En app mot rasism

Publicerad 2018-09-27 12:46
Jag

Hur reagerar Donya när slöja är ett problem på idrottslektionen och hur är reaktionen när mörkhyade Sofia säger att hon är helsvensk? Dessa påståenden får du besvara själv genom att välja en valfri person i spelet Reality check.

Spelet är konstruerat av projektledaren Irupe Pozo Graviz och Anygul Kabaca men idén kommer ursprungligen från Australien. Deras ämnen som de brinner för är Svenskhet, Migration, Jämlikhet, Jämställdhet och hur mångkulturellt vårt samhälle är.  

Jag

Men då kanske man undrar varför konstruerar man ett spel för att diskutera dessa ämnen? Jo för att öppna upp en dialog om rasism, bidra till kunskap om diskriminering, öka medvetandet om rasism och såklart motverka rasism och diskriminering. Målet är att unga mellan åldrarna 13–19 år skall bli mer medvetna kring diskrimineringen och i framtiden tänka efter innan man slänger ut sig diskriminerade meningar. 

Innehållet i spelet är baserat på flera olika aspekter. Den största är ungdomars egna berättelser. Det är både ungdomar som själva har blivit utsatta för rasism, som sett på eller hört andra blivit det men också ungdomar som aldrig blivit utsatta för någon slags rasism. Dessutom har olika referensgrupper designat spelet så det är anpassat åt främst ungdomar samt att manusförfattare har skrivit flera typer av manus till spelet.  

Spelet går ut på att man får följa en karaktär i 5 dagar. Man får dagliga notiser om olika situationer där rasistiska kommentarer förekommer. Dessutom finns det presskonferenser på historiska och aktuella teman och även. Tillslut får man tips för att våga agera och reagera. 

I appen finns det korta filmklipp om när ungdomarna blir utsatta för rasism och kränkningar, när filmklippet är slut så får den som spelar ett par frågor. Exempel på frågor som ställs: 

Vad händer i filmen? Hur är klasskompisens kommentar till Donia? Hur skulle du reagera om detta hände dig? Hur kan du agera om du såg detta hände någon annan? 

Alltså vill de att ungdomarna ska både kunna agera och reagera till appens innehåll. Detta kommer troligtvis att förändra flera individers syn på rasism, eftersom att de får se det ur offrets perspektiv. De får även då genom att svara på frågorna uttrycka sina egna åsikter.  

Lärarhandledning är en del av appen, då den ger koppling till läro- och kursplanen. Det finns övningar där ungdomarna får underlag för diskussion, reflektion och tips. Det finns även ordlistor och begreppsförklaringar till många ord som kommer i spelet.  

Appen har redan fått mycket positiv feedback. I framtiden kommer det komma 3 nya karaktärer i spelet. Dessutom ska spelet tillgänglighets anpassas så att exempelvis en blind person ska kunna använda sig av appen ändå. Utvecklingen av lärarhandledningen är också aktiv samt att de ska arrangera kostnadsfria workshops.  

Vi tycker att denna app är ett mycket bra sätt att förstå och lära sig mer om hur rasismen ser ut än idag. Att lära sig hur man ska agera och reagera anser vi är en mycket viktig del bland speciellt ungdomar. Rasismen är fortfarande ett stort problem i hela världen som vi förhoppningsvis kan minska med hjälp av kunskap och dagens teknik som till exempel en app mot rasism. 

Skribent
Fotograf
Tags: 

Dela

Elevartikel

Privat
19 maj
Elevartikel
.
16 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
Okänd.
07 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
28 apr
Elevartikel
Wilma Olsson
27 apr
Elevartikel
21 apr
Elevartikel
16 apr
Elevartikel
16 apr
Elevartikel
14 apr
Elevartikel
Bokförlaget Forum. Bokförlaget Atlantis. Albert Bonniers Förlag.
13 apr
Elevartikel
26 mar
Elevartikel

Redaktionen

05 maj
Professional
20 mar
Professional
26 jan
Professional
26 jan
Professional
08 jan
Professional