Arbetsmiljö, viktigare än du tror

Publicerad 2020-12-15 13:55
Knuts kollega  Raj Mondaz

Arbetsmiljö är viktigt för att man ska trivas och inte skada sig. I en intervju med Knut Kolbu får vi veta hur han upplever sin arbetsmiljö.

Arbetsmiljö delas in i fysisk- och social arbetsmiljö.

Den fysiska arbetsmiljön är det som syns, hörs och luktar. För att den fysiska arbetsmiljön ska var bra så ska arbetsgivaren se till att det ska vara bra som tex. rasrisk, fall och buller, bra kontor med ergonomiska stolar, bord och värme.

Socialarbetsmiljö är när man har bra kommunikation med gruppen och känner samhörighet, kunna säga vad man vill utan att bli ut mobbad.

Min nuvarande arbetsmiljö på skolan tycker jag är bra, jag har bra koncentration (om jag vill) jag har en bra arbetsplats, och bra kompisar. Det skulle kunna vara mera arbetsro om klassen inte pratade så mycket. Bra lärare som vill att det ska gå bra för oss. Bra med en cafeteria där kan umgås och prata med sina kompisar. Det är bra som det är tycker jag. Just nu har vi distansstudier på grund av Coronapandemin. Det är inte bra att vi har distansundervisning för man får inget gjort, jag saknar stödet från skolan

I framtiden när jag ska arbeta tro jag att det kan vara viktigt med bra samarbete t.ex om någon gör något fel så dömmer man inte, utan hjälper till så det blir rätt. Att man kommer i tid och inte står med telefonen på arbetet. Bra utrustning, maskiner verktyg osv. Sen kan det bli skador inom arbetet tillexempel klämmskador, skakskador men kan skära sig bryta ben. Tänka på hur många man är på lunchen t.ex hur långt ifrån man sitter varandra. Bra maskiner att jobba med så man har alla instrument man behöver för att kunna utföra arbetet.

Jag har intervjuat Knut Kolbu snickare på SK Bygg om hur han upplever sin arbetsmiljö.

Vad är kul/bra med ditt arbete som snickare?

-Man får varierade arbetsuppgifter. Jag tycker om att jobba ute. Har bra arbetskompisar. Jag tycker mest om betongarbeten och att köra kran. Man får använda kroppen och bli fysiskt stark. Vi får kläder, handskar och skor när vi behöver det. Ingen speciell tilldelning eller begränsning.

Vad skulle kunna vara bättre med ditt arbete när det gäller arbetsmiljön?

-Att företaget ser till att det finns bra verktyg och maskiner. Kasta gammalt och köpa nytt som är lätt att arbeta med. Det kan vara bättre organiserat på vissa arbetsplatser. Hälsa, miljö och säkerhet hade ofta kunde vara bättre.

Hur trivs du med att arbeta som snickare?

-Jag trivs bra för att det är ett skapande yrke och man ser ett resultat varje dag.

Har du fått några skador genom ditt arbete?

-Ja. Jag har kapat mig i låret med cirkelsåg och fick sy 32 stygn. Jag har skadat höger långfinger på cirkelsåg. Jag har kapat vänster handpå översidag där två senor och två ben gick av. Jag har fått järnspån i ögat. Jag har fått en maskinspik genom två fingrar. Jag har lite tinnitus som jag fått p.g.a.buller, trots att jag varit noga med hörselskydd.

Är du nöjd med yrket du valde eller skulle du vilja byta?

-Jag vill inte byta yrke, för det är så varierat.

Avslutningsvis kan man konstatera att arbetsmiljö är viktigt för att man ska kunna trivas på arbetet och känna sig säker.

Källor: (1) Knut Kolbu, (2) psykosocial arbetsmiljö
Skribent
Research

Dela

Elevartikel

09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
Hanna Högvall
12 sep
Elevartikel
Märta Sandfeldt
12 sep
Elevartikel
.
12 sep
Elevartikel
Vänsterpartiet
12 sep
Elevartikel
10 sep
Elevartikel
Elias Gripler
10 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
09 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel
08 sep
Elevartikel

 

Redaktionen

04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
12 sep
Professional
08 apr
Professional
07 apr
Professional