Sluta se ätstörningar som ett luftburet virus

Publicerad 2019-12-10 18:15

Ätstörningar ökar i hela världen vilket är oroväckande. Anorexia Nervosa är den psykiska sjukdomen som flest människor dör av enligt Eating Recovery Center i Houston. Vi måste tillsammans hjälpas åt att bryta tystnadskulturen kring ätstörningar så att fler vågar söka vård!

 

Enligt en studie gjord av ätstörning.se har ätstörningar i Sverige ökat med ca 109% mellan 2011 och 2017. Det är en kraftig ökning och vi måste gå till botten med vad som orsakar ätstörningar. Ett stort problem i dagens samhälle som triggar folk till ätstörningar är definitivt sociala medier. Även om en känner sig relativt nöjd med sig själv så blir vi omedvetet påverkade av det vi ser på t.ex. Instagram. Vi jämför oss med andra utan att vi tänker på det. Ofta jämför vi våra kroppar med kroppar som är retuscherade. Retuscherade bilder ger oss givetvis en sämre kroppsuppfattning. Att folk retuscherar sina bilder beror på missnöjdhet, osäkerhet eller viljan att passa in. Som sedan resulterar i att andra jämför sig med den "falska" bilden och känner i sin tur sig missnöjd över sig själv. Upphovet av ätstörningar kan även bero på behov av kontroll. Möjligtvis så har det hänt saker i ens liv som en inte kan kontrollera. Därför hittar en mat, träning och vikt som något som en kan ha kontroll över. Detta orsakar beteenden så som t.ex. överdriven träning, att en äter för lite, att en kräks efter maten, en väger sig ofta, speglar sig överdrivet mycket eller hetsäter.

Eftersom personer med ätstörningar ofta skambeläggs så är det många som inte vågar berätta om sin relation till matvanor, rädslan för att gå upp i vikt eller synen på sin egen kropp. Därför är mörkertalet stort. Att drabbas av en ätstörning är ingenting som en själv kan påverka, vem som helst kan bli drabbad. Oavsett så måste en söka hjälp för det. Eftersom att det är många som lider av en ätstörning eller har en osund relation till sin kropp så borde en givetvis prata om detta så att fler vågar söka hjälp. Varför gör en inte det då? Det beror mycket på okunskap. Som ätstörd så får en ofta möta mycket fördomar.

Många drabbade kan känna igen sig i att få höra kommentarer som "Det är bara att äta" eller "Sluta larva dig". Om det vore så enkelt så kan jag lova att en hade ätit, men självklart så innebär det så mycket mer än att bara stoppa in gaffeln med mat i munnen. Som utomstående kan det vara svårt att förstå vad det innebär att vara ätstörd och därför behöver vi sprida all kunskap vi har. Under tiden då jag var drabbad av anorexi hade jag glömt av hur en normal portion av mat såg ut, detta är vanligt. Därför behövde jag hjälp av skolpersonalen att lägga upp mat åt mig. Mina föräldrar vände sig till skolsköterskan. Hon och min mentor bad sedan mig att vara tyst om detta för det kunde "smitta av sig" på de andra eleverna. Det var som att de såg det som att jag bar på ett virus som orsakade vinterkräksjukan. Detta är ett exempel på följder av tystnadskulturen kring ätstörningar. Dessa reaktioner är oacceptabla men tyvärr vanliga.

Lärare samt alla som jobbar inom vården behöver utbildning om hur en hanterar människor drabbade av ätstörningar och få kunskap gällande vad som triggar ett ätstört beteende. Ingen elev ska känna oro eller skam över att väga sig på hälsosamtalen. Jag uppmanar även alla vårdnadshavare att ha en öppen diskussion med sina barn gällande sociala medier. Det kan vara svårt att veta hur en ska bemöta en person med en ätstörning, mitt bästa råd är att visa stöttning. Om ni misstänker att en närstående lider av en ätstörning så vädjar jag er att ta upp ämnet. Personer som inte har insikten om att de behöver hjälp brukar ofta förneka det eller bli arga på de som ifrågasätter deras beteenden. Då ber jag dig att inte backa. Främst uppmanar jag alla till att våga prata om kroppsuppfattning. På så sätt kan vi stoppa ätstörningar eller upptäcka dem i tid. Jag ber er att hålla ögonen öppna och glöm aldrig att en ätstörning sitter i huvudet.

Skribent
Fotograf

Dela

Elevartikel

12 mar
Elevartikel
26 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
Karin Gabrielsson
19 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
Anonym
17 mar
Elevartikel
17 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
P.C Cast & Kristin Cast
20 feb
Elevartikel
Alice Nylander
13 feb
Elevartikel
B. Wahlströms
24 jan
Elevartikel
23 jan
Elevartikel
Foto av Sannse
22 jan
Elevartikel

Redaktionen

20 mar
Professional
26 jan
Professional
26 jan
Professional
08 jan
Professional
24 sep
Professional