Elevernas arbetsmiljö på Järvsö skola har påverkats av minskade resurser.

Publicerad 2023-05-16 05:54

Under 2020 bestämde Ljusdals kommun att minska antalet anställda från förskolan upp till gymnasiet. Det var på grund av att pengarna helt enkelt inte räckte till och kommunen behövde skära ned på deras budget. Detta har haft en påverkan på elevernas undervisning på Järvsö skola

Järvsö skola eller "Röda skolan" på den tiden invigdes år 1849 och har varit i drift sedan 1850. Numera andvänds inte den byggnaden utan ett flertal byggnationer har skett runt omkring för att bygga den nuvarande skolan så kallade Järvsö skola. På skolan går det cirka 240 elever från årskurs fyra till årskurs nio där cirka 120 elever går på högstadiet.

När kommunen beslutade sig för att reducera antalet tjänster så var det 7 stycken tjänster som avvecklades eller omplacerades på Järvsö skola. Detta skapade en flera stora rubriker med stor kritik bakom som har gått ut över flertal olika artiklar i bland annat Hudiksvalls Tidning.

Under läsåret 2020/2021 var det 5 olika Svenska lärare på högstadiet på Järvsö skola. Under dom senaste 2 åren har skolan haft till större delen vikarier i några av NO ämnena som exempel. Dom originella lärarna som har varit på skolan under en längre tid är få då flertal lämnar av olika anledningar. 

Idag är det cirka 15 stycken anställda på högstadiet -"det räcker inte", Chau Van

Hur är arbetsmiljön?

- Den är jättedålig. Vi har ingen alls slags arbetsro i klassrummet där ljudnivån är konstant hög. Vissa går till studion och vissa går till grupprum för att kunna få arbetsro. De lektionerna som är svårare eller där det krävs mycket hjälp så hinner lärarna inte med. Vi får sitta i långa stunder för att ens kunna få hjälp. Dessa stunder kan vara upp till 10 minuter lång, säger Edvin Fack klass 9B på Järvsö skola.

- Just våran klass har en bra arbetsro men dessvärre så får vi sitta längre stunder för att kunna få hjälp. Ibland behöver lärarna lämna klassrummet på grund av olika anledningar men oftast för att hjälpa elever i olika grupprum. Jag förstår att lärarna försöker det bästa dom kan men det tar för lång tid, säger Eskil Silén klass 9A på Järvsö skola.

Hur är det under de tillfällen det har funnits extra lärare i klassrummen?.

Då har det varit väldigt bra. Då kan man mycket snabbare få hjälp. Även under dom lektionerna där man har diskussioner då lärarna kan även vara delaktiga under något längre stunder och genom det se till att grupperna gör det dom ska göra, sade Edvin Fack.

Vi frågade även om "studion" och fick svaret. - Det är några små lokaler där framförallt två specialist lärare finns . Där kan eleverna komma dit för extra hjälp och arbetsro. Men där finns det ett visst antal platser med för få lärare för att undervisa större grupper. 

Det genomsnittliga meritvärdet på Järvsö skola har legat mellan cirka 205-230 genom det senaste decenniet, räknat från terminen 2020/2021 och bakåt. 

Terminen 2020/2021 gick niorna ut med 224 i merit på 45 elever samma år som viruset Covid-19 hade den största spridningen och påverkan på samhället och bland annat skolorna som fick ha större delarna av lektionerna online. (räknat på 17 ämnen)

Terminen 2021/2022 så gick niorna ut med ett genomsnittligt värde på 190 i merit på 35 elever. Det är en stor skillnad i merit då dom också var färre i antal elever. Detta var då efter pandemin och skolorna hade helt öppnat upp samt efter kommunens beslut på minskning av resurser. (räknat på 17 ämnen)

Tycker du att det är svårt att hinna med?

- Det beror helt på vilken klass det är och vad vi jobbar med. Men det är många elever man försöker hinna med i god tid. Det är svårt att hålla koll på cirka 20 elever och dokumentera om någon har gjort något utöver det vanliga. Det kan enkelt bli stökigt väldigt snabbt.

Finns det fler lärare som kan vara med på lektionerna?

- Nej, alla lärare måste planera och göra uppgifter för lektioner framöver och dom extralärare som finns är upptagen med bland annat studion men också annat. Vi har nämnt till rektor och kommun att det behövs mer bland annat lärare och specialist lärare för att kunna behålla en god prestation bland eleverna .

Om vi drar en slutsats så verkar lärare och elever vara eniga om att det saknas resurser för att kunna behålla en bra arbetsmiljö och undervisning. 

Källor: (1) Skolvärlden, (2) Hudiksvalls Tidning, (3) Chau Van, (4) Edvin Fack, Eskil Silén, (5) Skolverket
Bildtexter till Reportagebilder: (1) , (2)
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Foto: Amina Hussain
31 maj
Elevartikel
31 maj
Elevartikel
Lara Lindängeskolan
31 maj
Elevartikel
Foto: Valeria Gjoka
31 maj
Elevartikel
Classroom
31 maj
Elevartikel
Av: Jag
31 maj
Elevartikel
30 maj
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Skribenten
29 maj
Elevartikel
Emma Johansson
26 maj
Elevartikel
Adrian Vestin
26 maj
Elevartikel
Mathilda Gustavsson
26 maj
Elevartikel
Elliot Hagström
22 maj
Elevartikel
Mohamad
17 maj
Elevartikel
Cenita Welander
16 maj
Elevartikel
09 maj
Elevartikel
09 maj
Elevartikel
09 maj
Elevartikel
09 maj
Elevartikel
09 maj
Elevartikel

 

Redaktionen

14 mar
Professional
06 feb
Professional
12 sep
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
15 mar
Professional