Därför bör man avskaffa alla dödsstraff

Publicerad 2021-12-02 07:33
"Relinquished | The execution room" by James Kerwin Photographic is licensed under CC BY 2.0

Drygt 50 länder har fortfarande dödsstraff i sin lagstiftning. År 2018 dog cirka 2500 personer genom att lagligt blivit dömda till döden. Jag anser att dödsstraff borde avskaffas, för att skydda personer från att bli oskyldigt dömda till döden.

För det första så döms man inte i Sverige om inte bevisen är så minst 98% säkra på att personen begått brottet. I vissa länder ligger bevisbördan på så lite som 50%. Sverige har inte dödstraff. Detta innebär att om en person döms till döden så finns det fortfarande chans att nya bevis uppkommer som gör att personen som fått dödsstraffet faktiskt var oskyldig. Jag tror inte att den personen som faktiskt använde en injektionsspruta med en dödlig dos på den oskyldige mannen eller kvinnan någon gång kommer att förlåta sig själv för att ha dödat en oskyldig människa. Detta leder till att inte bara personen som först dödades förlorade sitt liv, även den personen som oskyldigt dömdes. Personen som faktiskt utförde avrättningen på en oskyldig människa., riskerar att under resten av sitt liv lida av psykiskt ohälsa som i sin tur kan leda till fler dödsfall i den hemska kedjan av dödsstraff.

Detta kan leda till flera dödsfall för att om man mister en vän eller en familjemedlem så är det stor risk att man kommer in en sorgeperiod och därefter psykisk ohälsa som ofta leder till självmord.

För det andra är en stor del av länderna som fortfarande har dödsstraff i dess lagstiftning diktaturer. Så som Kina, Iran och Saudiarabien. Inget av dessa länder har enligt de länder med demokrati något bra rättssystem. Detta gör att stora delar av dessa rättssystem är korrupta och därför inte 100% tillförlitliga.

En del kanske tycker att en person som en gång tagit någon annans liv inte förtjänar ett eget liv. Att personerna borde bestraffas på värsta möjliga sätt. Död innebär inte en evig smärta, det innebär en evig vila. Detta är inte vad ett straff ska vara. Att istället sitta inlåst i ett fängelse resten av livet är ett straff. Då man inte kan röra sig, prata med vem man vill eller ens leva ett liv bland de man älskar. Därför anser jag att det värsta straffet man kan få är livstids fängelse.

För det tredje bryter dödsstraff mot FN:s allmänna förklaring gällande de mänskliga rättigheterna. I den tredje artikeln i de mänskliga rättigheterna står det “Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”. Denna del av FN:s mänskliga rättigheter är för många den absolut viktigaste av de 30 artiklar som skrevs 1948. Alla människor har rätt till att få leva. Varje person genomgår tusentals med misstag genom en hel livstid. Att då en person som begår till exempel ett mord även ska dödas, ger omvärlden en uppfattning att ett misstag kan göra att man inte förtjänar ett fortsatt liv.

Avslutningsvis så vill jag påpeka att ett liv som tas aldrig kan återgäldas med att ett nytt liv tas. Detta ger ännu en familj en livstid av sorg. För att varje människa har rätt till ett liv, oavsett vem personen är och vad han eller hon gjort. Detta blev redan sagt 1948 i FN:s mänskliga rättigheter. Det är nu dags att alla inser att dödsstraff är ett brott och inte en lösning på att ytterligare brott ska begås.

Källor: (1) Maja Stina Robertsson, (2) Regeringen, (3) Lawline
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

Aya Najib
14 jan
Elevartikel
Ichigo121212/Pixabay
13 jan
Elevartikel
Pexels.com
22 dec
Elevartikel
21 dec
Elevartikel
Cornelia Saidi
20 dec
Elevartikel
17 dec
Elevartikel
Nils Clase
17 dec
Elevartikel
17 dec
Elevartikel
17 dec
Elevartikel
16 dec
Elevartikel
16 dec
Elevartikel
by U. S. Fish and Wildlife Service
16 dec
Elevartikel
15 dec
Elevartikel
"Yngeredsfors, vattenkraftverk i Ätran." by Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet is marked with CC PDM 1.0
15 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
Axel Harkén
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
"Grand Theft Auto IV - Stylized (3)" by William Hook is licensed under CC BY-SA 2.0
14 dec
Elevartikel
Erik Backman
14 dec
Elevartikel
Linus Granat
14 dec
Elevartikel

Redaktionen

21 dec
Professional
25 okt
Professional
13 okt
Professional
24 sep
Professional
05 jul
Professional

Mobilestories Poll