Mobile Stories har i samarbete med Pressombudsmannen, PO, tagit fram etiska regler för de som publicerar artiklar på Mobilestories.se. Reglerna utgår från de Pressetiska reglerna, men har anpassats för dig som är elevpublicist. Läs gärna igenom reglerna då och då. Så småningom kommer de att sitta i ryggraden!

 

Håll dig till sanningen. Undvik att sprida rykten och felaktiga uppgifter. Den som skapar en artikel på Mobile Stories ska så långt det är möjligt kontrollera att alla uppgifter som publiceras är korrekta. Det gäller också bilder, som inte får förvanskas genom bildbehandlingsprogram som Photoshop. Tänk på att sanningskravet gäller både skriven text, bild, film och podd.

 
Var kritisk mot dina källor. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som det går, även de som redan tidigare publicerats någon annanstans. Om det är möjligt: Gå till originalkällan.

 
Skilj på åsikter och fakta. Det ska vara tydligt för läsaren, tittaren eller lyssnaren vad som är faktaredovisning och vad som är en åsikt eller kommentar. Det görs lättast genom att den löpande texten i en artikel hålls neutral, medan intervjupersonernas åsikter får komma fram i deras citat.

 
Låt båda sidor komma till tals. Om någon kritiseras i en artikel, måste den personen få bemöta kritiken. Om en åsikt lyfts fram är det viktigt att även ge utrymme åt den andra sidan av saken.  

 
Håll vad du lovar i din rubrik. Rubriken ska alltid ha täckning i texten, filmen eller podden.

 

Respektera andras integritet. Publicera inte sådant om andra som du inte vill att någon annan skulle publicera om dig själv. Tänk också på att olika personer har olika gränser för var som upplevs som kränkande.

Undantag: Om personen är offentlig och har mycket makt, till exempel en politiker, har du större frihet att kritisera. Att kritisera till exempel en internationell kändis är också mindre känsligt än att kritisera en enskild person i din närmiljö.
 
Fråga alltid de som är med på bild om de är okej med det. Undantaget är om du är på en offentlig plats – ett torg, en shoppinggata, festival eller mässa - där många människor rör sig. Fundera över om du skulle vilja vara med på den bilden eller filmen du vill publicera.
Framhäv inte personers sexuella läggning, religiösa identitet eller etniska härkomst i om det inte är relevant i sammanhanget.

 

Låt alltid intervjupersonerna granska sina citat ­– om de ber om det. Ändra alltid om något är felaktigt. 

Dela

Elevartikel

11 okt
Elevartikel
04 okt
Elevartikel
30 sep
Elevartikel
Jonna Wikström
28 sep
Elevartikel
28 sep
Elevartikel
27 sep
Elevartikel
Jonna Wikström
24 sep
Elevartikel
Ehsan Hussaini
13 sep
Elevartikel
BILD: Ivan Mashko
13 sep
Elevartikel
Ali Adam
10 sep
Elevartikel
10 sep
Elevartikel
Aya Najib
09 sep
Elevartikel
Aya Najib
08 sep
Elevartikel
Johan Sköld
28 jun
Elevartikel
23 jun
Elevartikel
Johan Sköld
22 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
Hatice EROL
10 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel

Redaktionen

25 okt
Professional
13 okt
Professional
24 sep
Professional
05 jul
Professional
06 maj
Professional