Är slöjförbudet en hjälp mot kvinnoförtryck eller handlar det om oförståelse?

Publicerad 2020-09-09 07:49
Privat

Förbud mot slöjor i skolor är inte nödvändigtvis en svartvit fråga. Niqab, hijab, turban och burka är olika typer av slöj- eller helkroppstäckande klädesplagg som bärs av religiösa kvinnor. Sedan några kommuner i Sverige infört ett förbud för kvinnor att använda slöja i skolan, har stora debatter uppstått om huruvida det är rätt eller inte. Ett slöjförbud som ses som kränkande inte minst av muslimska kvinnor. Vi har rest från Strömstads Gymnasium till Stockholm och träffat riksdagsledamöterna Tuve Skånberg (Kristdemokraterna) och Noria Manouchi (Moderaterna) för en intervju i frågan: borde Sverige införa slöjförbud i skolan? Vi är tre unga blivande journalister som tycker att slöjförbudet är fel.

Noria Manouchi, riksdagsledamot i Moderaterna (utbildningsutskottet) svarar enkelt på frågan om slöjförbjud och säger resolut att dem inte tycker slöjförbudet är rätt.

- I Sverige har vi haft en tradition att inte titta på de här frågorna. Vi måste vara hands-on men samtidigt inte glömma de grundläggande principerna i en demokrati. Kan vår intolerans mot slöjor och vad det står för egentligen handla om oförståelse? I en demokratisk stat borde väl alla få vara den man vill, menar Noria.

Privat

Vidare anser hon att andra frågor är viktigare.

- Vi tror man kommer åt hedersförtrycket genom att jobba med att unga flickor och kvinnor först och främst skall ha tillgång till sina rättigheter precis som alla andra i Sverige. Det tycker vi är viktigare än att staten skall bestämma vem som skall klä sig hur. 

Noria berättar vidare om hur ett slöjförbud snarare hindrar kvinnans rättigheter och valmöjligheter än är en väg mot jämställdhet.

- Ha i åtanke att kvinnors rättigheter till religion måste vara samma som mäns. Bara för att kvinnan gör ett religiöst val är det inte ett förtryck.

Vad tycker Tuve Skånberg, Kristdemokraternas riksdagsledamot (utbildningsutskottet) i samma fråga: borde Sverige införa slöjförbud i skolan?

Privat

- Det där står och väger, men vår position just nu är nej. Barn får klä sig hur dem vill, säger Tuve Skånberg till svar.

Han tar upp en annan sida av frågan, som handlar om att det finns olika typer av slöjor. Tuve menar att Kristdemokraterna mycket väl skulle kunna förbjuda vissa slöjor: de som döljer ansiktet. Han förklarar,

- Att täcka håret det är det ingen som säger någonting om, men om du täcker ansiktet kan du inte interagera. En lärare vars ansikte inte syns blir väldigt svår att läsa av för eleverna, och tvärtom. Gör det svårare helt enkelt att undervisa.

Vi frågar Tuve Skånberg: Vad händer om kvinnor med heltäckande slöja stannar hemma och inte får arbete på grund av sin slöja? Varvid han svarar:

- Jo, nu måste ju inte alla kvinnor jobba som lärare, det finns många andra arbeten som de kan välja.

Vi funderar, finns det andra arbetsgivare som vill ha dem? Kan slöjförbjudet bli ett första steg till ökad segregation i samhället? Vi tror att dessa kvinnor kan utsättas för ökad arbetslöshet vilket i sin tur leder till större klyftor mellan män och kvinnor, istället för att vara en väg mot jämställdhet. Så om slöjförbud inte är rätt väg att gå för att uppnå jämställdhet, vad kan vi då göra? Tuve Skånberg tror att jämställdhetsfrågan och hedersförtryck har mycket med den kultur och uppfostran man växt upp med. I många andra länder är heder förknippad med familjen, istället för en enskild heder som är vanligare i Sverige. 

- Jag tycker det är någonting man behöver samtala om. Var och en är ansvarig själv för sina gärningar i Sverige och det är inte så att familjemedlemmar behöver ta ställning och känna att deras värde sjunker.

Tuve Skånberg berättar vidare:

- Barnets sätt att välja måste respekteras. Det kan dock vara svårt om barnet kommer från en annan kultur där föräldraauktoriteten, framför allt pappans auktoritet är så mycket starkare. Vi behöver ge respekt till familjen som har flyttat hit men samtidigt trycka på att barnen är självständiga och har rätt till att välja sitt eget liv. Många barn kommer naturligtvis välja det föräldrarna uppfostrat dem till men inte alla.

Tuve Skånberg trycker vidare på vikten av att kunna försörja sig och lära sig det svenska språket. Noria Manouchi tar upp andra exempel, varvid en handlar om hur det fungerar när en familj får socialbidrag. Hela socialbidraget går till mannen i familjen, vilket Noria Manouchi tycker är extremt märkligt eftersom det undanröjer kvinnans möjlighet till självständig försörjning.

- Det är bara att se till att kvinnorna får halva bidraget. Det finns ganska mycket att göra som kräver väldigt lite. Det är bara det att det ska bli gjort. Ofta tar saker väldigt lång tid. Moderaterna tillsammans med Centerpartiet driver att kvinnan alltid skall få halva bidraget. Sedan finns det väldigt mycket annat på jämställdhetsfronten som man behöver jobba med.

Noria berättar vidare om ett förslag från Moderaterna som handlar om att utreda frågan om huruvida vi har ett problem med barn som förtrycks via klädesplagg eller inte.

- På sociala medier kan väldigt få människor utgöra en stor röst och förvränga verkligheten. Vad är egentligen sanning?” Vem har rätt att bestämma gränsen för hur mycket eller lite kläder någon får ha på sig?

Vi tycker att slöjförbudet är fel och håller med Moderaternas liberala syn på slöjförbudet. Vi håller också med Tuve Skånberg när han säger att han vill förbjuda heltäckande slöjor, eftersom tanken utgår från ett pedagogiskt perspektiv. Lärare och elever behöver ha tillgång till varandras ansikten. Sverige är ett land som arbetar hårt för jämställdhet mellan könen och ett slöjförbud skär bara ner på denna. Det är kvinnans rätt att få bestämma själv. Genom att elever från tidig ålder får lära känna olika kulturer och dess uttryck vinner vi alla mycket.

page Slideshow: 
  • Privat
Källor: (1) Noria Manouchi, (2) Tuve Skånberg
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

BILD: PRIVAT
27 jan
Elevartikel
Elin Strandberg
26 jan
Elevartikel
26 jan
Elevartikel
26 jan
Elevartikel
Klara Larsson
26 jan
Elevartikel
Freja Settergren
25 jan
Elevartikel
BILD: Polly Wasshede Rosander
25 jan
Elevartikel
Emil Spennare
24 jan
Elevartikel
21 jan
Elevartikel
Christoffer Franzén
20 jan
Elevartikel
Anna Svensson
20 jan
Elevartikel
19 jan
Elevartikel
19 jan
Elevartikel
19 jan
Elevartikel
15 jan
Elevartikel
BILD: Erik Jansson
14 jan
Elevartikel
Sadaq Faisal
13 jan
Elevartikel
12 jan
Elevartikel
BILD: Esaias Lundgren
12 jan
Elevartikel
06 jan
Elevartikel

Redaktionen

17 okt
Professional
15 dec
Professional
07 okt
Professional
24 aug
Professional
13 aug
Professional