Ungdomar bör läsa mer böcker!

Publicerad 2018-09-26 07:00

  Handen på hjärtat...hur ofta läser du en bok?

 

 

Dagens ungdomar lever i ett konstant flöde av sociala medier, man är ständigt uppkopplad och aktiv. Siffrorna visar att ungdomar läser allt mindre. Statistik från SCB (2017) visade att andelen kvinnor i åldern 16–25 som varje vecka läser någon bok sjönk från 49 till 45 procent. Andelen män i åldern 16–25 som varje vecka läser någon bok har konstant varit 30 procent under perioden. Detta är ett växande problem som vi måste hitta lösningar på.

alla Undersökningar har visat att läsning förbättrar ens sömn. Läser man en stund innan man går och lägger sig varje kväll, etablerar man en rutin där kroppen går ner i varv och gör sig redo för att sova. Dessutom minskar det ens stress. En studie från University Sussex visade att läsning stress Det är mycket bättre att läsa lite innan man går och lägger sig, istället för att scrolla igenom I den vetenskapliga tidskriften finns forskning som visar att människor som ägnade sig mycket tid åt mentalt krävande övningar, till exempel läsning, hade bättre minne senare i livet än de som inte hade läst. Undersökningen genomfördes på 294 deltagare som levde till snittåldern 89 år. Den menade också att de som aktiverade hjärnan mycket hade kvar 32 % mer av hjärnans kapacitet än de som hade medelhög mental aktivitet. De deltagare som inte läste eller gjorde annan mental tappade hjärnkapacitet 48 % snabbare än de som var aktiva.  

bänkböcker  - ge barnen böcker och ge dem  framtid!  

Källor: (1) Svenska Dagbladet , (2) Femina , (3) Boktugg.se , (4) SCB.se
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Marie Silverberg Utgaard
06 dec
Elevartikel
05 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel

Redaktionen

24 sep
Professional
22 sep
Professional
22 sep
Professional
10 sep
Professional
12 apr
Professional