Demokratins död - Diktaturens bröd

Publicerad 2021-12-09 09:22
Bild: Arvid Thyselius

”Fler demokratier än någonsin tidigare är på tillbakagång, och 60 av de 75 demokratier som någon gång genomgått autokratisering har blivit diktaturer”, säger biträdande lektor Anna Lührmann vid Statsvetenskapliga instutitionen vid Göteborgs universitet i artikeln Allt fler demokratier rör sig i riktning mot diktatur (gu.se, 1 september 2020) På flera ställen i världen sker en demokratisk tillbakagång och syftet med denna text är att visa vad som sker när en tillbakagång händer. Hur kan diktaturer ta nytta av autokratisering och hur mycket autokratisering sker världen över just nu?

Lührmann säger i artikeln Allt fler demokratier rör sig i riktning mot diktatur att autokratiseringen sker betydligt mer nu än vad det någonsin har gjort tidigare. Hon nämner även att 60 av de 75 demokratier som någon gång genomgått ett demokratiskt bakslag har sedan blivit diktaturer. Staffan I. Lindberg som också uttalar sig i samma artikel menar att demokratins tillbakagång sker långsamt och utom allmänhetens syn. Han ger ett exempel: ”De urholkar demokratin genom att gradvis ta över makten över media och civilsamhälle och genom att till exempel göra det svårare att genomföra fria och rättvisa val.”. Vilka är det som urholkar demokratin? Lindbergs artikeln talar om att det är folkvalda politiker som gradvis försvagar demokratin.

”Under 2020 fortsatte autokratiseringen över hela världen och blev ”viral”: Den demokratinivå som den genomsnittliga världsmedborgaren nu åtnjuter har sjunkit till de nivåer som rådde runt 1990.”

Detta är vad Stefan Kalberer skriver i artikeln ”V-Dems rapport 2021: Global autokratiseringsvåg accelererar” med detta menar han att demokratins tillbakagång har ökat världen över till siffror som är lika låga som de var 1990. Kalberer hänvisar till V-Dem-projektets rapport vars siffror visar att länder som genomgår en autokratisering i världen ökar i antal jämfört med tidigare år. Kalberers artikel visar att länder i världen som autokratiseras har på sex års tid ökat med hela 24%. Kalberer menar att en av anledningarna till detta är att regeringar och politiker kan angripa media och civilsamhället. Detta kombinerat med en polarisering i samhället kan leda till att partier som står emot i politiken tystas ner och deras väljare minskas.

Under pandemin som världen har bemött har det skett brott och kränkningar av demokratiska principer. Det svenska forskningsinstitutet har registrerat nio demokratier som har gjort brott mot internationella normer, samt 23 demokratier som har genomgått måttliga kränkningar. Detta är fakta som härstammar från Kleberers artikel. Utöver kränkningar och brott mot demokratin så visar rapporten att under pandemin har mediefriheten minskat vilket skulle kunna ses som ett brott mot mänskliga rättigheter och demokratin då ens frihet på exempelvis internet minskas.

För att avsluta kan man säga att mina källor har visat att från flera håll i världen sker autokratisering. Diktaturer har vuxit fram ur länder som genomgått en demokratisk tillbakagång och länder som har autokratiseras har ökat med 24% på sex års tid.

Under coronapandemin har mediefriheten minskat för vissa länder och regeringar har angripit medier för att tillämpa polarisering.

En möjlig anledning till att regeringar runt om i världen autokratiseras kan vara att de anser att man vill bilda en diktatur i framtiden eller få mer makt och styre inom landet. Hur motverkas detta? Enligt forskare kan vi som människor engagera oss mer politiskt och rösta med mer kunskap om varför demokrati är något att värna om.

Källor: (1) Allt fler demokratier rör sig i riktning mot diktatur, (2) V-Dems rapport 2021: Global autokratiseringsvåg accelererar
Skribent

Dela

Elevartikel

29 nov
Elevartikel
Tradera
29 nov
Elevartikel
Michelle Maria/Pixaby
29 nov
Elevartikel
Stella eklund
29 nov
Elevartikel
Alice Hammarlund
29 nov
Elevartikel
Bonniercarlsen.se
29 nov
Elevartikel
Theo Dahlgren
29 nov
Elevartikel
Julia Lokind
29 nov
Elevartikel
09 nov
Elevartikel
09 nov
Elevartikel
08 nov
Elevartikel
08 nov
Elevartikel
Wikipedia
28 okt
Elevartikel
16 okt
Elevartikel
BILD: Jonathan Jonsson
16 okt
Elevartikel
12 okt
Elevartikel
12 sep
Elevartikel
Märta Sandfeldt
12 sep
Elevartikel
.
12 sep
Elevartikel
Vänsterpartiet
12 sep
Elevartikel

 

Redaktionen

12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
08 apr
Professional