Brexit: Desinformationens påverkan på samhället

Publicerad 2019-05-21 19:45

Alternativa fakta från vinklade källor är en epidemi i dagens samhälle, och har nu gått ifrån vilseledande artiklar om konspiartionsteorier till verklighetstrogna och faktaliknande propaganda som har samhället i ett järngrepp. Brexit, en av nutidens största händelser, är ett praktexempel på hur missinformation, som ett resultat av alternativa fakta, kan påverka världspolitiken och samhället på en omfattande skala. 

 

En av världens mest omtalade händelser inom politiken. Storbritanniens uttåg ur Europeiska Unionen, är resultatet av en folkomröstning som ägde rum den 23 juni 2016. Det slutgiltiga resultatet, som visade på den svaga majoriteten av folkets vilja att lämna EU, publicerades i världsmedia samma kväll. Folkomröstningen grundar sig ur den information och diskussion som har förts i Storbritannien kring flyktingpolitik, och dess påverkan på statens ekonomi och levnadsvilkoren för Storbritanniens invånare. Med tillväxten av sociala medier, i lättsamma men även politiska sammanhang, har många åsikter och alternativa fakta spridits. Åsikter kring hur det nutida samhället ser ut, och utomståendes påverka på detta, har tagit över sociala medier och täckt flödet för en stor mängd av befolkningen. Åsikter och opinionsbildning är en stor del av det politiska samhället idag. Detta är i sig inte farligt utan kan betraktas som nyttigt, så länge den information som sprids är korrekt och är konsumerad i samband med fakta från källkritiska och icke tendentiösa källor. Dock så är detta inte hur landskapet såg ut i detta fall, då en stor mängd av invånarna som tog del av sociala mediers opinionsbildning endast konsumerade denna tendensiösa information, utan ett tillskott av fakta ifrån trovärdiga källor. Den alternativa faktan, som starkt delas över sociala medier, får även en extrem exponering, relativt med den fakta grundad ur trovärdiga källor. Denna exponering är ett resultat av den chockfaktor som uppstår när radikala och chockande propaganda och alternativa fakta uppstår, då samhället har en benägenhet att dela det man finner extremt och intressant, i en viss mening. Detta är ett direkt resultat av den svårtillgängliga åtkomsten som sammanfattar en stor del av alla faktabaserade och expertskrivna krönikor och opinionsbildade texter. En stor mängd av den icke tendensiösa faktan som existerar som en faktagrund när det gäller att ställa sig inom vissa frågor är endast tillgängliga för betalande kunder hos en majoritet av nyhetskällorna, vilket en realtivt fattig, och icke-faktasökande population såsom Storbritannien aldrig kommer att ta del av. Detta leder då till en population med alternativa fakta som bas för opinion, och twitter som huvudkälla.

Denna ovisshet är inte bara ett resultat av oåtkomlig fakta, utan även den benägheten och viljan att tro på den alternativa fakta som går i linje med vad individen vill tro på. Mycket av den information som spreds, och som drev den politiska iden att lämna EU, är baserad på tanken att en stor majoritet av problemen som präglar livet i Storbritannien är grundat i den invandring som har skett. Denna invandring blir sedan kopplat till ett tvång att välkomna invandrare, påtvingat av EU, vilket i sig då lägger individens personliga problem på EU. Tanken uppstår ur den benägenhet individen, särskilt den präglad av samhällsproblem, har att lägga grunden ur dens egna problem på någon annan. Detta försök till att avsäga sig ansvaret från dess egen prägling av samhällsproblem lägger skulden på samhällets mest utsatta individer, de flyktingar med inget förutom ett namn eller bakgrund i bagaget. Samtliga missnöjen blir någon annan, eller "de andras" fel, och detta hat sprids på av de alternativa fakta som sprids. Ett resultat av detta blir en samhällsgrupp som endast sprider, delar och skriver information som är tendensiös och i linje med de egna åsikterna, utan en tanke för vad som faktiskt är korrekt. Vi tenderar att tro på det som stödjer vår egna världsbild, vilket är varför dessa spridande lögner är så farligt, då det ger upphov till en total blindhet för de verkliga faktan,-då det alltid finns tillgång till något som bättre stödjer det individen i fråga vill tro på.

Spridandet av lögner, med den vackra titeln alternativa fakta, är en samhällsepidemi som ändrar våran nutid och tänjer gränserna på vad som kan betraktas som rent ut olämpligt och falskt. Det är med ovisshet och ovilja till att ändra den egnes åsikter som samhället växer som ett vingligt torn byggt på lögner, och det enda sättet att påverka detta är att aldrig lita på sig själv, och alltid vara källkritisk. En förändring krävs, ett samhälle byggt på lögner är inte hållbart, och det är hos oss förändringen måste ske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor: (1) Wikipedia
Skribent

Dela

Elevartikel

Kalle
06 aug
Elevartikel
31 jul
Elevartikel
31 jul
Elevartikel
26 jun
Elevartikel
15 jun
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Privat
19 maj
Elevartikel
.
16 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
Okänd.
07 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
28 apr
Elevartikel
Wilma Olsson
27 apr
Elevartikel

Redaktionen

17 okt
Professional
05 maj
Professional
20 mar
Professional
26 jan
Professional
26 jan
Professional