Att jobba som kajakguide

Publicerad 2022-05-10 13:22

När jag är klar med mina studier och tar mig ut i arbetslivet så vill jag jobba i naturen. Jag känner ett behagligt lugn när jag vistas i naturen och har många intressen kopplade till den som till exempel kajakpaddling. Därför har jag kommit fram till att ett passande yrke för mig skulle vara naturguide med inriktning på äventyr och kajakpaddling.

För en tid sedan så bestämde jag mig för att köpa en egen kajak och har sedan dess varit fast. Jag älskar att paddla och vill i framtiden jobba med detta. En naturguide är enligt Framtid.se, Naturguide (https://www.framtid.se/yrke/naturguide) någon som jobbar med att på ett säkert sätt leda kunder i naturen och samtidigt leverera naturupplevelser till dem. Man kan även ha olika titlar enligt Framtid.se, Naturguide (https://www.framtid.se/yrke/naturguide) som t.ex jaktguide, fiskeguide och äventyrsguide. Här kan man då säga att min “genre” skulle bli äventyrsguide med inriktning på kajakpaddling.

Att jobba som äventyrsguide innebär inte bara att man på ett säkert sätt leder kunder i naturen och samtidigt levererar naturupplevelser till dem utan det finns andra saker som kan stå på naturguidens dagordning. Till att börja med så föreligger ett gediget arbete innan man ens tar kontakt med sina kunder. Man måste då t.ex planera, ordna med utrustning, marknadsföra sin aktivitet, reka i det området där man tänkt genomföra aktiviteten, skriva säkerhetsplaner och räddningsplaner samt mycket annat. Att samspråka med eventuellt berörda markägare och liknande är också en viktig uppgift som man som guide har för att inte företaget och man själv ska hamna i kläm. Efter detta följer genomförandet av guidningen och även här finns en bredd av uppgifter som kan komma att bli aktuella. Utöver att bara guida inom kajak så kan man även komma att behöva laga mat eller liknande till sina gäster beroende på vilket upplägg man valt som företagare. Genomförande av räddningsaktioner är också något som kan komma att bli aktuellt för en äventyrsguide och då gäller det att man har rätt kunskap och de rätta förberedelserna med sig så att säga. Efter att gästerna har gått hem så är dock guidens jobb inte klart än. Vård av utrustning, utvärdering, bokföring och mycket annat kan då stå på schemat, allt beroende på hur många man är inom företaget samt vilka specifika arbetsuppgifter man har. Som synes har man nog sällan en långtråkig arbetsdag då man jobbar som äventyrsguide och detta är ytterligare en faktor som lockar mig. Arbetsuppgifterna ser såklart olika ut från företag till företag, bland annat med hänsyn till om man t.ex erbjuder en- eller flerdagsturer.

BILD: Axel Widlund

Med många olika arbetsuppgifter följer dock ett stort ansvar och med detta följer såklart även ett krav på många olika personliga egenskaper. Jag anser att man som äventyrsguide med inriktning på kajakpaddling först och främst bör vara intresserad av just paddling samt av service och värdskap. Vidare bör man vara kompetent, kapabel till att hålla många bollar i luften, driven och ambitiös. Man bör ha motivation och ork till att alltid kunna ge sina kunder det de vill ha (inom vissa ramar), en trygghetskänsla samt ett leende. Om man som guide är lat och slarvig så kommer snart gästerna att märka detta och då välja någon annan. Att även vara flexibel, förstående, tålmodig, stresstålig, nyfiken och öppen som person är viktigt för en äventyrsguide. Man möter nämligen ett stort antal människor som alla är olika och om man då är väldigt tillbakadragen och, eller enformig som person så kommer man att få det svårt med kundkontakten. Eftersom man ju trots allt är en form av ledare när man jobbar som guide så bör man heller inte vara rädd för att ibland agera auktoritär och vara pedagogisk. Vissa situationer kan inom äventyrsturism komma att kräva extra säkerhetstänk och liknande och detta kan medföra att någon väldigt trygg och stark ledare klargör vad som gäller. Att passa tider och vara punktlig är lik inom andra yrken också något som är väldigt viktigt när man jobbar som guide. Avslutningsvis är det även värt att nämna tre sista egenskaper som kan vara bra att besitta som äventyrsguide, nämligen att man är trygg i sig själv och kunna bjuda på sig själv samt att man har viss självdistans. Dessa anser jag är förutsättningar för att alla de egenskaperna jag nämnt ovan ska kunna uppnås.

Hur arbetstiderna ser ut när man jobbar som äventyrsguide går nästan inte att svara på. Allt beror på hur upplägget för aktiviteterna som man erbjuder ser ut och det kan därefter variera från jobb över dagen, jobb på kvällar och helger till att man behöver “ligga ute” (om det är frågan om guidade flerdagsturer). Gemensamt för alla guideföretag (likt andra) är dock att man måste följa arbetstidslagen. Enligt Vision, Arbetstidslagen

(Dina rättigheter - Arbetstidslagen (vision.se)) så redogör arbetstidslagen att man inte får överskrida en arbetstid på 40 timmar per vecka. Man måste även som företag ta hänsyn till och följa de krav som finns kring nattarbete, obekväma arbetstider och övertid med mera…

Likaså ser arbetsförhållandena för naturguider olika ut eftersom aktiviteter är olika farliga och olika företag jobbar olika. Därför är det viktigt att man som arbetstagare granskar de företag som man kommer i kontakt med innan man påbörjar en eventuell anställning. Att se till att företaget faktiskt följer arbetsmiljölagen och arbetstidslagen med flera är extremt viktigt. Om man som guide även har rätt kompetens och utbildning så anser jag att man skapar sin egen arbetsmiljö. En kajakguide som själv kan förutse faror och liknande kan först och främst planera och använda rätt utrustning för att kringgå farorna. Sedan kan en sådan guide även, om olyckan är framme agera på ett bättre sätt eftersom hen har bredare kunskaper. Jag skulle säga att man som kajakguide har en relativt god arbetsmiljö. Ofta trivs man ypperligt ute i naturen och i kajaken vilket gör att den psykiska påfrestningen är liten. De enda psykiska påfrestningarna som jag kan se och har upplevt inom yrket är stress (när det är mycket att göra) samt ”jobbiga” kunder. Dock kan man enligt mig minimera dessa faktorerna om man är trygg i sig själv och verkligen vågar agera ”ledare”. Inom alla typer av upplevelseföretag med inriktning på äventyr så finns det såklart också risker för olika typer av fysiska skador som är mer eller mindre allvarliga. Fallskador vid klättring, skallskador vid MTB-cykling och om det går riktigt illa, köldskador eller drunkningstillbud inom paddelvärlden kan faktiskt förekomma både för guider och gäster. Detta kan såklart även förändra den psykiska arbetsmiljön (om man hela tiden är rädd eller om man blir traumatiserad av en olycka). Dock anser jag att man kan eliminera ganska många risker (nästan alla) med kunskap. Om man som guide är tillräckligt utbildad och har rätt utrustning så menar jag att man kan slippa undan de flesta olyckorna och skaffa sig en god arbetsmiljö. Med andra ord kan man få uppleva ganska härliga arbetsdagar om man bara är redo att först sitta i skolbänken och sedan väljer en vettig arbetsgivare alternativt startar eget…

Eftersom detta är en uppgift om mitt drömyrke så kommer jag nu att utgå ifrån mig själv. För min del ser framtiden god ut inom guidesektorn. Jag har redan idag kontakt med ett gäng arbetsgivare inom kajakbranschen som både jag skulle kunna tänka mig att jobba åt och som också, vad det verkar skulle kunna tänka sig att anställa mig. I övrigt verkar det iallafall enligt Framtid.se, Naturguide (https://www.framtid.se/yrke/naturguide) finnas gott om jobb för den som vill kunna titulera sig som äventyrsguide.

Många tänker säkert att en guide är antingen en “tråkig” tant som pratar i timmar om Londons historia samtidigt som hon visar en grupp runt på stadens gator. Eller så ser man framför sig en något överhurtig och energisk person som letar endorfinkickar ute i vilda forsar och höga berg. Sanningen är dock att detta ofta inte stämmer, att vara guide innebär så mycket. Man kan som sagt guide inom allt från jakt, fiske, städer, och på museum till paddling, klättring och mycket mera. Man måste som jag sagt tidigare även vara bland annat öppen, kompetent, nyfiken, pedagogisk, tålmodig, ambitiös, driven och trygg i sig själv.

Lönebilden för naturguider ser relativt god ut. Enligt Ratsit, Äventyrsguide lön - Lönestatistik för Äventyrsguide inför 2021

(Äventyrsguide lön | Lönestatistik för 2021 | Ratsit) så ligger genomsnittslönen för en äventyrsguide på cirka 24 900 kronor i månaden. Enligt Ratsit, Lagerarbetare lön - Lönestatistik för Lagerarbetare inför 2021

(Lagerarbetare lön | Lönestatistik för 2021 | Ratsit) så ligger medellönen för lagerarbetare på cirka 28 800 kronor i månaden och lagerarbetare är enligt SCB, 30 vanligaste yrkena

(30 vanligaste yrkena (scb.se)) ett av de vanligaste yrkena i sverige. Jag tycker här alltså att det är kul att se hur mitt valda yrke står sig mot andra. Vi kan se att guidelönen är något lägre men det är inget som skrämmer mig…

Vilka utbildningar, kunskaper och kompetenser som krävs för att jobba som naturguide är också en sak som nästan inte går att svara på. Det beror helt på vilka aktiviteter som det handlar om och så vidare. Dock är det bra om man som guide har gått någon form av utbildning inom ledarskap och turism samt har någon form av säkerhetsutbildning i ryggen. Helst kopplad till den aktiviteten som man sysslar med men även inom första hjälpen och HLR. Kurser inom detta kan man t.ex hitta på skolor som Forshagaakademin och Älvdalens utbildningscentrum som båda erbjuder treåriga gymnasieutbildningar. Om vi sedan ska se till just kajakguide så vill många arbetsgivare att man t.ex har ett så kallat paddelpass. Paddelpasset är enligt Kajak&uteliv, Paddelpasset

(Ta Paddelpasset, gå kurs hos oss på - Kajak & Uteliv (kajak-uteliv.com)) ett slags kvitto (med 6 nivåer) på att man är utbildad inom paddelteknik, miljö, säkerhet och så vidare. Om man tar paddelpasset i Sverige så är det en motsvarighet till Euro paddle pass (som gäller inom EU) och detta gör då att man blir mer attraktiv även på den mer internationella marknaden. I takt med att vi idag enligt LRF, Ökad naturturism skapar möjligheter...och oro

(Ökad naturturism skapar möjligheter...och oro - LRF) ser en stor ökning av intresset att vistas i och genomföra aktiviteter i naturen så tror jag dock att det i framtiden kommer bli mer strikt kring vilka utbildningar som arbetsgivarna inom området kräver av sina potentiellt nya medarbetare. När fler gäster besöker företagen så kommer även andelen nybörjare med okunskap att öka. Detta gör att vi i framtiden sannolikt kommer se att fler guide- och paddelföretag kräver säkerhetsutbildningar som t.ex whitewater rescue technician eller de högre stegen från paddelpasset.

Som sagt så har den svenska naturturismen växt mycket under de senaste åren, detta enligt bland andra Naturturism företagen, Intresset för svensk naturturism är på topp! (https://naturturismforetagen.se/intresset-for-svensk-naturturism-ar-pa-topp/). På gott och ont kan vi till stor del tacka corona-pandemin och klimatförändringarna för detta. Fler har nämligen börjat intressera sig för och ta sig ut i naturen i takt med att dess och vår hälsa har börjat uppmärksammas allt mer. Detta gör såklart att framtiden för en natur-/ äventyrs- och kajakguide ser ganska ljus ut. Jag tror att vi kan vara ganska lugna över naturturismens framtid och att samhällsförändringar som t.ex nya verktyg/hjälpmedel, nya/bättre transportmedel samt ekonomisk utveckling endast kommer underlätta och driva på en stabil naturturism. Vi människor har ju trots allt alla i grunden en väldigt stark koppling till naturen vilken många nu verkar ha upptäckt. Något som jag dock tror kan stjälpa naturturismen i framtiden är lagstiftningar och andra åtgärder till följd av den idag ökande trenden. I takt med att fler vistas i naturen så ökar även slitaget och liknande vilket i sin tur kan leda till att nya åtgärder och lagstiftningar behöver träda i kraft. Därför behöver vi alla hjälpas åt och sköta oss i naturen. Här har också vi guider att extra stort ansvar. Vi måste föregå med gott exempel, hjälpa våra gäster samt välja våra marker väl för att vi även i framtiden ska kunna ha roligt i det fria.

För att avsluta denna text om mitt drömyrke så skulle jag vilja säga att det som lockar mig mest är att jag som guide inom kajakvärlden kommer få jobba ute och i min kajak samtidigt som jag får en skälig lön och umgås med andra människor. Hur bra låter inte det…?

Källor: (1) Framtid.se, (2) Vision, (3) Ratsit, (4) Ratsit, (5) SCB, (6) Kajak & uteliv, (7) LRF, (8) Naturturismföretagen
Bildtexter till Reportagebilder: (1)
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Iván Tamás
12 maj
Elevartikel
10 maj
Elevartikel

Du

09 maj
Elevartikel
05 maj
Elevartikel
Aref Gharib
08 apr
Elevartikel
08 apr
Elevartikel
06 apr
Elevartikel
05 apr
Elevartikel
05 apr
Elevartikel
05 apr
Elevartikel
05 apr
Elevartikel
05 apr
Elevartikel
04 apr
Elevartikel
04 apr
Elevartikel
04 apr
Elevartikel
Rockstar Games
28 mar
Elevartikel
Elia Pellegrini från usplash.com
28 mar
Elevartikel
Andreas Krogh
25 mar
Elevartikel
Marcus Andersson
25 mar
Elevartikel
Siri Söderblom
25 mar
Elevartikel

Mobile Stories poll

Redaktionen

04 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
14 apr
Professional
08 apr
Professional
07 apr
Professional
06 apr
Professional
04 apr
Professional