Abort är varje kvinnas rätt

Publicerad 2021-02-17 09:30

Utifrån den etiska principen om självbestämmande, rätten varje individ har att bestämma över sin egen kropp, har kvinnan rätt att bestämma om sin egna graviditet, därför argumenterar jag för abort. Abortfrågan har nu aktualiserats åter i Polen. Flera protesterar för fri abort men också emot. Detta väcker mycket uppmärksamhet runtom i världen. Idag är det bara tillåtet om graviditeten är resultatet av en våldtäkt, incest, om kvinnans liv är i fara eller i fall fostret har allvarliga skador. Detta gör Polen till ett land med de mest restriktiva abortlagarna i Europa.

 

Att abortfrågan är varje kvinnas rätt är inte en självklarhet för många, men självbestämmande är en mänsklig rättighet som många människor är överens om. Sexuella och reproduktiva rättigheter är centralt för att kvinnor och flickor ska få fatta egna beslut gällande sin kropp, sexualitet och fortplantning enligt Amnesty. Detta gör att abort borde få vara en fri rättighet, det är upp till kvinnan själv att fatta beslut om den egna kroppen.

Abort är inget brott och ska inte bestraffas. Genom restriktiva abortlagar tvingar stater kvinnor och flickor att fullfölja graviditeten efter incest och våldtäkt. Ska en kvinna tvingas bära sin våldtäktsmans barn? Om kvinnan sedan föder barnet kan det leda till mer psykisk skada efter traumat som våldtäkten kan ha orsakat.

I vissa länder nekas kvinnan att göra abort även om det hotar kvinnans välmående, hälsa och liv. Läkare tvingas aborten även om det är konstaterat att fostret har allvarliga skador och chansen att överleva är mycket låg.

Abortlagstiftning minskar inte antalet aborter visar studier från bland annat WHO, det ökar antalet farliga och osäkra aborter som resulterar i tiotusentals dödsfall varje år. Många flickor och kvinnor dör för att det inte vågar söka vård om de får svårigheter efter. De som gör abort riskerar att dömas till långa fängelsestraff.

90 miljoner kvinnor i fertil ålder lever i länder där abort är förbjudet, det genomförs omkring 20 miljoner osäkra aborter i världen varje år. De kvinnor som har råd kan ibland få hjälp att utföra säkra men olagliga aborter, eller åka utomlands för att få laglig abort. De fattiga kvinnor som är med barn kan behöva betala med livet för att genomföra osäkra och farliga aborter: enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dör cirka 47 000 kvinnor av detta skäl varje år. Detta gör osäkra aborter till en av de största dödsorsakerna bland kvinnor globalt sätt skriver Karin Söderlund Leifler i Medicinsk Vetenskap 2015.

Trots detta hävdas det att mannen ska få ha en åsikt och tycka till om abort ska genomföras eller inte. Kultur och religion påverkar också beslutet. Varför ska någon annan få ha en åsikt gällande en kvinnas kropp? Utifrån ett historiskt perspektiv har mannen ansetts ha en mer betydande roll i samhället än kvinnan och därför anser de flesta att mannen även ska få tycka till om detta. Självklart att mannen ska få ha en åsikt i det hela men det avgörande beslutet ska ligga i kvinnans händer och inte mannens. I Sverige har den som är gravid juridiken på sin sida, vilket innebär att kvinnan kan välja att göra abort eller fortsätta graviditeten. Den gravida kvinnan har rätt att ensam besluta om abort men utesluter inte partnerns delaktighet i beslutet. Enligt abortlagstiftningen har partnern inget att säga till om men ofta grundar sig den gravidas val på partnerns inställning till att få barn.

Sammanfattningsvis anser jag att abort är varje kvinnas rätt och beslutet är i kvinnans händer. Restriktivare abortlagstiftning kommer inte att minska antalet aborter, istället bidrar det till en ökning av osäkra och farliga aborter som sätter kvinnans liv på spel. Att kvinnan ska behöva föda ens våldtäktsmans barn är overkligt. Abortfrågan grundar sig på sexuella och reproduktiva rättigheter som är centralt för kvinnor att fatta egna beslut om sin egen kropp, sexualitet och fortplantningen. Hon har makten över sin egna kropp och bestämmer därmed vad hon gör med den.

Källor: (1) Lorie Schaull, (2) RFSU, (3) Karolinska Institutet , (4) SVT Nyheter, (5) Amnesty International , (6) Amnesty International , (7) World Health Organization
Skribent
Tags: 

Dela

Elevartikel

BILD: Ellinor Danielsson
25 feb
Elevartikel
Alva Svedberg
25 feb
Elevartikel
Doàa Najib
24 feb
Elevartikel
24 feb
Elevartikel
Alexander Gåsfors
24 feb
Elevartikel
24 feb
Elevartikel
Doàa Najib
16 feb
Elevartikel
15 feb
Elevartikel
Doáa Najib
12 feb
Elevartikel
Doáa Najib
12 feb
Elevartikel
11 feb
Elevartikel
11 feb
Elevartikel
pixabay
08 feb
Elevartikel
Saed Alhasan
08 feb
Elevartikel
Fredrik Lind
06 feb
Elevartikel
בר 100, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
04 feb
Elevartikel
Molly Skattberg
02 feb
Elevartikel
BILD: Tim Jyborn
01 feb
Elevartikel
Emilia Westerberg
01 feb
Elevartikel
Rainforest Action Network
28 jan
Elevartikel

Redaktionen

04 feb
Professional
17 okt
Professional
02 feb
Professional
29 jan
Professional
29 jan
Professional