"Mobile Stories ligger i tiden och är nytänkande. Det ger möjligheter till ämnesintegrering och samläsning, dessutom använder man verkligheten som kunskapsbas."  

Mirja Larsson, lärare i svenska och franska samt förstelärare vid Västerviks gymnasium

 

Jag har varit och föreläst lite runtom i Sverige och det märks att lärare ofta tycker att det är ett problem att hitta mottagare utanför klassrummet. Med Mobile Stories är ju det problemet löst!

Maria Wiman, pedagog i Huddinge som tillämpar värdeskapande lärande

 

"Mobile Stories är ett initiativ som är synnerligen väl lämpat för medborgare i den svenska samtiden och framtiden. Dagens och framtidens ungdomar kan gynnas av, möjligen rentav behöva, kunna arbeta med digitala verktyg som Mobile Stories. I en tid då gränser mellan medier och medborgare suddas ut, och där medborgarjournalistik är på tillväxt, kommer de kompetenser som erfarenheter med Mobile Stories ger vara fördelaktigt för såväl den enskilda medborgaren som demokratin i stort". 

Oscar Westlund, docent vid Journalisthögskolan, Göteborgs universitet

 

"Mobile Stories kan bli samhällsförändrande."

Lena Langlet, ansvarig för medborgardialog, SKL

 

Unga är samhällsengagerade, men när det blir små nätverk här och var så blir det svårt att påverka.  Det är viktigt att ha en plattform, som till exempel som Mobile Stories, för att ta tillvara på och mobilisera det engagemanget. Då kan bli en samlad kraft som får politiker att agera.  Lyckas man med det kan man höja deras röst på nationell nivå. En sådan plattform kan få långsiktiga effekter för demokratin. 

Ali Abdelzadeh, forskare kopplad till Demokratiutredningen

 

Dela

Elevartikel

Alice Nylander
13 feb
Elevartikel
B. Wahlströms
24 jan
Elevartikel
23 jan
Elevartikel
Foto av Sannse
22 jan
Elevartikel
16 jan
Elevartikel
18 dec
Elevartikel
16 dec
Elevartikel
Jan Vašek
12 dec
Elevartikel
Manish Dhawan
12 dec
Elevartikel
Marie Silverberg Utgaard,  Mulki Mubarak
11 dec
Elevartikel
10 dec
Elevartikel
Beatrice Kihlman och Olivia Gradin
10 dec
Elevartikel
creative commends
09 dec
Elevartikel
Marie Silverberg Utgaard
06 dec
Elevartikel
05 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel

Redaktionen

26 jan
Professional
26 jan
Professional
08 jan
Professional
24 sep
Professional
22 sep
Professional