Inför sexualkunkap tidigare!

Publicerad 2018-06-15 07:36
Bild från DN 1966. Fotograf okänd.

Här i sverige har vi sexualkunskap från femte klass vilket är bra, eftersom man då kan lära barn från en relativt ung ålder att ha en sund inställning till sex och sexualitet men jag tycker att man borde införa sexualkunskap från en ännu tidigare ålder

När det gäller sexualkunskap för yngre barn så handlar det förstås inte om hur man använder preventinmedel eller om hur barn kommer till eftersom de inte har nytta av den informationen i den åldern. Det skulle mer handla om att ha en hälsosam uppfattning om relationer och sexualitet. Att ha sexualkunskap från en tidig ålder betyder att man tidigt kan lära barnen om goda ideal och se till att de inte får en felaktig uppfattning om vad sex och sexualitet faktiskt betyder (T.ex. att de lär sig allt om det via pornografi eller liknande). Att det ska vara någonting som är överenskommet av båda parterna och att man ska acceptera allas sexualitet inte diskriminera p.g.a. någons sexuella läggning. Denna sexualkunskap skulle vara starkt anknuten till livskunskapen.

Folk som är emot denna idé skulle säkert säga att man inte borde ”förstöra barnens oskyldighet” genom att lära dem om ett så tabu ämne som sex och samlevnad från tidig ålder. Till detta svarar jag att de flesta barn faktiskt redan vet om vad sex är och inte alls är så oskyldiga som man tror. Att lära barn mer sex och sexualitet från en ung ålder skulle nog också hjälpa till att göra sex till ett mindre tabu ämne då jag inte tror att det gynnar någon. 

Sex är så naturligt som det blir och vi borde behandla det som så, sluta använda utdaterad retorik och se sex för vad det faktiskt är. På så sätt tror jag vi minskar risken för både förvirring när det gäller sex men också får människor att se sex på ett bättre sätt vilket också minskar risken för STI´s och osäkert sex senare i barnens liv. 

Källor: (1) Joel’s Hjärna, (2) Sex och samlevnad i grundskolans tidiga år
Skribent
Ljud
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

18 dec
Elevartikel
16 dec
Elevartikel
Jan Vašek
12 dec
Elevartikel
Manish Dhawan
12 dec
Elevartikel
Marie Silverberg Utgaard,  Mulki Mubarak
11 dec
Elevartikel
10 dec
Elevartikel
Beatrice Kihlman och Olivia Gradin
10 dec
Elevartikel
creative commends
09 dec
Elevartikel
CC BY-NC 2.0
09 dec
Elevartikel

GMO

Marie Silverberg Utgaard
06 dec
Elevartikel
05 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
Alice Nylander, Joakim Winberg
02 dec
Elevartikel
05 nov
Elevartikel
25 okt
Elevartikel

Redaktionen

08 jan
Professional
24 sep
Professional
22 sep
Professional
22 sep
Professional
10 sep
Professional