Vi måste få delta i debatten om vår vardag

Publicerad 2017-10-17 20:00

Alice Lundberg på Östra Grundskolan i Huddinge är bekymrad över riksdagsledamoten Hanif Balis inställning till unga som vill göra sina röster hörda. "Det sättet han pratar om oss och våra åsikter motsäger till viss del den demokrati vi har i Sverige", skriver hon i en krönika.  

ELEVARTIKEL FRÅN ÖSTRA GRUNDSKOLAN

Klockan är ett på måndag eftermiddag och vår svenskalektion ska precis börja. Vår lärare Maria står i främre delen av klassrummet och bakom henne på tavlan står det på första punkten, besök av rektor Anna. Hon börjar förklara lite bakgrund till varför Anna kommer och det visar sig att två personer har kontaktat Anna angående vår replik rörande digitala hjälpmedel i skolan som publicerats i DN. Ett mail innehöll beröm och det andra var från en person som hade sett en debatt pågå och ville ge lite klarhet i situationen och frågade därför hur vi hade skrivit den. Vi förklarade och frågade sedan vart denna debatt hade tagit plats.

 
Svar fick vi nästa dag på tisdag eftermiddag och blev hänvisade till den moderata riksdagsledamoten Hanif Balis twittersida. Där såg vi som hans inledande kommentar ett uppmärksammande av ett stavfel. Ett stavfel som inte ens fanns med i originalet utan är ett fel från DNs sida, som också snabbt åtgärdades. Efter det rasade det iväg en del kommentarer, både positiva och kritiska kommentarer. Hans tweets uppfattade vi som förminskande där han bland annat sa att vi bara användes som en megafon för Maria att få yttra sina åsikter. Att vi heller inte besatt grundläggande kunskaper inom samhällskunskap etc och att vi inte var mogna nog för att öppet prata om våra åsikter på det sättet. 

Det sättet han pratar om oss och våra åsikter motsäger till viss del den demokrati vi har i Sverige. Den demokrati som säger att alla har rätt till att ha men också yttra sina egna åsikter oberoende av ålder, utbildningsnivå osv. Själv tycker jag att det är fel att för det första anta att vi som 14-åringar inte är kapabla till att formulera en replik och sedan få den publicerad. Att sedan börja påstå att vi inte har någon plats att ta i den debatten förespråkar bara brist på respekt för ungdomar. I allt han uttrycker sig om representerar han också moderaterna som parti. Är det då också moderaternas åsikt att ungdomar som vi inte har något att göra i en debatt som i allra högsta grad handlar om vår vardag?

 

Läs elevernas debattinlägg på DN Åsikt

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/skolan-borde-sluta-med-tekniska-inlarni...

Dela

Elevartikel

18 dec
Elevartikel
16 dec
Elevartikel
Jan Vašek
12 dec
Elevartikel
Manish Dhawan
12 dec
Elevartikel
Marie Silverberg Utgaard,  Mulki Mubarak
11 dec
Elevartikel
10 dec
Elevartikel
Beatrice Kihlman och Olivia Gradin
10 dec
Elevartikel
creative commends
09 dec
Elevartikel
CC BY-NC 2.0
09 dec
Elevartikel

GMO

Marie Silverberg Utgaard
06 dec
Elevartikel
05 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
Alice Nylander, Joakim Winberg
02 dec
Elevartikel
05 nov
Elevartikel
25 okt
Elevartikel

Redaktionen

08 jan
Professional
24 sep
Professional
22 sep
Professional
22 sep
Professional
10 sep
Professional