i Mexico, ”Här är tonårsgraviditeterna så vanliga att skoluniformer görs för gravida” skriver SVT. Många av de flickor som blivit gravida har utsätts för sexhandel och sedan tvingats föda barnet som de aldrig ville ha eller har rätt tillgångar för att ta hand om barnet.

Många unga som blir gravida tidigt har inte alltid möjlighet att kunna ta hand om ett barn i sin åldern. De flesta har inte gått ut skolan, bor antagligen hemma och har ingen lön att förlita sig på. I dessa tillfällen är det viktigt att man ska få kunna överväga en abort och om man ser det från barnets perspektiv, den bör växa upp i ett funktionellt hushåll.

Många anser att om abort legaliseras att de kommer avdramatiseras så pass mycket att de börjar användas som preventivmedel. Därför så är väldigt viktigt att undgomar utbildas redan i tidig ålder om vad preventivmedel är och hur det används. Abort är inte något lätt beslut och ska inte ses som ett heller, men om unga skulle utbildas om preventivmedel tidigare så skulle inte problemet om att ingreppet avdramatiseras uppstå. Kunskapen om vad och hur preventivmedel används bör vara en av de högst prioriterade aspekterna under sexualkunskapen i skolan. Utbildning är lösningen till de flesta problem.

Genom att legalisera abort kommer flera kvinnor inte behöva föda ett barn som de varken kan eller har möjlighet att vilja ta hand om. Flertal kommer känna en enorm trygghet att kunna genomföra en abort på ett säkert och tryggt sätt, och inte behöva oroa sig för sitt liv. Detta kommer öppna upp nya möjligheter för kvinnor då de kan tex gå klart skolan innan de föder ett barn. Samtidigt kommer nog många tro att antal aborter kommer öka om de blir lagligt, men genom att utbilda folket om preventivmedel så kommer färre oönskade graviditeter ske.

Källor: (1) SVT, (2) WHO
Skribent

Dela

Elevartikel

09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
Hanna Högvall
12 sep
Elevartikel
Märta Sandfeldt
12 sep
Elevartikel
.
12 sep
Elevartikel
Vänsterpartiet
12 sep
Elevartikel
10 sep
Elevartikel
Elias Gripler
10 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel

 

Redaktionen

04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
12 sep
Professional
08 apr
Professional
07 apr
Professional