Därför borde kärnkraften avvecklas

Publicerad 2021-02-25 11:00

Det finns flera stora risker med att använda sig av kärnkraft. Det finns en del fördelar men frågan är om fördelarna väger upp nackdelarna och om fördelarna är tillräckligt stora för att ta riskerna med kärnkraft. Här är nackdelarna med kärnkraft.  

 

Kärnkraftverk är ett stället där man förbrukar kärnkraft för att framställa energi. I kärnkraftverk finns det reaktorer. Inuti en reaktor finns kärnbränslet som är uran, vilket är ett bränsle som ej är förnybart. Lite kort sagt så klyver man atomerna i uranet och utav det kan man framställa energi som vi behöver och använder oss av i våran vardag.

Hanteringen av avfallet från kärnkraften är ett stort problem. Avfallet från kärnkraft är ett radioaktivt ämne som innefattar strålning som har förmågan att skada oss människor, djur och även miljön. Det radioaktiva ämnet bör grävas ner i marken i 100 000 år för att radioaktiviteten ska sjunka för att vi ska hålla oss skyddade. Problemet är att man hittar inte så många platser att gräva ner det radioaktiva avfallet då inga länder erbjuder sig att ta emot avfallet då det kan göra stor skada.

Vid kärnkraftverksolyckor som läckage finns risken att höga halter av skadlig strålning släppas ut i atmosfären. Strålning kan göra skador på bland annat celler och slemhinnor. Om en människa utsätts för strålning kan det leda till andra sjukdomar som lungcanser, strålsjuka, diarré och feber mm. Gravida kvinnor kan förlora deras barn i magen menar Aftonbladet. Vissa av dessa sjukdomar kan vara så allvarliga att människor kan avlida och om man utsätts för alldeles för höga halter strålning kan det leda till döden direkt. Kärnkraftverksolyckor har skett vid flera tillfällen på olika platser. Exempel på kärnkraftverksolyckor är i Fukushima i Japan, Tjernobyl i Ukraina och i Harrisburg i USA. Kärnkraftsolyckan i tjernobyl klassas som en mycket allvarlig olycka och konsekvenserna av den olyckan var att många människor och djur dog, många människor tvingades flytta för vissa områden blev obeboeliga.

Koldioxidutsläppen är dock väldigt små vid elproduktion av kärnkraft och bidrar därmed inte till växthuseffekten. En stor fråga är hur man ska producera hållbar energi som bidrar så lite som möjligt till växthuseffekten och därför är kärnkraften ett bra alternativ för att minska utsläppen vid själva produktionen av energin. Utsläppen vid tillverkning av kärnenergi är faktiskt lika stor som elproduktion av vindkraft. Därför ses kärnkraftsproduktionen som miljövänlig.

Även om kärnkraften i sig är miljövänlig så har uranbrytningen en negativ påverkan på miljön. Det radioaktiva avfallet som uppstår vid uranbrytningen kan läcka ut i miljön och vattendrag. Om det läcker ut i vattendrag kan det skada fiskar och andra vattendjur. De gifter som sprids ut kan skapa biomagnifikation. Toppkonsumenter är de som påverkas mest av biomagnifikation och i detta fallet är vi toppkonsumenterna eftersom vi äter fisk. Så vi kan också drabbas av gifterna som fiskarna skadas av. Tillverkningen av ett kärnkraftverk har även väldigt stor påverkan på miljön då stora mängder betong och stål går åt enligt öresundskraft.

Vi behöver visserligen sätt att producera el och kärnkraften står för stor del av elproduktionen men det finns andra sätt att producera elen där riskerna är mycket färre, mindre och mer miljövänliga. Vi borde använda oss mer av vind och vattenkraft och börja avveckla kärnkraften ännu mer.

 

Källor: (1) Ne
Skribent
Tags: 

Dela

Elevartikel

22 apr
Elevartikel
Sixten Törlind
22 apr
Elevartikel
Foto: Pixabay
22 apr
Elevartikel
Bild: Pixabay
22 apr
Elevartikel
Elin Olofsson Bogren
22 apr
Elevartikel
Pixabay
21 apr
Elevartikel
Foto:Creative commonc
21 apr
Elevartikel
20 apr
Elevartikel
20 apr
Elevartikel
20 apr
Elevartikel
20 apr
Elevartikel
Elvira Grimm
20 apr
Elevartikel
20 apr
Elevartikel
19 apr
Elevartikel
19 apr
Elevartikel
19 apr
Elevartikel
Edita Meskoniene
19 apr
Elevartikel
Tony Holmgren
19 apr
Elevartikel
Vattenfall AB
19 apr
Elevartikel
Thea Jansson
19 apr
Elevartikel

Redaktionen

04 feb
Professional
17 okt
Professional
02 feb
Professional
29 jan
Professional
29 jan
Professional