Bänkbok för gymnasieelever

Publicerad 2019-09-26 08:14
Hanna Lindberg

Minns du bänkboken? Boken som man själv hade valt i skolans bibliotek och som man såg fram emot att läsa. Men ju äldre man blev desto mer började bänkboken sakta men säkert försvinna. Men varför ska den behöva försvinna för att eleverna blir äldre. Det är ju precis lika viktigt att läsa även fast om man blivit äldre och det kan vara skönt för eleverna att få en paus ifrån det vanliga schemat. Det är dags att inför bänkbok för gymnasieelever, för det är mycket mer än bara en utfyllnad.

Bänkboken borde ses som en tillgång skolan. Det finns mycket forskning som tar upp vikten av skönlitteratur. I läroplanen står det att skolan ska gynna eleverna möjligheter att kommunicera och utveckla sin språkliga förmåga genom att läsa, skriva och samtala. Därmed borde skolan ställa sig positivt till bänkbok. Att läsa en stund varje dag eller några gånger i veckan har visat sig gynna oss på många olika sätt. Delvis bidrar läsning till en minskad stress. Ett stort problem som förekommer hos många ungdomar. Läsning har även visat sig bidra till en förbättrad nattsömn. Det finns dock en del skulle argumentera för att bänkboken många gånger endast används som en utfyllnad. Många gånger säger läraren till de eleverna som hunnit klart med en uppgift att de kan ta fram bänkboken. Det resulterar i att de eleverna som inte hunnit klart med sin uppgiften inte får tid och läsa. I många fall kan det vara just de eleverna som behöver läsningen extra mycket. Det finns en stor chans att detta skulle kunna inträffa. Men för att undvika detta skulle man kunna införa tillfällen som är avsatta för bänkbokstid. Om detta inte skulle fungera är det faktiskt till var och en att ta ansvar och läsa på egen hand. Den fria läsningen behöver nämligen kompletteras med annan läsning om den ska vara effektiv.

Bänkböcker främjar läslusten. I dagens samhälle finns det mycket andra saker än att läsa en bok som lockar ungdomar. Men om skolan erbjöd tid för egen läsning skulle det kunna bidra till ett ökat intresse för att läsa böcker på egen hand. I många fall handlar det om att det kan vara svårt att hitta den rätta boken för just en själv. Om lusten inte finns där blir det ännu svårare att hitta något man tycker om och det brukar resultera i att man istället inte läser någon bok överhuvudtaget. Men om skolan ger tid till eleverna för att hitta en bok skulle detta underlätta. En del skulle dock kunna trycka på att några elever kan ha stora problem med att hitta en bok som intresserar dem. Detta leder till att dem behöver mycket stöttning. Men problemet är att biblioteksbesöket ofta är under en begränsat tid och det finns inte tillräckligt mycket vuxna för att ge råd till alla dem som behöver extra stöttning vid bokvalet. Är det verkligen rätt att ge en kollektiv bestraffning bara för att några enstaka elever har svårt att hitta en bok? På gymnasiet är eleverna mer eller mindre vuxna och lärarna kan nästan sätta krav på dem att hitta en bok. Om det inte skulle fungera med en självvald bok skulle det kunna gå över till att läraren väljer en bok åt alla eller ger några böcker att välja mellan. För i slut ändan handlar inte om att man har en bänkbok för att eleverna ska ha möjlighet att välja en bok, utan för att de ska ha något att läsa.

Vad väntar vi på? Det är dags att införa bänkboken igen. Det kommer leda till massor av positiva följder. Ungdomar kommer att få en ökad läslust som i sin tur kommer att leda till att deras språk utvecklas. Så snälla låt gymnasieelever få ha bänkbok.

Källor: (1) Skolverket
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

26 jun
Elevartikel
15 jun
Elevartikel
29 maj
Elevartikel
Privat
19 maj
Elevartikel
.
16 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
.
15 maj
Elevartikel
Okänd.
07 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
04 maj
Elevartikel
28 apr
Elevartikel
Wilma Olsson
27 apr
Elevartikel
21 apr
Elevartikel
16 apr
Elevartikel
16 apr
Elevartikel

Redaktionen

17 okt
Professional
05 maj
Professional
20 mar
Professional
26 jan
Professional
26 jan
Professional