Den mörka verkligheten med distanstudier

Publicerad 2021-06-10 10:19
Lacie Selezak

Distansundervisningen har varit en stor omställning för elever och lärare världen över. Detta har dock lett till ökad stress och psykiskohälsa.

Under covid-19 har restriktioner lett till att gymnasieelever har börjat studera på distans. Detta har varit en stor omställning för både elever och lärare, både i miljö och arbetssätt, den normala klassrumsatmosfären försvann helt. Att studera på distans har gjort att många blir mer stressade och känner att de inte hänger med. Distansstudier leder till ökad psykisk ohälsa bland ungdomar.

För det första upplever många att det blir mer att göra under distansen och det blir det inte egentligen utan det är bara svårare att hinna med allt under lektionstid, särskilt i de ämnen du har svårt för. När man inte är i ett fysiskt klassrum är det svårt att få effektiv hjälp. Vissa som inte vågar fråga om hjälp under Zoom och hamnar lätt efter, detta leder till att de behöver använda sin fritid till att plugga vilket leder till ökad stress. Hjälp över mejl och Zoom är heller inte lika effektiv som den i ett klassrum. Förutom det så försvinner även den spontana hjälpen man kan få i klassrummet från klasskompisar under distansen.

Vidare är det viktigt att påpeka att alla inte får samma chans till att lära sig under distansen då hemmasituationen ser olika ut beroende på din socioekonomiska situation. Vissa bor trångt med många familjemedlemmar som behöver jobba/studera hemifrån, detta kan leda till att internetuppkopplingen blir bristfällig. Det kan även vara ett störningsmoment att vara många i olika online-möten där man hör sina syskon eller föräldrar medans man har lektion. Enligt Sveriges elevkårers undersökning (www.sverigeselevkårer.se, 2020-10-13) “Uppföljande undersökning om gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning VT2020” upplever en av tio att internetuppkopplingen varit bristande och en av fem att hemmet inte är en bra arbetsmiljö. Detta leder till att alla inte har samma chans till undervisning. Om man inte har rätt förutsättningar till att studera hemifrån är det lättare att hamna efter och därmed blir man mer stressad.

Vissa vuxna menar på att ungdomar behöver träna på att hantera motgångar. De anser att vi bara är överkänsliga och behöver kunna stå emot när saker inte går som planerat. Deras åsikt har en liten sanning i sig då man är extra känslig under tonåren, men i just denna situation är det så mycket mer som händer inte bara med hormoner utan detta är en världskris som är svår för alla. Isoleringen från våra vanliga sociala sammanhang gör att vi mår mycket sämre under distansundervisning och att situationen är särskilt svår för ungdomar. För vuxna är det lättare att anpassa sig till dessa situationer då de inte har lika mycket hormoner som snurrar i kroppen, dessa hormoner gör att känslorna blir större hos ungdomar.

Slutligen så försvinner även det sociala sammanhanget under distansskola. Detta leder till att folk känner sig ensamma och då mår dåligt. Just för att man tar bort det som är viktigast under tonåren, nämligen vänner. Hälften av de som svarade på Sveriges elevkårers enkät (www.sverigeselevkårer.se, 2020-10-13) känner att de förlorat känslan av samhörighet under distansen. 1177 vårdguidens hemsida (1177.se, 2019-05-28) under rubriken “Tonåringar 13–18 år” beskriver att när man är tonåring tränar man på att vara självständig, man tränar på hur man beter sig i olika sociala situationer för att förbereda oss för arbetslivet. När då det sociala i skolan försvinner försvårar det den aspekten av oss att utvecklas.

Sammanfattningsvis så kan vi se att ungdomar mår sämre och stressen ökar när det är distansundervisning. Detta för att vi inte kan få samma hjälp och hemsituationen inte alltid är optimal för studier. Att vi även tas ifrån våra sociala sammanhang hindrar det våra chanser att utvecklas till vuxna. Distansstudier leder till ökad psykisk ohälsa bland ungdomar!

Källor: (1) 1177 vårguiden, (2) Sveriges elevkårer.

Dela

Elevartikel

Jonna Wikström
24 sep
Elevartikel
Ehsan Hussaini
13 sep
Elevartikel
BILD: Ivan Mashko
13 sep
Elevartikel
Ali Adam
10 sep
Elevartikel
10 sep
Elevartikel
Aya Najib
09 sep
Elevartikel
Aya Najib
08 sep
Elevartikel
Johan Sköld
28 jun
Elevartikel
23 jun
Elevartikel
Johan Sköld
22 jun
Elevartikel
11 jun
Elevartikel
Hatice EROL
10 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
09 jun
Elevartikel
09 jun
Elevartikel
Wokandpix
09 jun
Elevartikel
08 jun
Elevartikel
08 jun
Elevartikel
08 jun
Elevartikel

Redaktionen

04 feb
Professional
17 okt
Professional
24 sep
Professional
05 jul
Professional
06 maj
Professional