Abort borde vara en rättighet för alla kvinnor!

Publicerad 2021-02-24 10:02
Shawn Thew/ EPA, via Shutterstock

Runt om i världen är abort inte en rättighet. Abort anses vara en synd, något fult att göra. I flera länder anses det till och med som ett brott, ett mord. I Sverige har vi den rättigheten att göra abort fram till v 18. Den rättigheten har bara 1 av 3 kvinnor i världen. Istället för att låta kvinnor bygga upp sin framtid genom att studera och jobba tvingar man in kvinnan i en Mamma-roll som hon i många fall inte kan klara av.

På en karta är de mestadels västvärlden och nordöstra Asien som tillåter abort utan restriktioner. I flera länder som tex Egypten, Brasilien och Mexico är abort endast tillåtet om kvinnans liv anses vara i fara.

Men vart går egentligen gränsen om kvinnans liv är i fara? Är det att kvinnan ligger på sin dödsbädd eller att kvinnan blivit våldtagen och nu i tidig ålder tvingas ge upp skola och jobb för att ta hand om ett oönskat barn? Det andra alternativet är tyvärr en verklighet för en stor mängd kvinnor. Kvinnor som vill, kan och är påväg mot en framgångsrik framtid som de har kämpat hela sitt liv för som nu stoppas. Ofrivilligt tvingas det att föda barn.

Vår jord står just nu för ett stort överbefolkningsproblem. Det är för många som föds och för få som dör. Vi tar slut på jordens resurser snabbare än vi någonsin tidigare har gjort. Varje dag sker en ökning med 208 000 personer enligt unicef. 208 000 nya personer att dela våra resurser med. Barnen som föds har kvinnan i många fall inte möjlighet att uppfostra. Detta kan leda till att barnhemmen som redan i dagsläget är överfulla kan bli ännu mer svåråtkomliga. Ett barnhem fullt av barn som inte har någon förälder som älskar dem. Det kan i sin tur leda till en ökad kriminalitet.

Istället för att investera i preventivmedel och högre straff för gärningsmännen tar man istället ifrån kvinnans grundläggande rättighet att bestämma över sitt liv. Man utsätter kvinnan för en livsfara genom att tvinga henne genomgå en förlossning där en del av mödrarna endast är 15 år gamla.

Ett annat argument för abort är att kvinnors roll i samhället höjs. Genom alla tider har en kvinna ansetts som svagare. En pojke har varit bättre både rent praktiskt och ekonomiskt. Därför är det all annat än fel att inte låta kvinnor vara mer än bara mödrar. Om framgångsrika kvinnor skulle få möjlighet att jobba inom höga poster som män alltid har gjort skulle det leda till ett mer jämställt samhälle där kvinnor inte behöver kämpa dubbelt så mycket för att ha samma lön som män.

Många säger att abort är ekonomisk kostnad men då tänker dem inte på att ett barn som föds men inte växer upp med en proportionerlig uppfostran riskerar att kosta samhället ännu mer genom hemlöshet och kriminalitet. Enligt kriminalvården.se kostar det 3000 kr per person att bo i ett fängelse för en dag. Då kommer man över kostnaden för abort (10 000 kr) på endast 4 dagar.

Mitt sista argument är att även om abort är illegalt i många länder görs aborterna ändå. När kvinnan måste gömma sig och göra sin abort obemärkt innebär det en ännu större fara för henne. Illegal abort är inte ovanligt och i en kvinnas värld är det värt att riskera sitt liv för att kunna vara fri och jobba, precis som män i samhället. Varje dag görs 140 000 aborter varav 40% av dessa är illegala och oerhört farliga. Det leder till att 47 000 kvinnor varje år mister liv enligt Karolinska Institutet.

Sammanfattningsvis borde de vara en självklarhet och en rättighet för varje kvinna att, oavsett vart man lever, alltid ha rätt till abort. Varje kvinna bör få bestämma över sin fertilitet precis som män kan. Detta skulle leda till en mer jämnlik värld, fler kvinnor som kan jobba, fler kvinnor som kan utbilda sig, minska hemlöshet och även jämna ut befolkningsökningen. Därför måste vi som har yttrandefrihet stå upp och protestera mot de världsledare som står fast vid sitt egoistiska tänk att begränsa kvinnor.

Källor: (1) Kriminalvården.se, (2) Karolinska institutet , (3) UNICEF.se
Skribent

Dela

Elevartikel

14 aug
Elevartikel
28 jun
Elevartikel
27 jun
Elevartikel
21 jun
Elevartikel
21 jun
Elevartikel
15 jun
Elevartikel
14 jun
Elevartikel
10 jun
Elevartikel
Viaplay Clipsource AB
10 jun
Elevartikel
-
09 jun
Elevartikel
Bilden är tagen av Medina Rashid från Lindängenskolan.
09 jun
Elevartikel
Foto: Itgel
09 jun
Elevartikel
08 jun
Elevartikel
07 jun
Elevartikel
02 jun
Elevartikel
Foto: Tolin Alaqrabawi
02 jun
Elevartikel
Adam Suleiman
02 jun
Elevartikel
Vadim Ghairda
02 jun
Elevartikel
Jag.
02 jun
Elevartikel
Malak Azizi och Valeria Gjoka.
02 jun
Elevartikel

 

Redaktionen

14 mar
Professional
06 feb
Professional
12 sep
Professional
15 mar
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional