Ökat miljötänk inom Sjöfarten

Publicerad 2019-12-03 09:15

Sjöfart har sedan långt tillbaka varit viktiga för både Finlands och Sveriges ekonomi. Men de är inte alltid så miljövänliga som man tror. Men flera rederier satsar på att bli miljövänligare som bland annat Viking Line, Tallink och Wasaline.

 

Fartyg har länge varit viktiga för människorna som bor runt Östersjön. Men de är inte så miljövänliga som vissa tror. Fartyg runt Östersjön släpper årligen ut 69KT CO2. Enligt finska transport och kommunikations ministeriet LVM (Liikenne- ja viestintäministeriö) är 25% av all kväve luftburen och 10% av de orsakar fartyg. Nya bestämmelser kommer kräva att fartyg som byggs efter 1 januari 2021 måste förses med katalysator eller använda LNG (flytande naturgas) som bränsle. Detta beslut kommer att skydda den marina miljön och förbättra luftkvaliteten i kustområdena menar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. LNG (Liquefied Natural Gas) är en gas som kylts ner till -162 ˚C då övergår den till vätskeform och minskar i volym 600 gånger. När LNG förbränns släpper den ut 25% mindre koldioxid än olja. Andra fördelar är att den är svavelfri och lågt utsläpp av kväveoxider. Fast LNG nästan eliminerar svavel och partikel utsläpp ökar metan utsläppet som är en växthusgas som har starkare påverkan på klimatet än koldioxid påpekar Katarina Wignell på Chalmers. Så LNG är ett bra alternativ men inte en lösning. 

Men det finns andra sätt att minska utsläpp, Viking Line har sedan 1980-talet på grund av expansion och modernisering av flottan tänkt på dessa frågor och enligt dem så ska miljöarbetet vara en naturlig del av det dagliga arbetet.

Fartyg målas ofta med miljöfarliga bottenfärger under vattenlinjen för att förhindra sjöväxter från att fästa sig på skrovet. Sjöväxter som sitter fast i skrovet orsakar ökad friktion och de ökar bränsle förbrukningen. Istället för dessa giftiga bottenfärger så borstas Viking Lines fartyg av dykare flera gånger om året. Samtidigt som man borstar skrovet så sugs avfallet upp i särskilda behållare och av avfallet gör man sen bland annat biogas.

Ombord på fartyg finns det gråvatten (dusch och annat tvättande) och svartvatten (toaletter) först nu 2019 har man förbjudit utsläpp av svartvatten i Östersjön men gråvatten regleras inte. Men på Viking Lines fartyg har man valt att låta reningsverk ta hand om avfalls- och länsvatten. Detta är en miljöfrämjande åtgärd utöver kraven i regelverken säger Viking Line.

Andra små men betydande miljöåtgärder hos Viking Line är att allt kaffe som serveras ombord är eko och att deras plastkassar är gjorda av återanvänd plast.

Fartygen i sig har också blivit miljövänligare med tiden. Viking Lines M/S Viking Grace som är byggd 2013 på STX Finland var de första fartyget i sin storleks klass att förses med LNG. Motorerna ombord är fyra Wärtsilä 8L50DF dieslar som även använder LNG. En annan finnes är att ett system ombord omvandlar motorernas spillvärme till 700 000 kWh ren och utsläppsfri elektricitet per år. 2018 valde man att installera en flettner rotor som använder Magnuseffekten. Den fungerar så att skillnaden i lufttrycket mellan en snurrande rotors fram- och baksida ger upphov till en kraft som drar fartyget framåt. Detta ska spara 300ton LNG per år och minskar utsläppet av CO2 med 900ton per år. Men även gamla fartyg moderniseras för att vara miljövänligare och uppnå nya föreskrifter. Viking Lins M/S Mariella har utrustas med Q-tagg bränsleoptimeringssystem som räknar ut de mest optimala rutten och hastigheten till förhållandet av djup och vindhastighet för att spara så mycket bränsle som möjligt. Detta minskar också slitage på motorerna och andra delar.

Viking Line håller på att bygga deras nästa fartyg som kommer att bli en teknisk pionjär inom sjöfarten bland annat kommer den förses med de nya Wärtsilä 31DF flerbränslemotorerna detta innebär att de nya fartyget också kommer använda LNG. Dessa motorer har den lägsta bränsleförbrukningen och den största cylinder effekten i dess klass. Man kommer också använda samma spillvärmeåtervinningssystem som på Viking Grace. Fartyget kommer bli de första i världen att använda kylan från LNG i frysdiskar, frysrum och andra specialutrymmen. 

Andra rederier följer tätt efter med miljöfrågorna och förbättringarna som Wasaline och Tallink har båda också ny fartyg på väg som också kommer att bidra med en renare sjöfart. 

 

 

 

Källor: (1) liikkene- ja viestintäministeriö, (2) Viking LIne, (3) Chalmer, (4) Ålands Sjöfart
Skribent

Dela

Elevartikel

12 mar
Elevartikel
26 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
Karin Gabrielsson
19 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
19 mar
Elevartikel
Anonym
17 mar
Elevartikel
17 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
13 mar
Elevartikel
P.C Cast & Kristin Cast
20 feb
Elevartikel
Alice Nylander
13 feb
Elevartikel
B. Wahlströms
24 jan
Elevartikel
23 jan
Elevartikel
Foto av Sannse
22 jan
Elevartikel

Redaktionen

20 mar
Professional
26 jan
Professional
26 jan
Professional
08 jan
Professional
24 sep
Professional