Arbeta som vattenvårdare

Publicerad 2020-12-17 12:00

Som fiske- och vattenvårdare får man vara ute i naturen och arbeta med olika typer av miljöer kring vatten. Syftet med yrket är att restaurera och optimera levnadsmiljöer för de organismer som finns i vattnet. Yrket är relativt nytt och har på senare tid fyllt ett stort syfte. Men vad gör man egentligen och hur ser yrket ut mer ingående?

 

Som fiske- och vattenvårdare arbetar man enligt Länsstyrelsen Örebro t.ex med att restaurera vattendrag och sjöar och se till att skapa omptimala levnadsmiljöer för olika organismer i vattnet. Inom detta yrke har man två olika arbetsplatser. När man arbetar med det praktiska är man ute i naturen och när man gör det administrativa är man inomhus på kontor.

Framtiden för en fiske- och vattenvårdare ser ljus ut eftersom att samhället går mot ett mer miljömedvetet tänk vilket är vad man jobbar med i detta yrke. P.g.a det så är det ganska enkelt och kommer att bli enklare att få jobb som fiske- och vattenvårdare eftersom att det finns mycket jobb och få arbetare. Arbetsplatser där man kan jobba med detta yrke är t.ex på Länsstyrelsen eller på vissa företag som jobbar med just fiske och vattenvård. De miljökraven som finns idag som t.ex att vattenkraften måste skötas på ett mer miljömedvetet sätt, är yrket väldigt lämpat för eftersom att det hela egentligen  går ut på att värna om miljön och i detta fallet om vatten vilket absolut möter kraven för hållbarhet på ett bra sätt. Enligt Framtid.se är det när man jobbar med detta yrke, viktigt att man kan förstå samspelet mellan natur och organism och kunna visa respekt för den natur som man befinner sig i, eftersom att det är den som man ska arbeta fram till det bättre. Risken är annars att man gör det för yrkets skulle och inte för att förbättra.

Samhällsförändringar kommer påverka yrket som med så många andra yrken, men jag tror att det för det mesta kommer att vara positiva förändringar eftersom att detta är ett yrke som gynnar miljön på många sätt. När det gäller teknisk utveckling tror jag att det kommer dyka upp många ny verktyg som kanske kan ersätta arbeten som att t.ex flytta mycket stor sten. I och med att det kan tillkomma nya verktyg till yrket så kanske inte det traditionella sättet att jobba för hand komma  att finnas kvar på samma sätt.

Idag finns det en del utbildningar som utbildar till vattenvårdare som t.ex vår egna skola ForshagaAkademin. Man kan även läsa vidare som t.ex fiskeribiolog på universitet för att utveckla sin förståelse för hur man ska arbeta med olika vattenmiljöer. Enligt de flesta arbetsgivare krävs en examen och på företaget Fiskevårdsteknik AB ser de att man gärna har lite erfarenhet från innan som man t.ex kan få från ForshagaAkademin.

Enligt Framtid.se är den genomsnittliga lönen före skatt för en fiske- och vattenvårdare ca. 35 000 kr/mån. Jag tror att lönen kommer att öka eftersom att det troligtvis kommer behövas folk som jobbar med det. Jag tror även att det kommer att finnas ett större stöd med pengar från staten eftersom att yrket är väldigt miljömedvetet, vilket jag tror är framtiden.

Avslutningsvis avslutar jag med tre korta frågor till Per Boström som jobbar med fiske och vattenvård på Stockholms Länsstyrelse. 

Vad tror du om yrkets utveckling i framtiden?

Jag tror att yrket kommer utvecklas mycket i framtiden och bli ett vanligare och mer avancerat yrke.

Vad skulle du säga att man inte ska satsa på inom yrket?

Jag tror inte det finns något specifikt som man inte ska satsa på. Allt kommer att behövas i framtiden.

Vad är det roligaste med yrket?

Det roligaste med yrket är att få jobba med något man tycker om och få vara ute i naturen på samma gång.

Källor: (1) Framtid.se Fiskevårdsteknik Länsstyrelsen Örebro
Skribent

Dela

Elevartikel

29 nov
Elevartikel
Tradera
29 nov
Elevartikel
Michelle Maria/Pixaby
29 nov
Elevartikel
Stella eklund
29 nov
Elevartikel
Alice Hammarlund
29 nov
Elevartikel
Bonniercarlsen.se
29 nov
Elevartikel
Theo Dahlgren
29 nov
Elevartikel
Julia Lokind
29 nov
Elevartikel
09 nov
Elevartikel
09 nov
Elevartikel
08 nov
Elevartikel
08 nov
Elevartikel
Wikipedia
28 okt
Elevartikel
16 okt
Elevartikel
BILD: Jonathan Jonsson
16 okt
Elevartikel
12 okt
Elevartikel
12 sep
Elevartikel
Märta Sandfeldt
12 sep
Elevartikel
.
12 sep
Elevartikel
Vänsterpartiet
12 sep
Elevartikel

 

Redaktionen

12 sep
Professional
13 aug
Professional
04 apr
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional
04 apr
Professional
08 apr
Professional