Forskare: Unga måste få mer makt

Publicerad 2016-08-18 11:30

Unga svenskar har för lite inflytande. Det konstaterar forskare som undersökt ungas möjligheter att påverka samhället. 

Ungas inflytande och deltagande i demokratin måste stärkas. Det är en av slutsatserna i Demokratiutredningen, där forskare har undersökt hur den svenska demokratin mår. Utredarna har tittat särskilt mycket på ungas möjligheter att påverka samhället.  

 

 

Bland annat pekar författarna på att det är för få unga i riksdagen i förhållande till hur stor del av befolkningen som är unga. 

 

– Det får betydelse för vilka frågor som diskuteras i riksdagen. Det är viktigt att alla grupper i samhället finns representerade, att allas åsikter, tankar och intressen tas tillvara, säger Ali Abdelzadeh, doktor i statsvetenskap och en av de forskare som är knuten till Demokratiutredningen. 

 

 

 

Klicka för större bild.

 

En anledning till att det inte finns tillräckligt många unga i riksdagen är att få unga engagerar sig i politiska partier. Det finns helt enkelt inte tillräcklig många att välja in i riksdagen. 

 

Det betyder inte att unga inte är samhällsengagerade. Tvärtom.

 

– Det finns väldigt stort samhällsengagemang bland unga idag. Men om det blir små nätverk här och där så blir det svårt att påverka. Om man lyckas samla kraften i engagemanget till exempel genom att skapa en gemensam plattform skulle det bli en kraft som får politiker att agera.

 

Unga vet också alldeles för lite om hur demokratin i den egna kommunen fungerar. Åtta av tio vet till exempel inte vart de ska vända sig om de vill påverka ett politiskt beslut i kommunen, enligt Myndigheten för Civilsamhällesfrågor, MUCF.

 

Detta trots att det är kommunens politiker som tar många av de beslut som rör ungas vardag, till exempel om skolan. 

 

Simon Grönvik, 14, tror att problemen med mobbning på skolorna skulle bli en större fråga om den unga generationen fick större inflytande. 

– Folk blir mobbade varje dag i skolan på grund av sin sexuella läggning och sin könsidentitet. Jag känner många som inte går till skolan för att de är rädda att folk ska göra saker. Fler kuratorer som är utbildade om de frågorna.

 

Djenny Nnydje håller med om att man pratar för lite om vad man ska göra åt mobbningen, både i skolan och samhället. 

 

– Vuxna fattar inte hur tufft det är i skolan. Det är jättemycket mobbning. Folk säger saker som att ”Du är ful, du kan gå hem”.

Lovisa, 16, önskar att vuxna skulle ta ungas åsikter på större allvar.

–  Vuxna ser lite ner på yngre människor och att man inte har lika stor talan. Det skulle  jag vilja ändra på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUTERA:

  • Hur gör du om du vill påverka en politiker? Vart vänder du dig?
  • Vilka frågor skulle du vilja att politikerna lyfte mer som berör dig och din åldersgrupp?
  • Vad innebär begreppet representativ demokrati och varför är det viktigt?

 

TA REDA PÅ:

  • Hur många under 30 år finns i fullmäktige i din kommun? Vilka frågor är de mest engagerade i?
  • Demokratiutredningens betänkande har varit ute på remiss. Kan du hitta din kommuns remissvar?
  • Vad gör politiker i din kommun för att lyfta  ungas perspektiv?
Tags: 

Dela

Elevartikel

Hodon Dahir
26 jun
Elevartikel
15 jun
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Privat
19 maj
Elevartikel
.
16 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
Okänd.
07 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
28 apr
Elevartikel
Wilma Olsson
27 apr
Elevartikel
21 apr
Elevartikel
16 apr
Elevartikel
16 apr
Elevartikel

Redaktionen

17 okt
Professional
05 maj
Professional
20 mar
Professional
26 jan
Professional
26 jan
Professional